DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

Vergi yapılandırması ve matrah artırımına dair Kanun yayımlandı

KİMİ ALACAKLARIN TEKRAR YAPILANDIRILMASI İLE KİMİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA AİT KANUN Kanun No. 7326 Kabul Tarihi: 3/6/2021 Kapsam …

Vergi yapılandırması ve matrah artırımına dair Kanun yayımlandı
10.06.2021
477
A+
A-

KİMİ ALACAKLARIN TEKRAR YAPILANDIRILMASI İLE KİMİ

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA AİT KANUN

Kanun No. 7326

Kabul Tarihi: 3/6/2021

Kapsam ve tanımlar

HUSUS 1 – (1) Bu Kanun kararları;

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Tarz Kanunu kapsamına giren;

1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvelki periyotlara, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları,

2) 2021 yılına ait olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

3) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel yapılan tespitlere ait olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

b) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanunu ile 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Eserlerinin Ziyanlarının Önlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanuna nazaran verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),

c) Üstteki bentler dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

ç) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

d) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili başka kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kararlarına nazaran takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme artırımı alacakları,

e) Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine yahut bu Kanunun ilgili kararlarında belirtilen mühletlerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve evvelki aylara ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik dayanak primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

2) 2021 yılı Nisan ayı ve evvelki aylara ait isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

3) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait yapılan ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespit sonucunda bulunan eksik personellik fiyatı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

4) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ait olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

5) İlgili kanunları mucibince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve evvelki aylara ait damga vergisi, özel süreç vergisi ve eğitime katkı hissesi ile bunlara bağlı gecikme artırımı alacakları,

f) Vilayet özel yönetimlerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

g) Belediyelerin;

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvelki devirlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları, 2021 yılına ait olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel tahakkuk eden vergi (2021 yılına ait tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve öbür biçimlerde kullanılan binalara ilişkin etraf paklık vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 ve yinelenmiş 97 nci unsurlarına nazaran tahsili gereken ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan fiyat ve hisse alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık fiyatı alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) alacakları,

4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Etraf Kanununun 11 inci hususuna nazaran vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan katı atık fiyatı alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) alacakları,

ğ) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon yönetimlerinin, vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) alacakları,

h) Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

hakkında uygulanır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Vergi: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, fotoğraf ve harçları,

b) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali yahut ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, başka vergiler, eş tesirli vergiler ve mali yüklerin tümünü,

c) Beyanname: Vergi tarhına temel olan beyanname ve bildirimleri,

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dahil),

tabir eder.

(3) Bu Kanun, kimi alacakların yapılandırılmasına ait kararlar ile kimi kanunlarda değişiklik yapılmasına ve yeni kararlar ihdasına ait kararları kapsar.

Mutlaklaşmış alacaklar

HUSUS 2 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığına, vilayet özel yönetimlerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle (bu tarih dahil);

a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen müddet ve formda büsbütün ödenmesi kuralıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu meblağa gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; ödenmemiş alacağın yalnızca gecikme artırımından ibaret olması halinde gecikme artırımı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunda belirtilen müddet ve halde büsbütün ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının,

c) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş bulunan ve bu Kanunun 1 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunda belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi kaidesiyle cezaya bağlı fer’ilerin tamamının,

ç) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan ve üstteki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunda belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi koşuluyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacaklarının tamamının,

d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Kimi Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci hususları mucibince ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan meblağların bu unsur kapsamında ödenmesi halinde 5736 sayılı Kanun yeterince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle (bu tarih dahil);

a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi kaidesiyle gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili başka kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak kararları nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen müddet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş kıymetine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın bu Kanunda belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi kuralıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri kararları uygulanır.

(4) Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa nazaran verilen trafik idari para cezası, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş fiyatı ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ ile katsayı meblağının en az %10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun kararlarının ihlal edilmemiş olması şartıyla bu Kanunda belirtilen ödeme mühleti sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü hususunun (d) fıkrası kararı uygulanmaz. Bu karar her bir taşıt için başka ayrı dikkate alınır.

(5) Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun tekrarlanmış 257 nci unsurunun birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma mecburiliği getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına müsaade verilebilmesi için bu Kanun kapsamında yapılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan eserlere ait özel tüketim vergisi, vadesi 1/10/2020 tarihinden sonra gelen katma bedel vergisi ve bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın tamamının ödenmesi kaidedir.

Benzer Yazımız  Sağlık Uygulamalarında  Değişiklik

(6) Bu Kanunun kapsadığı periyotlara ait olup bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle yargı kararı ile mutlaklaştığı halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen mühlet ve halde müracaatta bulunulması şartıyla bu alacaklar da bu unsur kapsamında yapılandırılır. Bu karar kapsamına giren alacaklar için ayrıyeten tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan fiyatların bu Kanunda öngörülen mühlet ve halde ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

(7) 2464 sayılı Kanunun 97 nci ve tekrarlanmış 97 nci unsurlarına nazaran tahsili gereken fiyat ve hisseler ile su, atık su ve katı atık fiyatı alacaklarından vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü artırımlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen fiyatların birebir fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) tahsilinden vazgeçilir.

(8) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci unsuruna nazaran vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan katı atık fiyatı alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü artırımlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen meblağların birebir fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) tahsilinden vazgeçilir.

(9) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon yönetimlerinin, vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü artırımlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen meblağların tıpkı fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) tahsilinden vazgeçilir.

(10) YİKOB’ların, vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen meblağların tıpkı fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

(11) Bu husus kararından yararlananlar, ayrıyeten 213 sayılı Kanunun 379 uncu hususunun ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanamazlar.

(12) Bu unsur kararından yararlanmak isteyen borçluların hususta belirtilen koşulların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları kuraldır.

Katılaşmamış yahut dava safhasında bulunan alacaklar

HUSUS 3 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma mühleti şimdi geçmemiş olan ikmalen, resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu fiyata ait faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın; bu Kanunda belirtilen müddet ve halde büsbütün ödenmesi kaidesiyle vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle gümrük vergilerine ait gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz müddeti geçmemiş yahut idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra kararı uygulanır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ilgisine nazaran istinaf yahut temyiz mühletleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz yahut temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep mühleti geçmemiş yahut karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda, bu hususa nazaran ödenecek alacak asıllarının tespitinde, bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki meblağ temel alınır. Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel verilmiş en son kararın;

a) Terkine ait karar olması halinde, birinci tarhiyata/tahakkuka temel alınan vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u ile bu fiyata ait faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; bu Kanunda belirtilen mühlet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ının, faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının,

b) Tasdik yahut tadilen tasdike ait karar olması halinde, tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u ile bu meblağlara ait faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi koşuluyla terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ı, faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir. Fakat, verilen en son kararın bozma kararı olması halinde birinci fıkra kararı, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra kararı uygulanır.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle yalnızca vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ait dava açılmış olması halinde;

a) Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması yahut 2 nci unsura ait olarak bu Kanunda belirtilen müddet ve formda ödenmesi kaidesiyle tamamının ve bunlara bağlı gecikme artırımlarının,

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından bu unsurun birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza meblağının %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi kuralıyla kalan cezaların,

c) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ait verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın %25’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik yahut tadilen tasdike ait karar olması halinde tasdik edilen cezanın %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun, bozulan kısmın %25’inin bu Kanunda belirtilen müddet ve halde büsbütün ödenmesi kuralıyla kalan cezaların,

tahsilinden vazgeçilir.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bendi kararları, tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları için de uygulanır.

d) Eşyanın gümrüklenmiş bedeline bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak bu hususun birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza fiyatının %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın %15’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik yahut tadilen tasdike ait karar olması halinde tasdik edilen cezanın %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, bozulan kısmın %15’inin, bu Kanunda belirtilen müddet ve halde büsbütün ödenmesi koşuluyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle, üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan ve bu Kanunun 1 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren idari para cezalarına ait idari yaptırım kararlarına karşı dava açma müddeti geçmemiş yahut dava açılmış olması halinde, bu unsurun birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın %50’si, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’u, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %10’u, verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın %50’si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik yahut tadilen tasdike ait karar olması halinde tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %10’u, bozulan kısmın %50’si ile bu cezalara uygulanan fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın bu Kanunda belirtilen müddet ve formda büsbütün ödenmesi kaidesiyle kalan cezalar ile bu alacağa ait fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(5) Bu Kanunun 1 inci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ecrimisillere ait ecrimisil ihbarnamesi yahut ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açma mühleti geçmemiş yahut dava açılmış olması halinde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle, bu unsurun birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda ecrimisilin %50’si, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda ecrimisilin %10’u, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ecrimisilin tamamı, terkin edilen ecrimisilin %10’u, verilen en son kararın bozma kararı olması halinde ecrimisilin %50’si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik yahut tadilen tasdike ait karar olması halinde tasdik edilen ecrimisilin tamamı, terkin edilen ecrimisilin %10’u, bozulan kısmın %50’si ile bu ecrimisillere uygulanan fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi koşuluyla kalan ecrimisil ile bu alacağa ait fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(6) Bu Kanunun kapsadığı periyotlara ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden evvel pişmanlık talebi ile verilip, ödeme istikametinden koşulların ihlal edildiği beyannameler ile bizatihi verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle dava açma müddeti geçmemiş olan vergi cezaları için üçüncü fıkra kararı uygulanır.

(7) Bu Kanunun kapsadığı devirlere ait olarak iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında, cezaya muhatap olanlar bu unsur kararından üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde açıklandığı biçimde yararlanır. Bu takdirde, vergi cezasına uygulanan gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın da bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi koşuldur.

(8) Bu hususa nazaran ödenecek alacakların tespitinde temel alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka/idari yaptırım kararına/ecrimisile ait ihbarname/düzeltme ihbarnamesine yönelik verilen ve bu Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih dahil) evvel taraflardan birine bildirim edilmiş olan karardır.

(9) Bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle; uzlaşma kararlarından yararlanılmak üzere müracaatta bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş yahut uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, lakin dava açma mühleti geçmemiş alacaklar da bu unsur kararından yararlanır.

(10) Bu husus kararından yararlanılması için unsur kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması kuraldır.

(11) Bu husus kararından yararlanmak için müracaatta bulunan lakin bu Kanunda belirtilen ödeme kaidesini yerine getirmeyen borçlulardan, birinci tarhiyata/tahakkuka/idari yaptırım kararına/ecrimisile ait ihbarname/düzeltme ihbarnamesine nazaran belirlenen alacaklar öbür bir sürece gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, bu Kanunun yayımı tarihinden evvel verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın/tahakkukun/idari yaptırım kararının/ecrimisile ait ihbarname/düzeltme ihbarnamesinin tasdikine ait olması halinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan süreçler

UNSUR 4 – (1) Bu Kanunun kapsadığı devirlere ait olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden evvel başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk süreçlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ait kararları gizli kalmak kaydıyla devam edilir. Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu meblağa gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyat ile bu tarihten sonra ihbarnamenin bildirisi üzerine belirlenen dava açma mühletinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı müracaatta bulunularak, birinci taksit ihbarnamenin bildirimini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık periyotlar halinde altı eşit taksitte ödenmesi kaidesiyle vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki bu Kanunun 9 uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mühlet içinde bildirim edilen ihbarnameler için bu husus kararından yararlanmak isteyen mükelleflerin anılan bentte belirtilen müddet içerisinde, müracaat mühleti otuz günden az kalmış ise otuz gün içinde müracaatta bulunmaları ve unsur kapsamında ödenecek fiyatların birinci taksitini 9 uncu hususun birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen müddette, izleyen taksitleri ikişer aylık devirler halinde altı eşit taksitte ödemeleri kuralıyla unsurdan yararlanılır.

(2) Bu Kanunun kapsadığı periyotlara ait olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın %25’ini birinci fıkrada belirtilen mühlet ve formda ödemeleri halinde cezanın kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilir.

(3) Bu Kanunun kapsadığı periyotlara ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden evvel pişmanlık talebi ile verilip ödeme tarafından kuralların ihlal edildiği beyannameler ile zaten verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle bildirim edilmemiş olan vergi cezaları hakkında bu husus kararları uygulanır. Şu kadar ki asla bağlı vergi cezalarının bu husus kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması yahut bu Kanunun 2 nci unsuruna nazaran ödenmesi koşuldur.

Benzer Yazımız  Emine Erdoğan, olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça' ile Olgunlaşma Akademisi'nin açılışına katıldı

(4) Bu Kanunun kapsadığı devirlere ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden evvel tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir kurulu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve bildiri süreçleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine bu hususun birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen biçimde belirlenen meblağın, birinci fıkrada belirtilen müddet ve biçimde büsbütün ödenmesi kuralıyla bu Kanun kararlarından yararlanılır.

(5) Bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma kararlarına nazaran uzlaşma talebinde bulunulmuş, fakat uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe bildirim edilmemiş alacaklar için de bu husus kararı uygulanır.

(6) Bu Kanunun 3 üncü unsuru ile bu husus kararından yararlananlar, ayrıyeten 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma, 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci unsurundaki indirim kararlarından yararlanamazlar.

(7) Bu husus uygulamasında incelemeye başlama tarihi, 213 sayılı Kanunun 140 ıncı hususuna nazaran tayin olunur.

(8) a) Bu Kanunun kapsadığı periyotlara ait olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden evvel başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk süreçlerine devam edilir. Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden vergilerin %50’si ile bu meblağa gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ ile bu tarihten sonra kararın bildirimi üzerine belirlenen dava açma müddetinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin, eşyanın gümrüklenmiş bedeline bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın %15’inin ve varsa gümrük vergileri aslının %50’si ile bu fiyata gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyat ile bu tarihten sonra kararın bildirisi üzerine belirlenen dava açma müddetinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının; kararın bildiri tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı müracaatta bulunularak, birinci taksitin bildirimi izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık devirler halinde altı eşit taksitte ödenmesi kaidesiyle vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, eşyanın gümrüklenmiş pahasına bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin, gümrük vergilerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki bu Kanunun 9 uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mühlet içinde bildirim edilen kararlar için bu unsurun birinci fıkrasının üçüncü cümlesi uygulanır.

b) Bu Kanunun kapsadığı devirlere ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden evvel tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük yönetimine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve bildirim süreçleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine bu fıkranın (a) bendinde belirtilen halde belirlenen meblağın, birebir bentte belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi kaidesiyle bu Kanun kararlarından yararlanılır.

(9) Bu unsur kararlarından yararlanılabilmesi için husus kapsamında ödeme müracaatında bulunulan alacağa ait dava açılmaması koşuldur.

(10) Bu Kanunun kapsadığı devirlere ait olarak;

a) 213 sayılı Kanunun;

1) 371 inci unsuruna nazaran beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; bu Kanunda belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi kaidesiyle pişmanlık artırımı ve vergi cezalarının tamamının,

2) 30 uncu unsurunun dördüncü fıkrasına nazaran tabiatıyla verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; bu Kanunda belirtilen müddet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının,

b) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel verilmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle emlak vergisi bildiriminde bulunmayan yahut bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesinin tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; bu Kanunda belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi kuralıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme artırımı ve vergi cezalarının tamamının,

c) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili öteki kanunlara nazaran tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen tersliklerin gümrük yönetiminin tespitinden evvel zaten bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; bu Kanunda belirtilen müddet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü unsurunda sayılan öbür fiyat mükelleflerinin, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine başvurarak 2021 takvim yılına ait gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla evvelki periyotlara ait olarak rastgele bir vergi ve ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha evvel mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu Kanuna nazaran yaptıkları müracaat tarihi temel alınır.

Matrah ve vergi artırımı

UNSUR 5 – (1) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen koşullar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu unsurda belirtilen mühlet ve halde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ait olarak bu vergi cinsleri için daha sonra öbür bir tarhiyat yapılmaz.

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) vergiye temel alınan matrahlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), 2016 takvim yılı için %35, 2017 takvim yılı için %30, 2018 takvim yılı için %25, 2019 takvim yılı için %20, 2020 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırırlar.

b) Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, ziyan beyan edilmiş olması yahut indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş yahut gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dahil) olması halinde, vergilendirmeye temel alınacak matrah ile bu fıkranın (a) bendine nazaran artırdıkları matrahlar, işletme hesabı aslına nazaran defter tutan mükellefler için 2016 takvim yılı için 31.900 Türk lirasından, 2017 takvim yılı için 33.200 Türk lirasından, 2018 takvim yılı için 35.250 Türk lirasından, 2019 takvim yılı için 37.500 Türk lirasından, 2020 takvim yılı için 42.500 Türk lirasından; bilanço temeline nazaran defter tutan mükellefler ile hür meslek erbabı için 2016 takvim yılı için 47.000 Türk lirasından, 2017 takvim yılı için 49.800 Türk lirasından, 2018 takvim yılı için 52.900 Türk lirasından, 2019 takvim yılı için 56.200 Türk lirasından, 2020 takvim yılı için 63.700 Türk lirasından az olamaz. Geliri yalnızca kolay yöntemde tespit edilen ticari kardan oluşan mükellefler için vergilendirmeye temel alınacak taban matrah, bilanço aslına nazaran defter tutan mükellefler için belirlenmiş meblağların ilgili yıllar prestijiyle 1/10’undan, geliri yalnızca gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan öteki gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı temeline nazaran defter tutan mükellefler için belirlenmiş meblağdan az olamaz. Bu bendin uygulanmasında ilgili yıllar prestijiyle gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna fiyatları dikkate alınmaz. Birden fazla gelir ögesi elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, bu fıkrada belirtilen ilgili gelir ögesi prestijiyle matrah artırımı yapılması kaidedir.

c) Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, ziyan beyan edilmiş olması yahut indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş yahut yarar elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve çıkarlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dahil) olması halinde, vergilendirmeye temel alınacak matrahlar ile bu fıkranın (a) bendine nazaran artırdıkları matrahlar, 2016 takvim yılı için 94.000 Türk lirasından, 2017 takvim yılı için 99.600 Türk lirasından, 2018 takvim yılı için 105.800 Türk lirasından, 2019 takvim yılı için 112.400 Türk lirasından, 2020 takvim yılı için 127.500 Türk lirasından az olamaz.

ç) Bu fıkra kararına nazaran artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıyeten rastgele bir vergi alınmaz. Lakin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ilişkin yıllık beyannamelerini yasal müddetlerinde vermiş, bu vergi çeşitlerinden tahakkuk eden vergilerini müddetinde ödemiş ve bu vergi tipleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü husus kararlarından yararlanmamış olmaları kaidesiyle bu fıkra kararına nazaran artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde de bu karar uygulanır.

d) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun süreksiz 61 inci unsuruna nazaran vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kar ve iratlarının bulunması halinde, bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu çıkar ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, ilişkin olduğu yıla ait olarak bu fıkranın (a) bendinde belirtilen biçimde artırılması kaidedir.

e) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun süreksiz 61 inci unsurunda yer alan vergi tevkifatına tabi çıkar ve iratları muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları halinde, bu yıllara ait olarak bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kar ve iratlara ilişkin tevkifat matrahlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu fıkranın (c) bendinde belirtilen taban matrahın %50’sinden az olmamak kaydıyla beyan etmeleri kaidedir. Bu bent kararına nazaran artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi hesaplanır.

f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan kararlardan yararlanarak artırımda yahut beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ait olarak bu fıkrada belirtilen vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için ilgili yıllarda vergiye temel alınan kurumlar vergisi matrahlarını da bu fıkranın (c) bendinde belirtilen meblağlardan az olmamak üzere (a) bendinde belirtilen biçimde artırmaları kaidedir.

g) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra kararından yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları halinde, daha evvel tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.

ğ) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ilişkin ziyanların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilmez.

h) İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek fiyatlar ile geçmiş yıl ziyanları bu fıkra kararına nazaran artırılan matrahlardan indirilemez.

ı) Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha evvel ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ait inceleme ve tarhiyat hakkı gizlidir.

i) İşe başlama ve işi bırakma üzere nedenlerle kıst periyotta faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen taban matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.

j) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında matrah artırımında bulunulan vergilendirme periyotlarına ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden evvel yapılıp katılaşan tarhiyatlar, ilgili periyot beyanı ile birlikte dikkate alınır.

(2) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen kaideler dahilinde gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisini artırarak bu unsurda belirtilen müddet ve biçimde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde kelam konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ilişkin vergilendirme periyotları ile ilgili olarak artırıma bahis ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.

a) 193 sayılı Kanunun 94 üncü hususunun birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen fiyatlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme periyoduna ait olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan fiyat ödemelerine ait gayrisafi meblağların yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için %6, 2017 yılı için %5, 2018 yılı için %4, 2019 yılı için %3 ve 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) artırırlar.

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında vergi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme devirlerine ait olarak;

1) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir periyoda ait beyanname verilmiş olması halinde, beyan edilmiş fiyat ödemelerine ait gayrisafi meblağ ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma temel olmak üzere yıllık fiyatlar üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur ve bu fiyat üzerinden bu fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlarda gelir vergisi hesaplanır.

2) Hiç beyanname verilmemiş olması halinde, her ay için hesaplanacak minimum gelir (stopaj) vergisine temel olmak üzere en az;

(aa) Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet evraklarında bildirilen ortalama personel sayısı kadar personel,

(bb) İlgili yılda aylık prim ve hizmet evraklarının hiç verilmemiş olması halinde, bu Kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş olmak koşuluyla izleyen vergilendirme devirlerinde verilen birinci aylık prim ve hizmet dokümanındaki emekçi sayısı kadar emekçi,

Benzer Yazımız  İstanbul İli Kurum İçi Yer Değiştirme SONUÇLARI

(cc) Bu Kanunun yayımı tarihine kadar aylık prim ve hizmet dokümanının hiç verilmemiş olması halinde en az iki emekçi,

çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme devrinde geçerli olan minimum fiyatın brüt meblağı temel alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden bu fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle bu fıkradan yararlanılır.

c) 193 sayılı Kanunun 94 üncü unsurunun birinci fıkrasının (2), (3), (5), (11) ve (13) numaralı bentleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 30 uncu hususunun birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen fiyatlar bir yıla iblağ edilmeksizin) yer alan kelam konusu ödemelerine ait gayrisafi fiyatların yıllık toplamı üzerinden;

1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü unsurunun birinci fıkrasının (2) ve (5) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler için başka ayrı olmak üzere 2016 yılı için %6, 2017 yılı için %5, 2018 yılı için %4, 2019 yılı için %3 ve 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere hesaplanacak vergiyi,

2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü unsurunun birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) ve 30 uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) bentlerinde yer alan ödemeler için başka ayrı olmak üzere 2016 ila 2020 yılları için her bir yıl prestijiyle %1, 193 sayılı Kanunun 94 üncü hususunun birinci fıkrasının (11) ve (13) numaralı bentlerinde yer alan ödemeler için başka ayrı olmak üzere ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanan vergiyi,

31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) artırırlar.

ç) Bu fıkranın (c) bendi kapsamında matrah yahut vergi artırımında bulunulan yıl içinde hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması yahut muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme tipinin beyannamede bulunmaması halinde;

1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço temeline nazaran defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş minimum gelir vergisi matrah meblağının %50’si temel alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,

2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü unsurunun birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci hususunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için beyana tabi geliri yalnızca gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için belirlenen minimum gelir vergisi matrah fiyatı temel alınarak belirlenen gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,

3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü unsurunun birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci hususunun birinci fıkrasının (a) ve 30 uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) bentlerinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço aslına nazaran defter tutan mükellefler için belirlenmiş taban gelir vergisi matrah meblağı temel alınarak belirlenen gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %3, 193 sayılı Kanunun 94 üncü hususunun birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan ödemeler için %2, (13) numaralı bendinde yer alan ödemeler için de %5 oranında hesaplanan vergiyi,

ödemek suretiyle, bu husustan yararlanılır.

d) Bu fıkra uyarınca artırımda bulunulması durumunda ayrıyeten gelir yahut kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması kaidesi aranmaz.

e) Gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde faaliyette bulunulan vergilendirme devirleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) bu fıkrada belirtilen asıllar çerçevesinde artırımda bulunulur.

f) Gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme devirlerine ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden evvel yapılıp mutlaklaşan tarhiyatlar, ilgili periyot beyanı ile birlikte dikkate alınır.

g) Bu fıkra kararına nazaran artırıma temel fiyat fiyatı ile matrahlar, gelir yahut kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde sarfiyat yahut maliyet ögesi olarak dikkate alınmaz.

ğ) Bu fıkra kapsamında artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine rastgele bir istisna ve indirim uygulanmaz.

(3) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen kaideler dahilinde katma bedel vergisini artırarak bu unsurda belirtilen müddet ve formda ödemeleri halinde, kendileri nezdinde kelam konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ilişkin vergilendirme periyotları ile ilgili olarak katma bedel vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.

a) Katma paha vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme periyoduna ait olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) hesaplanan katma bedel vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5, 2019 yılı için %2 ve 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma bedel vergisini, vergi artırımı olarak 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) beyan ederler. 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Bedel Vergisi Kanununun 11 inci hususunun (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve süreksiz 17 nci hususuna nazaran tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma temel fiyatın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.

b) Bir aylık vergilendirme devrine tabi olan katma paha vergisi mükelleflerince, artırımda bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme periyotları ile ilgili olarak;

1) Verilmesi gereken katma kıymet vergisi beyannamelerinden, en az üç periyoda ilişkin beyannamenin verilmiş olması halinde, bu yıla ilişkin periyotlardan verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma paha vergisi fiyatlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma temel olmak üzere yıllık hesaplanan katma kıymet vergisi meblağı bulunur ve bu fiyat üzerinden bu fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlara nazaran artırım fiyatı hesaplanır.

2) Hiç beyanname verilmemiş ya da bir yahut iki periyoda ait beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir yahut kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması kuralıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma paha vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan ismi paydaşlık, kollektif ve ismi komandit iştiraklerde ortakların tamamının gelir yahut kurumlar vergisi istikametinden matrah artırımında bulunmaları kaidedir.

3) İlgili takvim yılı içindeki süreçlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması yahut başka nedenlerle takvim yılının bütün periyotlarında hesaplanan katma kıymet vergisi bulunmaması halinde, ilgili yıl için gelir yahut kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması koşuluyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma kıymet vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi öbür süreçlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükellefler ile yıl içinde beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte beyannamelerinin kimilerinde hesaplanan katma kıymet vergisi bulunmayan mükelleflerin bu fıkra kararına nazaran ödemeleri gereken katma bedel vergisi fiyatı, üstte belirtildiği biçimde hesaplanacak %18 oranındaki katma kıymet vergisi meblağından aşağı olmamak kaydıyla, hesaplanan katma paha vergisi bulunan beyannamelerdeki vergiler toplamına bu fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu kapsama giren mükellefler, gelir yahut kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları halinde bu fıkra kararından yararlanamaz.

c) Vergilendirme periyodu üç aylık olan katma bedel vergisi mükelleflerinin, yıllık taban artırım fiyatı, hiç beyanname vermemiş olmaları halinde bu fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen temeller çerçevesinde, en az bir devir için beyanname vermiş olmaları halinde ise birebir bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen asıllar çerçevesinde belirlenir.

ç) Katma bedel vergisi mükelleflerinin, artırıma temel alınan ilgili yılın vergilendirme devirlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zaruridir. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme devirleri için bu fıkrada belirtilen asıllar çerçevesinde artırımda bulunulur.

d) Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme periyotlarına ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden evvel yapılıp katılaşan tarhiyatlar, ilgili devir beyanı ile birlikte dikkate alınır.

e) Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen periyotlarda yapılacak vergi incelemelerine ait olarak artırım talebinde bulunulan periyotlar için, sonraki devirlere devreden katma bedel vergisi tarafından ve artırım talebinde bulunulan devirler için ihraç kaydıyla teslimlerden yahut iade hakkı doğuran süreçlerden doğan terkin ve iade süreçleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı gizlidir. Sonraki periyotlara devreden katma kıymet vergisi istikametinden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan periyotlar için tarhiyat önerilemez.

f) Bu fıkra kararına nazaran ödenen katma paha vergisi, gelir yahut kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde masraf yahut maliyet ögesi olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma bedel vergilerinden indirilmez yahut rastgele bir halde iade konusu yapılmaz.

(4) Bu hususun birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına nazaran;

a) Matrah ve vergi artırımının 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu unsurda öngörülen biçimde yapılması, hesaplanan yahut artırılan gelir, kurumlar ve katma kıymet vergilerinin, peşin yahut birinci taksiti bu Kanunun 9 uncu unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen müddette başlamak üzere ikişer aylık periyotlar halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen müddet ve biçimde ödenmesi koşuldur. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen biçimde ödenmemesi halinde, ödenmeyen vergi meblağları birinci taksit ödeme müddetinin son günü vade kabul edilerek 6183 sayılı Kanunun 51 inci unsuruna nazaran gecikme artırımıyla birlikte takip ve tahsil edilir, fakat bu husus kararından yararlanılamaz.

b) Hesaplanarak yahut artırılarak ödenen vergiler, gelir yahut kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde sarfiyat yahut maliyet ögesi olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.

c) Artırılan matrahlar nedeniyle süreksiz vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz.

ç) Matrah yahut vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve evrakların koruma ve ibrazına ait kararlarının uygulanmasına mani teşkil etmez.

d) Matrah yahut vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının birinci taksit ödeme mühleti içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

(5) Daha evvel nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.

(6) Yönetimin, artırımda bulunulmayan yıllar yahut periyotlar için vergi incelemesi yapma hakkı gizlidir.

(7) Bu unsura nazaran matrah yahut vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı tarihinden evvel başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir süreçlerine mani teşkil etmez. Fakat, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir süreçlerinin, bu unsurun birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi kararları gizli kalmak kaydıyla, 2/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sonuçlandırılamaması halinde, bu süreçlere devam edilmez. Bu mühlet içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme yahut takdir sonucu tarhiyata bahis matrah yahut vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komitesi kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten evvel artırımda bulunulmuş olması koşuluyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu unsurun birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kararları ile birlikte kıymetlendirilir. İnceleme ve takdir süreçlerinin sonuçlandırılmasından gaye, inceleme raporları ve takdir kurulu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

(8) Matrah yahut vergi artırımı münasebetiyle mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma bedel vergisi beyannameleri ve öbür beyannameler için damga vergisi alınmaz.

(9) Matrah ve vergi artırımıyla ilgili aşağıdaki kararlar de uygulanır:

a) Aşağıda sayılan mükellefler bu hususun birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kararlarından yararlanamazlar:

1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu unsurunun (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve evrakları yok edenler yahut defter sahifelerini yok ederek yerine öteki yapraklar koyanlar yahut hiç yaprak koymayanlar yahut dokümanların asıl yahut suretlerini büsbütün yahut kısmen geçersiz olarak düzenleyenler”,

2) Terör hatasından karar giyenler,

3) Bu hususun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle haklarında terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle isimli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı hatası yahut aklama hatası kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

b) Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu unsurunun (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve dokümanları yok etme yahut defter sahifelerini yok ederek yerine öbür yapraklar koyma yahut hiç yaprak koymama yahut evrakların asıl yahut suretlerini büsbütün yahut kısmen uydurma olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu unsurda belirtilen müddet ve öngörülen formda matrah yahut vergi artırımında bulunmaları durumunda, kelam konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ait olarak tahakkuk süreçleri bekletilir. Şu kadar ki, bu unsurda belirtilen müddet ve öngörülen formda matrah yahut vergi artırımında bulunmayanlar unsur kararlarından faydalandırılmaz.

c) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında artırımda bulunanlar hakkında, artırımda bulundukları periyot ve vergi cinslerine ait olarak bu Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih dahil) evvel yahut yayımı tarihini izleyen günden itibaren on iki ay içerisinde başlanılan vergi incelemeleri ((b) bendinde belirtilen inceleme dahil) ile takdir süreçlerinin, bu hususun birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi kararları gizli kal

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.