DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

Sigortacılık ile Başka Kimi Alanlara Ait Kanunlarda değişiklik

25 Mayıs 2021 SALI Resmi Gazete Sayı : 31491 KANUN SİGORTACILIK İLE ÖTEKİ KİMİ ALANLARA AİT KANUNLARDA VE BİR KANUN KARARINDA KARARNAMEDE …

Sigortacılık ile Başka Kimi Alanlara Ait Kanunlarda değişiklik
26.05.2021
232
A+
A-

25 Mayıs 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31491

KANUN

SİGORTACILIK İLE ÖTEKİ KİMİ ALANLARA AİT KANUNLARDA VE BİR KANUN KARARINDA KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN

Kanun No. 7319 Kabul Tarihi: 20/5/2021

HUSUS 1- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 üncü unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “yüz milyon lirayı aşan” ibaresi “binbeşyüz lirayı aşan” biçiminde değiştirilmiştir.

HUSUS 2- 2820 sayılı Kanunun ek 6 ncı unsurunun birinci fıkrasında yer alan “ve 70 inci” ibaresi 70 ve 74 üncü” biçiminde değiştirilmiştir.

UNSUR 3- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanunun 1 inci unsurunun başlığı “Finansal İstikrar Komitesi” biçiminde, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki halde, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, tıpkı fıkranın (a) bendine “risklerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kırılganlıkların” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “alınabilecek tedbirlerin” ibaresi “gerekli prosedürlerin oluşturulması ve siyaset önerilerinin” halinde, (b) bendi aşağıdaki biçimde, (c) bendinde yer alan “sektörün” ibaresi “sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde” halinde, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” ibaresi “Komite” biçiminde değiştirilmiş, birebir fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” ibaresi “Komite” halinde değiştirilmiştir.

“(1) Finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir halde desteklemesi ve piyasalarda inancın korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar ortasında iş birliği ve eş güdümün sağlanması hedefiyle Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştur.

(2) Komite; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Lideri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri, Sermaye Piyasası Heyeti Lideri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Liderinden oluşur. Komitenin çalışma yol ve asılları üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Komitenin sekretarya faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür.”

”Komite aşağıda sayılan konularda Komitede temsil edilen kurum ve kuruluşlar ortasında iş birliği ve eş güdümü tesis eder:”

“b) Finansal düzenlemelerin tesirlerinin kıymetlendirilmesi.”

“Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen data ve bilgiyi Komitenin belirleyeceği biçim ve müddetler içerisinde vermekle yükümlüdür.”

UNSUR 4- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 31- 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Toplumsal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel dal işyeri patronlarınca 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri ortasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların, işe girdikleri aydan evvelki üç aylık müddette toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir evvelki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet evraklarındaki yahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ek olmaları ve 12 ay mühletle bu sigortalılar için primlerini yasal müddeti içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci unsuru uyarınca belirlenen prime temel çıkar alt hudut üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal mühleti içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve patron payı primlerinden bu Kanun yahut öteki kanunlarla sağlanan prim teşvik, dayanak ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan meblağ, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun süreksiz 20 nci unsuru kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun direkt yahut dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankalardan bu unsurun yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili patronlarca kullanılan kredilerde 12 aylık müddete ait primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşülür. Bu unsur kapsamında kredi garanti kuramlarınca kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşülen meblağ Fondan karşılanır.

2021 yılı Mart devri için süreksiz 24 üncü, süreksiz 27 nci hususun birinci fıkrasının (b) bendi ve süreksiz 28 inci unsurun ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi fiyat dayanağından yararlandırılan sigortalının haftalık olağan çalışma müddetine dönmesi durumunda, kelam konusu sigortalı için birinci fıkradaki işe giriş ve ek istihdam kaidesine bakılmaksızın işyeri birinci fıkrada belirtilen takviyeden üçüncü fıkrada belirtilen müddet ve sigortalı sayısı kadar yararlandırılır.

Bu hususla sağlanan kredi faiz yahut kar hissesi takviyesi, takviye kapsamına giren sigortalılar için 12 ay mühletle uygulanır. Bu husus kapsamına giren işyerleri ek olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu takviyeden yararlanır.

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal müddeti içerisinde verilmemesi, primlerin yasal müddetinde ödenmemesi ve Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla yahut yapılan denetim ve kontrollerde çalıştırdığı bireyleri sigortalı olarak bildirmediği yahut bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi durumlarında bu unsurda belirtilen dayanaktan yararlanılamaz. Lakin Toplumsal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci unsuruna nazaran tecil ettiren ve taksitlendiren yahut ilgili öbür kanunlar uyarınca yapılandıran patronlar bu taksitlendirme yahut yapılandırma devam ettiği sürece bu unsur kararından yararlandırılır.

Benzer Yazımız  Prof. Dr. Yiyit: 4 ay içinde milyonlarca insan aşılanmış olacak

Bu unsurda belirtilen kuralların sağlanması kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma müddetini aşmamak üzere, takviyeden yararlanılmış olan sigortalının takviye mühletini tamamlamadan işten ayrılıp tekrar işe başlaması halinde, kelam konusu sigortalıdan ötürü yine işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak bu takviyeden kalan müddet kadar yararlanmaya devam edilir.

Bu unsur kararları; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu unsurunun ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ilişkin işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve memleketler arası muahede kararlarına istinaden yapılan alım ve imal işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve üretim işlerine ait işyerleri ile toplumsal güvenlik dayanak primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri ortasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha evvel tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, bu hususta belirtilen koşullar sağlanmak kaydıyla, unsurun yürürlük tarihinden sonra birinci sefer sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu hususun üçüncü fıkrasında belirtilen mühlet kadar bu takviyeden yararlandırılır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir isim, unvan ya da bir iş ünitesi olarak açılması yahut idare ve denetimi elinde bulunduracak halde direkt yahut dolaylı iştirak alakası bulunan şirketler ortasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi üzere takviyeden yararlanmak emeliyle muvazaalı süreç tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan fiyat gecikme cezası ve gecikme artırımıyla birlikte geri alınır.

Bu unsur kapsamında Fon tarafından patrona sağlanan, sigortalı payına karşılık gelen takviye fiyatının sigortalıya ödenmesi patrondan talep edilemez.

Bu unsur kapsamında takviyeden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan dayanak fiyatı patrondan 5510 sayılı Kanunun 89 uncu hususunun ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme artırımı ile birlikte tahsil edilir.

Fondan bu unsur kapsamında karşılanan fiyatlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, sarfiyat yahut maliyet ögesi olarak dikkate alınmaz.

Bu unsur kapsamında Fondan kaynak aktarılacak kredi garanti kurumlan Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bu hususun uygulanmasına ait metot ve temeller Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.”

UNSUR 5- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 6- 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 4- Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, 506 sayılı Toplumsal Sigortalar Kanununun süreksiz 20 nci unsuru kapsamındakiler hariç olmak üzere sandık, hukuksal kişiliği haiz meslek kuruluşu yahut sair ticaret şirketleri nezdinde 1/1/2021 tarihi prestijiyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ait fiyatlar (plan temellerine nazaran transfer tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31/12/2023 tarihine kadar kısmen yahut büsbütün ferdî emeklilik sistemine aktarılabilir.

Emeklilik taahhüt planlarındaki belirlenmiş yarar temelli olmayan birikim ve taahhütlerin transferinde birinci fıkrada belirtilen yetkili organ kararı aranmayabilir.

Birinci fıkra kapsamında ferdi emeklilik sistemine aktarılan fiyatlar gelir vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda transfer yapan üyeler transfer tarihinden itibaren üç yıl içinde maluliyet ve vefat haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamaz. Transfer yapan üyelerin sistemde kazanacakları mühlete ve üyelerden toplumsal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların transfer sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ait temel ve yordamlar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir.

Ferdî emeklilik sistemine aktarılan fiyatlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha evvel masraf kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari yararının tespitinde dikkate alınır.

Birinci fıkrada belirtilen transferin yapılması hedefiyle gerçekleştirilen taşınmaz yahut iştirak payı satışından doğacak çıkarın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden fiyatı kurumlar vergisinden müstesnadır.

Birinci fıkra kapsamında yapılan süreçler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, bu istisna aktarılacak meblağla hudutlu olarak uygulanır.

Benzer Yazımız  İsrail Basını: Kabine Gazze'de tek taraflı ateşkesi onayladı

Bu unsur kapsamında emeklilik mukavelesi akdetmiş olan iştirakçilerden, transfere ait olarak giriş aidatı dahil rastgele bir kesinti yapılmaz.

Bu kapsamda aktarılan meblağlar transfer sonrasında 193 sayılı Kanunun ferdi emeklilik sistemine ait kararları çerçevesinde vergilendirilir. Bu unsur kapsamında yapılacak transfere ve ferdî emeklilik sisteminde hak kazanılacak müddete ait yöntem ve temelleri belirlemeye Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.”

UNSUR 7- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Paha Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 28- Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere isimlerine kamu yeri tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından dokümanlı yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine yahut kullanma müsaadesi verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi ortasındaki devirde süreksiz 25 inci ve 26 ncı unsurlar kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi bedelleri, yararlanma bedelleri, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından evraklı turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri münasebetiyle Hazine taşınmazlarını müsaadesiz kullanımlarından ötürü birebir devirde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme müddetleri, müracaat koşulu aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu periyoda ait tahsil edilen bedeller iade edilmez.

Bu unsurun uygulanmasına ait yöntem ve asılları belirlemeye Etraf ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.”

HUSUS 8- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanununun;

a) 9 uncu hususunun beşinci fıkrasında yer alan “orta vadeli mali plan,” ibaresi husus metninden çıkarılmıştır.

b) 14 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “ve mali plan” ibaresi husus metninden çıkarılmıştır.

c) 16 ncı unsurunun başlığında yer alan mali plan” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “de kapsayacak halde onaylanan” ibaresi gelecek üç yıla ait toplam gelir ve sarfiyat varsayımlarını, bütçe istikrarı ve borçlanma durumu ile kamu yönetimlerinin ödenek teklif tavanlarını içeren” halinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 17 nci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “program ve mali planda” ibaresi “programda” halinde değiştirilmiştir.

d) 18 inci unsurunun ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Orta vadeli mali planı” ibaresi “Orta vadeli programı” halinde değiştirilmiştir.

UNSUR 9- 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK HUSUS 8- Mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa yapılmış sayılır.”

HUSUS 10- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin 9 uncu sırası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, Cetvele 9 uncu sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 10 uncu sıra eklenmiş ve mevcut sıra numaraları buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“9) Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı”

“10) Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı”

UNSUR 11- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 99 uncu unsuru yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 12- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A unsuru başlığı ile birlikte aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Özel Riskler İdare Merkezi ve fevkalâde durumlarda teminat

HUSUS 33/A- (1) Yurt içinden yahut memleketler arası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında zahmet bulunan riskler, nükleer riskler üzere özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzlan kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri ortasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, tertip yahut işbirliği düzeneklerinin yürütülebilmesi hedefiyle hukukî kişiliği haiz Özel Riskler İdare Merkezi kurulmuştur.

(2) Hangi risklerin Özel Riskler İdare Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; kapsama alman risklere ait olarak Devlet tarafından prim yahut reasürans dayanağı verilip verilmeyeceği, verilecek ise kapsamı, reasürans Devlet takviyesinin bir bedel karşılığında temin edilip edilmeyeceği konuları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

(3) Özel Riskler İdare Merkezinin işletilmesine ait iş ve süreçler bir kamu sigorta yahut reasürans şirketi tarafından yürütülür. Özel Riskler İdare Merkezi, bir kontrat ile işleticisi şirketle çalışma yol ve temellerini belirler.

(4) Özel Riskler İdare Merkezinin merkezi İstanbul’dadır. Özel Riskler İdare Merkezi, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri bakımından 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Benzer Yazımız  'Önce kabine, sonra AK Parti yönetiminde değişiklik yapılacak' deniliyor

(5) Özel Riskler İdare Merkezi, İdare Şurası tarafından yönetilir. İdare Heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığından en az daire lideri seviyesinde bir üye, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan en az daire lideri seviyesinde bir üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek bir üye, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen koşullara uygun olarak Birlik tarafından önerilecek üç aday ortasından belirlenecek bir üye ile işletici şirketin temsilcisi bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi İdare Heyetinin başkamdir. Şura üyelerine, bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere, her toplantı günü için (3000) gösterge sayısının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak ölçüde toplantı fiyatı ödenir.

(6) Özel Riskler İdare Merkezinin gelirleri; Özel Riskler İdare Merkezi kapsamındaki sigortalardan elde edilen primler, bunların getirilerinden ve sigorta ve reasürans süreçleri çerçevesinde elde edilebilecek öteki gelirler ile sair gelirlerden oluşur. Özel Riskler İdare Merkezinin sarfiyatları; Özel Riskler İdare Merkezi kapsamındaki sigortalar için ödenecek tazminatlardan, reasürans ve gibisi piyasalardan sağlanacak muhafazaya ait ödemelerden, tanıtım ve bilgilendirme için yapılan harcamalardan, hasar tespit süreçlerine ait harcamalardan, işletici şirkete yapılacak ödemelerden ve Özel Riskler İdare Merkezi hedefleri doğrultusunda yapılacak öbür ödemelerden oluşur.

(7) Özel Riskler İdare Merkezi, gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz. Özel Riskler İdare Merkezi, kendisine yapılacak bağış ve yardımlar ile her türlü ivazsız intikaller istikametinden veraset ve intikal vergisinden; taraf olduğu süreçlere ait düzenlenen kağıtlar istikametinden damga vergisinden muaftır.

(8) Kamu faydası açısından gerek görülmesi halinde sigortacılık unsurları gözetilerek Cumhurbaşkanı karan ile Özel Riskler İdare Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ve Tarım Sigortaları Havuzuna reasürans teminatı verebilir yahut bu kurumlardan reasürans takviyesi alabilir.

(9) Özel Riskler İdare Merkezinin teşkilatı, çalışma metot ve temelleri, varlıklarının yatırıma yönlendirilmesi, yetki ve sorumlulukları ile bu unsurun uygulanmasına ait öteki adap ve temeller Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(10) Terör, savaş hali, doğal afetler ve gibisi fevkalâde durumlarda, yurt içinden yahut memleketler arası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı sağlanamaması ya da sağlanmasında zahmet bulunması ve Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi halinde, sivil hava ve deniz ulaşım araçları için, Hazine ve Maliye Bakanlığınca sigorta yahut reasürans teminatı sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Verilecek teminatın kapsamı, müddeti, çeşidi, limitleri, karşılığında bir bedel alınıp alınmayacağı, bedel alınacak ise bedelin fiyatı, alınacak bedelin nemalandırılması ve idaresine ait yordam ve asıllar Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenir.”

HUSUS 13- 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 13- (1) Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten evvel bu Kanunun 33/A hususu uyarınca oluşturulmuş ve faaliyet göstermekte olan havuz, tertip yahut işbirliği sistemleri, işletici şirket ile İdare Konseyi ortasında akdedilen kontratla Özel Riskler İdare Merkezi bünyesine geçer.

(2) Özel Riskler İdare Merkezi bünyesine geçen havuz, tertip ve işbirlikleri için bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yapılan görevlendirmeler ve bu kapsamda yapılan kontratlar, birinci fıkra kapsamında yapılan süreçler dışında ayrıca bir süreç yapılmasına gerek olmaksızın sona erer.”

UNSUR 14- 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun süreksiz 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiş ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) İbraz müddetinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri ortasına isabet eden yahut ibraz mühleti bu tarihler ortasında başlayan çeklerin ibraz mühleti 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur. Bu çeklerin belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının büsbütün bulunması halinde ödeme yapılır, çek karşılığının bulunmaması yahut kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır süreci yapılmaz. Belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmeyen yahut ibraz edildiği halde karşılıksızdır süreci yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz müddetleri içinde ibraz edilebilir.”

“(2) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve öbür süreçler sebebiyle ilgililerin hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.”

HUSUS 15- 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlıklarının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 1 inci hususunun üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Başkanlıkların misyon müddetlerini üç sefer ile hudutlu olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

UNSUR 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 17- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

24/5/2021

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.