Üniversite hastanesinde çalışan sözleşmeli personel, Sağlık Bakanlığı alımına başvurabilir mi?

Üniversite hastanesinde çalışan sözleşmeli personel, Sağlık Bakanlığı alımına başvurabilir mi? Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 1. maddesinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır. … Okumaya devam et Üniversite hastanesinde çalışan sözleşmeli personel, Sağlık Bakanlığı alımına başvurabilir mi?