DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 36°C
Sıcak

Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü misyondan alındığında davayı nerede açacak?

Dava, Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak misyon yapan davacı tarafından, bu vazifeden alınmasına ait 11/11/2019 günlü, 2019/395 …

Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü misyondan alındığında davayı nerede açacak?
13.06.2021
24
A+
A-

Dava, Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak misyon yapan davacı tarafından, bu vazifeden alınmasına ait 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ait kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ait Ulusal Eğitim Bakanlığının 15/11/2019 günlü, 22709514 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesi bu davayı “görev yönünden” reddetmiştir. Münasebet şu formdadır:

10/07/2018 günlü, 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, (3) sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ekli (ll) sayılı cetvelde yer alan takımlara yönelik süreçler, temel prestijiyle, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtildiği üzere direkt doğruya Cumhurbaşkanı Kararıyla değil, ilgili bakanlık yahut kamu kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayıyla tesis edildiğinden, Danıştay’ın birinci derece mahkemesi olarak bakmakla vazifeli olduğu uyuşmazlıklar kapsamında değildir.

İşbu davanın görüm ve tahlili, 2576 sayılı Kanun’un 5. unsuru uyarınca genel vazifeli birinci derece mahkemesi olan yönetim mahkemelerinin misyonunda bulunmaktadır.

T.C. D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Temel No: 2020/76

Karar No: 2020/3534

DAVACI : …

VEKİLİ : Av. …

DAVALILAR : 1-Cumhurbaşkanlığı

VEKİLİ :Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü.

2-Milli Eğitim Bakanlığı

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri.

DAVANIN ÖZETİ:

Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak misyon yapan davacı tarafından, bu misyondan alınmasına ait 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ait kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ait Ulusal Eğitim Bakanlığının 15/11/2019 günlü, 22709514 sayılı sürecinin iptali ile bu süreçler nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve nakdî haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Davanın misyon istikametinden reddedilerek, dava evrakının, davayı çözümlemeye yetkili ve vazifeli olan Ankara Yönetim Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 14. 14. hususu uyarınca birinci incelemeyle vazifeli Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak misyon yapan davacı; 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı karar ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. unsuruna nazaran bu vazifesinden alınarak, Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna Araştırmacı takımına atanmıştır.

Bunun üzerine, davacı tarafından, 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararının, kendisinin vazifeden alınmasına ait kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ait Ulusal Eğitim Bakanlığının 15/11/2019 tarih ve 22709514 sayılı sürecinin iptali ile bu süreçler nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve nakdî haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle incelenmekte olan dava açılmıştır. Danıştay İkinci Dairesince verilen 10/03/2020 günlü, E:2020/76 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ait karar, İdari Dava Daireleri Konseyi’nin 02/07/2020 günlü, YD İtiraz No: 2020/209 sayılı kararıyla davanın vazife istikametinden reddi gerektiği gerekçesiyle kaldırılarak tekrar bir karar verilmek üzere Dairemize gönderilmiştir.

Benzer Yazımız  Üç lisan biliyor, fırında çıraklık yapıyor

İLGİLİ MEVZUAT:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 21/01/2017 günlü, 6771 sayılı Kanun’un 8. hususu ile değişik 104. unsurunda, Cumhurbaşkanının vazife ve yetkileri sayılmış, anılan hususun 9. fıkrasında, “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, misyonlarına son verir ve bunların atanmalarına ait yol ve asılları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.” kararına yer verilmiştir.

Anayasa’nın ilgili kararı uyarınca çıkarılan ve 10/07/2018 günlü, 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, (3) sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. hususunun 1. fıkrasında,

“Anayasa’nın 104’üncü hususuna nazaran yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ilişkin yetkilere haizdir.”, 2. fıkrasında da; “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ekli (I) sayılı cetvelde yer alan takım, durum ve vazifelere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan takım, durum ve vazifelere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan takım, konum ve vazifelere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan yahut atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir.” düzenlemesine; anılan Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelde “Bakanlık Vilayet Müdürleri” takımlarına yer verildiği görülmektedir.

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 02/07/2018 günlü, 703 sayılı KHK ile değişik 24. hususunun 1. fıkrasının (a) bendinde, “Cumhurbaşkanı kararlarına” karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarının, birinci derece mahkemesi olarak Danıştayda karara bağlanacağı karara bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, 2576 sayılı Bölge Yönetim Mahkemeleri, Yönetim Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 1. unsurunda, bölge yönetim mahkemeleri, yönetim mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin bu Kanun’la verilen vazifeleri yerine getirmek üzere kurulmuş “genel görevli” mahkemeler olduğu karara bağlandıktan sonra; 5. unsurunda, yönetim mahkemelerinin vergi mahkemelerinin misyonuna giren davalarla, birinci derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki davaları çözümleyeceği belirtilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 14. unsurunun 3. fıkrasının (a) bendinde de, dilekçelerin vazife ve yetki istikametinden inceleneceği; 15. unsurunun 1. fıkrasının (a) bendinde ise, idari yargının misyonlu olduğu hususlarda vazifeli ve yetkili olmayan mahkemede açılan davanın vazife yahut yetki tarafından reddedilerek, dava belgesinin misyonlu yahut yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği karar altına alınmıştır.

Benzer Yazımız  Tarım ve Orman Bakanlığı, görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 21/01/2017 günlü, 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la getirilen düzenlemeler ile yeni hükümet sistemine ait değişiklikler Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinde ant içerek misyona başladığı 09/07/2018 tarihi prestijiyle yürürlüğe girmiştir. Anayasa’nın eski halinde yürütme yetki ve misyonu Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Şurası ortasında bölüşülmüşken yeni halinde bu yetki ve vazife yalnızca Cumhurbaşkanına verilmiş, Bakanlar Şurası ve Başbakanlık makamları kaldırılmıştır.

Bu çerçevede 09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Emeliyle Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname ile pek çok Kanun ve KHK’da değerli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda anılan KHK’nın 184. unsuruyla de 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun, birinci derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davaların sayıldığı 24. hususunun 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Heyeti kararlarına” tabiri, “Cumhurbaşkanı kararlarına” biçiminde değiştirilerek, bu kararlara karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarını birinci derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayın karara bağlayacağı düzenlenmiştir.

Doktrinde, Cumhurbaşkanının belirli bir şahsa yahut aşikâr bir duruma ait olan süreçleri ferdi süreç olarak tanımlanmış; Cumhurbaşkanının üst kademe yöneticileri atama sürecinin kişisel süreç olduğu söz edilmiş ve uygulamada kişisel süreçlerin çoklukla “karar” ismini aldıkları vurgulanmıştır.

Lakin, Anayasa’nın amir kararı uyarınca çıkarılan ve üstte metnine yer verilen (3) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Atanma Usulü” başlıklı 2. unsurunun 2. fıkrasında, anılan Kararname’nin ekinde yer alan (I) sayılı cetvelde sayılan takım, konum ve misyonlara Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde sayılan takım, konum ve misyonlara ise Cumhurbaşkanı onayıyla atama yapılacağı belirtilerek, (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan takımlara ait Cumhurbaşkanınca tesis edilecek atama süreçleri hukuken farklı nitelendirilmiştir.

Kelam konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi incelendiğinde, “Bakanlık Vilayet Müdürleri”nin, Cumhurbaşkanı onayıyla atama yapılacak takımların belirtildiği (II) sayılı cetvelde yer aldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar (3) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ekinde sunulan (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer verilen takımlara yönelik atama, vazifeden alma ve gibisi tasarrufların tamamı “Cumhurbaşkanı Kararı” ismi altında Resmi Gazete’de yayımlanmakta ise de; uygulamada, bu süreçlerin başka bir kısım olarak “Atama Kararları” başlığı altında yayımlanmakta olduğu görülmektedir.

Benzer Yazımız  Yalıkavak Marina'nın satışında 'dolandırıcılık' davasında beraat kararı

Üstte belirtilen açıklamalar ve uyuşmazlık konusu olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (I) sayılı cetvelinde yer alan takımlara yönelik atama ve vazifeden alma süreçlerinin direkt doğruya Cumhurbaşkanı tarafından verilen kararla, (II) sayılı cetvelde yer alan takımlara ait olarak yapılan atama ve misyondan alma süreçlerinin ise, ilgili makamın teklifi, önerisi üzerine Cumhurbaşkanının verdiği onay ile tesis edildiği; bu doğrultuda, Cumhurbaşkanının (I) sayılı cetvele tabi olanlara yönelik atama süreçleri konusunda karar makamı, (II) sayılı cetvele tabi olanlara yönelik atama süreçleri konusunda onay makamı olduğu; bu haliyle, Danıştay Kanunu’nun 24. unsurunda yer alan, Cumhurbaşkanı kararlarına karşı açılan davalarda birinci derece mahkemesi olarak Danıştayın misyonlu kılındığına ait düzenlemenin, Cumhurbaşkanının direkt doğruya, teklif makamı olmaksızın verdiği atama ve misyondan alma kararlarını kapsadığı; Cumhurbaşkanının onay makamı olduğu süreçlere karşı açılacak davalarda da Danıştayın birinci derece mahkemesi olarak misyonlu olduğunun kabulünün ise, “Cumhurbaşkanı Kararı” ve “Cumhurbaşkanı Onayı” ile (I) ve (II) sayılı cetveller ortasındaki türel farklılığın ortadan kalkmasına ve Cumhurbaşkanı onayına gönderilen süreçlerin fonksiyonsuz bırakılmasına yol açacağı sonucuna varılmıştır.

Tüm bu konular göz önünde bulundurulduğunda; (II) sayılı cetvelde yer alan takımlara yönelik süreçler, temel prestijiyle, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtildiği üzere direkt doğruya Cumhurbaşkanı Kararıyla değil, ilgili bakanlık yahut kamu kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayıyla tesis edildiğinden, Danıştayın birinci derece mahkemesi olarak bakmakla misyonlu olduğu uyuşmazlıklar kapsamında bulunmamaktadır.

Bu prestijle, Diyarbakır Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü olarak misyon yapan davacı tarafından, bu misyonundan alınmasına ait 11/11/2019 günlü, 2019/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine ait kısmının ve bu karar destek alınarak Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna araştırmacı olarak atanmasına ait sürecin iptali ile bu süreçler nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve nakdî haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan işbu davanın görüm ve tahlili, 2576 sayılı Kanun’un 5. unsuru uyarınca genel misyonlu birinci derece mahkemesi olan yönetim mahkemelerinin vazifesinde bulunmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davanın MİSYON TARAFINDAN REDDİNE,

2. 2577 sayılı Kanun’un 43. unsurunun 1/a fıkrası uyarınca, dava evrakının, anılan Kanun’un 33/1. hususuna nazaran davayı çözümlemeye yetkili ve misyonlu olan Ankara Yönetim Mahkemesine gönderilmesine, 16/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com