DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 36°C
Sıcak

Vakıf üniversiteleri ile özel öğretim kurumları su ve kanalizasyon fiyatından muaf mıdır?

Etraf Ve Şehircilik Bakanlığı Lokal İdareler Genel Müdürlüğü vakıf üniversiteleri, özel öğretim kurumları (özel kolej, özel ilkokul, vb.), özel …

Vakıf üniversiteleri ile özel öğretim kurumları su ve kanalizasyon fiyatından muaf mıdır?
18.06.2021
24
A+
A-

Etraf Ve Şehircilik Bakanlığı Lokal İdareler Genel Müdürlüğü vakıf üniversiteleri, özel öğretim kurumları (özel kolej, özel ilkokul, vb.), özel yurtlar ve özel pansiyonların içme suyu ve kanalizasyon yönetimlerinin sunmuş olduğu hizmetler karşılığında alınması gereken fiyatlardan muafiyetlerinin olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.

Bakanlık;

4736 sayılı Kanun’dan evvel tesis edilmiş bulunan fiyatsız yahut indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verildiğinden, belediyelerin ürettikleri mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç rastgele bir kişi yahut kuruma fiyatsız yahut indirimli tarife uygulanamayacağı,

Su fiyatları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanun uyarınca vakıf üniversitelerinin kamuya ilişkin eğim kurumları kapsamında kıymetlendirilmesi gerekir.

Özel öğretim kurumları, özel yurtlar ve özel pansiyonlar ile ilgili ise 5393 sayılı Kanun’un 15 inci hususunun altınca fıkrasında yer alan “Belediye ve bağlı yönetimler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da fiyatsız olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.” kapsamında kıymetlendirilebilir.

Bunun dışında diğer bir uygulama yoktur.

Kanalizasyon harcamalarına katılma hissesine gelince ibadet yerleri dışında rastgele bir mali bağışıklık bulunmamaktadır.

T.C.

ETRAF VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Lokal İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : 7118846/622.02/1001533 14/06/2021

Husus: GÖRÜŞ (Özel Eğitim Kurumları, Yurtlar ve Pansiyonların

Kanal İştirak Hissesi Hk.)

………………………………………………….. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 05.05.2021 tarihli ve 7848 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile vakıf üniversiteleri, özel öğretim kurumlan (özel kolej, özel ilkokul, vb.), özel yurtlar ve özel pansiyonların içmesuyu ve kanalizasyon yönetimlerinin sunmuş olduğu hizmetler karşılığında alınması gereken fiyatlardan muafiyetlerinin olup olmayacağı konusunda Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci unsurunda “…

Vilayet hudutları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan hudutları içinde vilayet belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sıhhat, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma üzere alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli yahut fiyatsız olarak yapabilir yahut yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sıhhat, eğitim, toplumsal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Etraf ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile fiyatsız yahut düşük bir bedelle maksadı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı yönetimler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da fiyatsız olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

.” kararı,

Mezkur Kanun’un ek 2 nci unsurunda “(Ek: 28/11/2017-7061/86 md.)

Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife fiyatı tüketim ölçüsüne bakılmaksızın sabit tarife fiyatı olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife fiyatının yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler pak şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından rastgele bir isim altında fiyat talep edemez. Kamuya ilişkin eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, ilişki, teminat, teminat bedeli, katılma hissesi ve gibisi isim altında rastgele bir fiyat talep edilemez.

Benzer Yazımız  Beraat kararı bozuldu! Mehmet Ağar tekrar yargılanacak

…” kararı,

6360 sayılı On Dört Vilayette Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Süreksiz 1 inci hususunun 15 inci fıkrasında “Bu Kanuna nazaran hükmî kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa nazaran alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve iştirak hisseleri 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu hususunun birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü unsurunun birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı hususunun birinci fıkrasının beşinci bendi kararları 31/12/2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak fiyat 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek halde belirlenir.” kararı,

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun’un “Kanalizasyon şebekesine bağlanma zorunluluğu” başlıklı 17 nci hususunda “Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zaruridir. Bu ilişkiler, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılır yahut projesine uygun olarak yaptırılır.” kararı, “Su ve Kanalizasyon durum belgesi” başlıklı 18 inci hususunda “Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve hukukî şahıslar, daha evvel İSKİ’den su ve kanalizasyon durumu hakkında evrak almak zorundadır. İSKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine nazaran su ve kanalizasyon durum dokümanı verir. Yapıların durum dokümanı alınmadan yahut tesisatın durum evrakına muhalif olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki kararları uygulanır.

İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle ahenk tarafından İSKİ’nin de görüşünü almak kaidedir.” kararı, “Tarife tespit esasları” başlıklı 23 üncü hususunda “(Değişik: 5/6/1986- 3305/2 md.) Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması masrafları için başka tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde, idare ve işletme masrafları ile amortismanları direkt sarfiyat yazılan (aktifleştirilmeyen)yenileme, ıslah ve tevsi masrafla ve (…) bir kar oranı temel alınır.

Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili adap ve asıllar bir yönetmelik ile belirlenir.” kararı bulunmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Kanalizasyon harcamalarına katılma payı” başlıklı 87 nci unsurunda “Belediyelerce ve belediyelere bağlı kurumlarca, aşağıdaki biçimde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Hissesi alınır:

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni kurallara nazaran ıslah edilmesi.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, hissenin hesabında o yola ilişkin kanalizasyon sarfiyatları nazara alınır.” kararı, “Payların tahakkuk şekli” başlıklı 90 ıncı unsurunda “Yol Harcamalarına Katılma Hissesi, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri İle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Hisseleri ise hizmetten faydalanma biçimlerine nazaran ilgili gayrimenkul sahipleri ortasında ve 89 uncu unsura nazaran hesaplanan katılma hisseleri toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi bedelleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma hissesi tahakkuku yapılmaz.” kararı, “Ücrete tabi işler” başlıklı 97 nci hususunda; “Belediyeler bu Kanunda harç yahut katılma hissesi konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (…)için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere nazaran fiyat almaya yetkilidir. Belediye’ye inhisar olarak verilmiş işler kendi özel kararlarına tabidir.” kararı çerçevesinde belediye meclislerince tarifeler belirlenmektedir

Benzer Yazımız  4 Haziran 2021'den kıymetli gündem başlıkları

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Harcamalara Katılma Hisseleri ile İlgili Kararlarının Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin “Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı” başlıklı 8 inci hususunda “Belediye yahut bağlı kuruluşlarınca, belediye sonları ve mücavir alanlar içerisinde,

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni kaidelere nazaran ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarına katılma hissesi alınır. İki yahut daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, hissenin hesabından o yola ilişkin kanalizasyon masrafları nazara alınır.” kararı, “Muaflıklar” başlıklı 17 nci unsurunda İbadet yerleri Harcamalara Katılma Hisselerinden muaftır.” kararı,

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Bildirisinde (Seri No:31) “Belediyelerin harç yahut katılma hissesi konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere nazaran fiyat almaları mümkün bulunmakla bir arada, fiyatların hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir.” denilerek belediye meclislerince tarife belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken konular düzenlemiştir.

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un birinci unsurunda “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli yönetimler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, toplumsal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakleri ile kuruluşları, vilayet özel yönetimleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, kuruluş ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme süreçleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve özel hukuk kararlarına tabi, kamunun çoğunluk payına sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve başka kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç rastgele bir kişi yahut kuruma fiyatsız yahut indirimli tarife uygulanmaz.

Benzer Yazımız  Bursa-İzmir otoyolu yeniden trafiğe açıldı

Cumhurbaşkanı birinci fıkra kararından muaf tutulacak kişi yahut kurumları tespit etmeye yetkilidir.

Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel beşinci fıkrada belirtilen kanunlar dışında; kanun, kanun kararında kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve gibisi düzenleyici süreçler ile başka idari süreçlerle tesis edilmiş bulunan fiyatsız yahut indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verilir.” kararı,

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Mali kolaylıklar” başlıklı 56 ncı unsurunun (b) bendinde, “Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve öbür mali kolaylıklardan motamot yararlanırlar.” kararı, Ek 7 nci unsurda ise “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı unsurunda yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan motamot istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar. …” kararı yer almaktadır.

Üstte belirtilen mevzuat kararlarının değerlendirilmesinde belediyelerin meclis kararıyla; turizm, sıhhat, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma üzere alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli yahut fiyatsız olarak yapabileceği, mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da fiyatsız olarak içme ve kullanma suyu verebileceği,

Kamuya ilişkin eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, ilişki, teminat, garanti bedeli, katılma hissesi ve gibisi isim altında rastgele bir fiyat talep edilemeyeceği,

Belediye ve bağlı yönetimlerce kanalizasyon tesisi yapılması halinde bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma hissesi alınması gerektiği, katılma hisselerinden yalnızca ibadet yerlerinin muafiyetinin olduğu,

Kanunlarda vergi, fotoğraf, harç ve katılma hissesi konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak fiyat tarifesini belirleme yetkisinin belediye meclisine ilişkin olduğu tarifelerin belirlenmesinde hizmetten faydalananlardan idare ve işletme masrafları ile amortismanları direkt masraf yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafla ve bir kar oranı üzerinden yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesinin gerektiği,

4736 sayılı Kanun’dan evvel tesis edilmiş bulunan fiyatsız yahut indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verildiğinden, 4736 sayılı Kanun ile bu Kanun’un yayım tarihinden sonra yürürlüğe giren özel kanun kararlarıyla getirilen düzenlemeler dışında ürettikleri mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç rastgele bir kişi yahut kuruma fiyatsız yahut indirimli tarife uygulanamayacağı,

Sonuç olarak, su fiyatları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanun uyarınca vakıf üniversitelerinin kamuya ilişkin eğim kurumları kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği, özel öğretim kurumları, özel yurtlar ve özel pansiyonlar ile ilgili ise 5393 sayılı Kanun’un 15 inci hususunun altınca fıkrası kapsamında kıymetlendirilebileceği bunun dışında öteki bir uygulama olmadığı; kanalizasyon harcamalarına katılma hissesine gelince ibadet yerleri dışında rastgele bir mali bağışıklık bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com