22.04.2019 - Sağlık Personelinin Haber Portalı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel
statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2016 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden
ödenecektir.
ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 9 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşire 1
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak ve Yenidoğan Yoğun Bakım
konusunda en az 1 yıl tecrübeli olmak.
Hemşire 1
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak ve Koroner Yoğun Bakım konusunda en az 1
yıl tecrübeli olmak.
Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 Anestezi Önlisans Programı mezunu olmak.
ARANANILAN KOŞULLAR
1-657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3- Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,
4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan ünvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi veya çalışmaya ilişkin belge
4- 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge ( Lisans mezunları için), 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge ( Ön lisans
mezunları için), 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge (Ortaöğretim mezunlar için)
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru
bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asıl kazananlardan süresi
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
sgk hizmet sorgulama