DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 29°C
Az Bulutlu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Yönetmeliği

YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI MALİ DESTEK …

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Yönetmeliği
19.02.2021
117
A+
A-

YÖNETMELİK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

MALİ DESTEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanacak mali desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ile yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş kar amacı gütmeyen özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri ve öğrenci topluluklarına Başkanlık tarafından sağlanacak mali desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 738 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 739 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 740 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri ve 741 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

ç) Başvuru Rehberi: Başkanlık tarafından proje destekleri kapsamında başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru şartlarını, desteklenecek öncelikli alanları, proje konularını, destek kapsamında karşılanabilecek giderleri, değerlendirme kriterlerini, başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklayan belgeyi,

d) Bilgi Sistemi: Mali destek sürecinde başvuruların alınması, onay ve izleme aşamalarında kullanılan çevrim içi ortamı,

e) Çağrı esaslı proje desteği: Çağrı programlarında tespit edilen amaç ve hedeflere uygun olarak, seçilen bölgelerde potansiyel proje sahiplerinin belirli bir dönem içerisinde proje hazırlamaya ve sunmaya davet edildiği, başvuruların sistem üzerinden alınan projelere sağlanan desteği,

f) Doğrudan proje desteği: Başkanlığın amaçları ile Ülkenin dış politika vizyonuna uygun olarak kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin yararlanması amacıyla yürütülen, başvuru için herhangi bir zaman sınırlaması olmayan, bilgi sistemi üzerinden ya da elden başvuru alınabilen projelere sağlanan desteği,

g) Faaliyet desteği: Kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere uygulama süresi 30 güne kadar olan, destek tutarı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlara İlişkin Tebliğde Başkanlık için belirlenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetlerine avans tutarının beş katını aşmayan, hukuki ve insani konular ile sivil toplum kapasite, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, akademik ve lobicilik alanlarında faaliyetle sınırlı olmak üzere sağlanan desteği,

ğ) İzleme raporu: Proje veya faaliyetin izlemesinden sorumlu Başkanlık personeli tarafından hazırlanan, proje veya faaliyetin öngörülen şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin tespitleri içeren raporu,

h) Komisyon: Başkan tarafından belirlenen ve en az Daire Başkanı düzeyinde üç kişiden müteşekkil değerlendirme komitesini,

ı) Kurum ve kuruluş: Yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş, kar amacı gütmeyen özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri ile Başkanlığın faaliyet kapsamı içerisinde yer alan öğrenci toplulukları arasından Başkanlık tarafından uygun görülenleri,

Benzer Yazımız  Müsilaj nedeniyle sünger ve mercanlar büyük ziyan gördü

i) Mali destek: Başkanlık tarafından; Başkanlığın amaçları ile Ülkenin dış politika vizyonuna uygun olarak kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin proje ve faaliyetlerine sağlanan hibe esaslı nakdi desteği,

j) Nihai rapor: Projenin izlemesinden sorumlu Başkanlık personeli tarafından hazırlanan, projenin öngörülen şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin tespitleri içeren raporu,

k) Proje desteği: Çağrı esaslı proje desteği ile doğrudan proje desteğinden oluşan desteği,

l) Proje çağrı programı: Öncelik alanları, başvuru dönemi, potansiyel başvuru sahipleri, başvuru şartları, desteklenecek faaliyet alanları, proje konuları, süresi, destek tutarı sınırı gibi hususların önceden belirlenerek Başkanlık tarafından uygun görülen yöntemlerle duyurulduğu ve başvuruların bilgi sistemi üzerinden alındığı çağrı esaslı proje destekleri için oluşturulmuş programı,

m) Sözleşme: Proje desteğinden yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı ve eklerini,

n) Taahhütname: Faaliyet desteğinden yararlanacak yararlanıcılar tarafından imzalanan ve bu destek kapsamında aktarılan kaynağın kullanımına ilişkin beyanı ifade eden belgeyi,

o) Yararlanıcı: Başkanlık tarafından mali destek sağlanan kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Destekler

Mali destek türleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından sağlanan mali destek türleri şunlardır:

a) Proje desteği:

1) Çağrı esaslı proje desteği.

2) Doğrudan proje desteği.

b) Faaliyet desteği.

Mali desteklere ilişkin genel esaslar

MADDE 6 – (1) Başkanlık, Ülkenin dış politika vizyonuna uygun olarak kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere mevzuatla belirlenen amaçları doğrultusunda mali destek sağlar.

(2) Başkanlık tarafından sağlanan mali desteklerin tamamı hibe niteliğinde olup proje desteği ile faaliyet desteğinden oluşur.

(3) Başkanlık, mali desteklerin yürütülmesi esnasında oluşan maliyetlere ilişkin yararlanıcıdan her aşamada kanıtlayıcı bilgi, belge ve açıklama isteyebilir.

(4) Başkanlık, projenin ya da faaliyetin yürütülmesi aşamalarında belge üzerinden veya yerinde izleme gerçekleştirebilir.

(5) Yararlanıcı mali desteğe konu proje veya faaliyetin gerçekleştirileceği ülke mevzuatına uygun şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaktan sorumludur.

(6) Başkanlık, mali destek kapsamındaki ödemeleri yararlanıcının bulunduğu ülkenin milli para birimi cinsinden yapabilir.

(7) Mali destek kapsamındaki ödemelerin banka hesabına yapılması esastır. Ancak yararlanıcının talebi ve Başkanlığın uygun görmesi halinde ödeme, yararlanıcı tarafından yetkilendirilmiş kişiye ya da dış temsilcilik görevlilerine tutanakla veya adına açılmış banka hesabına aktarılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Desteği

Proje desteğinin esasları

MADDE 7 – (1) Proje desteği; çağrı esaslı proje desteği ile doğrudan proje desteğinden oluşur.

(2) Proje desteğine kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler başvurabilir.

(3) Proje desteği, desteğin türüne göre başvuru sahibi tarafından hazırlanan bir projeye istinaden verilir.

(4) Proje desteğinden yararlanacak başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanır.

(5) Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlara İlişkin Tebliğde Başkanlık için belirlenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanlığı mutemetlerine avans tutarının beş katına kadar desteklenecek olan projeler Başkan oluru ile bu tutarın üzerinde olan projeler ise Bakan oluru ile onaylanır.

Benzer Yazımız  FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik

Çağrı esaslı proje desteği

MADDE 8 – (1) Çağrı esaslı proje desteği, Başkanlık tarafından hazırlanan başvuru rehberine binaen Başkanlık tarafından belirlenen dönemlerde yürütülür.

(2) Çağrı esaslı proje desteği; alan, başvuru şartı, yararlanıcı kitlesi, ülke ve benzeri hususlarda özelleştirilen proje çağrı programı başlığıyla ilan edilir. Her bir proje çağrı programı için başvuru rehberi hazırlanarak yayımlanır.

(3) Çağrı esaslı proje desteğinin başvuruları Bilgi Sistemi üzerinden alınır.

(4) Başkanlık, ilan ettiği proje çağrı programının dönemini değiştirme, başvuruyu belirtilen tarihten önce sonlandırma veya belirtilen dönemde başvuruyu açmama, proje çağrı programını kısmen veya tamamen iptal etme haklarını saklı tutar. Bu durumlarda, Başkanlıktan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Doğrudan proje desteği

MADDE 9 – (1) Başkanlık, takvim sınırlamasına tabi olmadan bütçe imkanları çerçevesinde doğrudan proje desteği verebilir.

(2) Doğrudan proje desteği başvuruları bilgi sistemi üzerinden veya Başkanlıkça elden alınır.

(3) Doğrudan proje desteklerine ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçleri yayımlanan başvuru rehberi çerçevesinde gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyet Desteği

Faaliyet desteğinin esasları

MADDE 10 – (1) Faaliyet desteği, uygulama süresi 30 güne kadar olan faaliyetler için sağlanan mali destektir.

(2) Faaliyet desteğinden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler yararlanabilir.

(3) Başkanlık, faaliyet desteğini resen veya bütçesi, süresi ve yeri belirtilen başvuruya istinaden hukuki ve insani konular ile sivil toplum kapasite, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, akademik ve lobicilik alanlarında faaliyetle sınırlı olmak üzere sağlar.

(4) Faaliyet desteği Başkan oluruna binaen verilir.

(5) Faaliyet destek tutarının üst sınırı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan parasal sınırlar ve oranlara ilişkin tebliğde Başkanlık için belirlenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanlığı mutemetlerine avans tutarının beş katıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Desteklerin Uygulama Süreçleri

Mali destek başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçların bildirilmesi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek destekler; Başkan tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak değerlendirilir:

a) İstenen belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olması.

b) Talep edilen desteğin, başvurulan faaliyet ve programların amaç ve öncelikleriyle doğrudan ilgili olması.

c) Sahanın ya da hedef kitlenin/bölgenin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte çıktı ve etkilerinin olması.

ç) Destek verilecek faaliyet ve projenin bütçe ve süresinin gerçekçi ve makul olması.

(2) Başkanlık, proje veya faaliyet başvurusuna ilişkin ön inceleme yapabilir; ek bilgi ve belge isteyebilir ve/veya projede veya faaliyette değişiklik yapılmasını talep edebilir.

(3) Başvurusunun sonucu başvuru sahibine resmi yazı, bilgi sistemi veya elektronik posta marifetiyle bildirilir.

(4) Proje desteğinin başlatılması için Başkanlık ile yararlanıcı arasında sözleşme imzalanır. Faaliyet desteğinin başlatılması için yararlanıcı taahhütname imzalayarak Başkanlığa sunar.

İzleme ve ödemeler

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan desteklere ilişkin olarak Başkanlık proje ya da faaliyetin her aşamasında izleme gerçekleştirebilir.

(2) Başkanlık, izleme kapsamında ya da izlemelerden bağımsız olarak aktarılan kaynağın kullanımına, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak kanıtlayıcı bilgi ve belge ile yazılı açıklama isteyebilir.

(3) Proje veya faaliyetlerin izlemesinden sorumlu personel, proje veya faaliyetle ilgili yerinde izleme yaparak veya belge üzerinden inceleme yaparak izleme raporu hazırlar. Projelerin kapama işlemleri için ayrıca nihai rapor hazırlanır.

Benzer Yazımız  Korona haritasında bu vilayet birinci sefer 'sarı'

(4) Bu Yönetmelik kapsamında verilen proje desteğinde sözleşmenin, faaliyet desteğinde ise taahhütnamenin imzalanmasına müteakip Başkanlık tarafından uygun görülen plan çerçevesinde ödeme gerçekleştirilir.

(5) Başkanlık, projenin ya da faaliyetin öngörülen şekilde gerçekleşmemesi durumunda, izleme raporları ve kanıtlayıcı belgeler doğrultusunda sözleşme ya da taahhütnamede belirtilen tutarın altında ödeme yapma veya hiç ödeme yapmama hakkına sahiptir.

(6) Proje kapama işlemlerinde izleme raporu ve nihai rapor ile diğer kanıtlayıcı belgeler dayanak belge olarak değerlendirilir. Faaliyet kapama işlemlerinde izleme raporu ile diğer kanıtlayıcı belgeler dayanak belge olarak değerlendirilir.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmelerine destek sağlanması halinde, sağlanan destek idarenin tabi olduğu mali mevzuat çerçevesinde kullanılır.

Mali destek kapsamındaki ödemelerde kanıtlayıcı belgeler

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ödemelerde 7 nci maddenin beşinci fıkrası ile 10 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları dikkate alınmak suretiyle 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) fıkrasında sayılan belgeler aranır.

(2) Kanıtlayıcı belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan belgeyi düzenleyenler sorumludur.

Mali desteğin askıya alınması ve iptali

MADDE 14 – (1) Proje veya faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi ve/veya eksik teslim edilmesi, izleme faaliyetlerinin engellenmesi, projenin sözleşmeye uygun olarak yürütülmemesi, faaliyetlerde taahhütnamede belirtilen beyana uyulmaması ve benzeri durumlarda Başkanlık mali destek sürecini askıya alabilir.

(2) Askıya alma kararı yararlanıcıya bildirilir ve askıya alma gerekçesine konu eksikliklerin giderilmesi için en fazla 30 güne kadar süre verilir. Verilen sürenin sonunda, tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi halinde mali destek iptal edilir.

(3) Usulsüzlük yaptığı tespit edilen yararlanıcının mali desteği iptal edilir.

(4) Usulsüzlük sebebiyle mali desteğin iptal edilmesi halinde, Başkanlık tarafından sağlanan destek, tahakkuk eden faiz diğer yasal haklar saklı kalmak kaydıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlanıcıdan tahsil edilir.

(5) Mücbir sebepler nedeniyle, proje veya faaliyetlerin yürütülememesi halinde, karşılıklı mutabakat içinde mali destek süreci karşılıklı mahsup işlemleri gerçekleştirilerek sonlandırılabilir.

(6) Usulsüzlük yaptığı tespit edilen yararlanıcı, sözleşmenin/taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren Başkanlıktan 5 yıl süreyle mali destek alamaz. Usulsüzlük dışında bir nedenden mali desteği iptal edilen yararlanıcılar, Başkanlığa karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmedikçe Başkanlıktan herhangi bir mali destek alamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin denetim Başkanlık, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında denetlemeye yetkili diğer ilgili kurumlar tarafından yapılır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Başkanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.