DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 26°C
Sağanak Yağışlı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili Yönetmeliği

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ÖĞRENİM, EĞİTİM …

Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili Yönetmeliği
14.03.2021
288
A+
A-

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ÖĞRENİM, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİT VE

TAHSİLİ İLE YÜKLENME VE KEFALET SENEDİNİN

DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Mecburi hizmet veya ilk sözleşme süresini tamamlamadan sağlık sebepleri hariç her ne şekilde olursa olsun, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan veya ilişiği kesilen personele yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının tespiti, takip ve tahsiline,

b) Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adayları için yüklenme ve kefalet senedi düzenlenmesine,

c) Başarısızlık, disiplinsizlik ve diğer sebeplerle ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına, Devletçe yapılan harcamaların karşılığı olarak tespit edilecek tazminatın hesaplanması, takip ve tahsiline,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık sebepleri hariç her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ilişiği kesilen veya ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmaları,

b) Sözleşmeli subay ve astsubaylardan ilk sözleşme süresi içinde ilişiği kesilenleri,

c) Ön sözleşme dönemi içerisinde sağlık sebebi veya branş ve ihtisaslarının gerektirdiği özel nitelikleri taşımama veya kaybetme halleri hariç olmak üzere, ilişiği kesilen sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile bunların kefillerini,

ç) İlişiği kesilen veya sağlık sebebi hariç ayrılan öğrencileri, bunların kefillerini ve kanuni temsilcilerini,

kapsar.

(2) “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz”/”Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz” veya “Öğrenciliğe Devam Edemez” kararlı sağlık kurulu raporu alanlar, vazife malulü olarak ayrılanlar, vefat edenler ile Akademide ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim merkezlerinde subay ve astsubay naspedilmek üzere eğitim alan şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından akademik başarısızlık sebebiyle ilişikleri kesilenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A ve ek 14 üncü maddeleri, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 18 inci maddesi ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun ek 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını ve bağlılarını,

b) Alacağın takibinden sorumlu birim: İlgisine göre Mali Hizmetler Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenecek öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının tahsil ve takibinden sorumlu birimi,

c) Eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin, branş ve ihtisas kapsamındaki kadro görevlerine yönelik meslek içi eğitimlerinin tek elden icrası maksadıyla teşkil edilen; ismi, kuruluşu ve teşkilatı İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş ve kadrolarında gösterilen her türlü eğitim ve öğretim kurumunu,

ç) Eğitim öğretim dönemi: İntibak eğitimini müteakip başlayacak dönemi,

d) Eğitim vermekle görevlendirilen diğer birimler: Eğitim merkezleri dışındaki hizmet içi eğitim vermekle görevlendirilen birimleri,

e) Hizmet içi eğitim: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yeni veya ilk kez atandığı bir göreve ilişkin bilgi vermek, yeni gelişen bir teknoloji, teçhizat veya silah sistemine ilişkin bilgilendirme yapmak, değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında güncel bilgiler vermek, kolluk görevlerine ilişkin özel alanlarda bilgilendirme yapmak üzere, yurt içi ve/veya yurt dışında teorik veya uygulamalı her türlü kurs, eğitim, sertifika programı, seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre gibi faaliyetleri,

f) İlk sözleşme süresi: Sözleşmeli subay ve astsubayların ilk nasıp tarihleri ile başlayan sözleşme süresini,

g) İntibak eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,

ğ) İntibak süresi: Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının intibak eğitimine katılımı ile başlayan ve yemin etmesi ile sona eren süreyi,

h) Mali Hizmetler Başkanlığı: Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanlığını,

ı) Maliyet raporu: Ek-3’te yer alan maliyet kalemleri esas alınarak hesaplanan eğitim maliyetlerini gösteren raporu,

i) Öğrenci: Subay, astsubay veya uzman jandarma naspedilmek üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim ve/veya öğretim kurumlarında öğrenim gören kişileri,

j) Ön sözleşme dönemi: Sözleşmeli subay ve astsubayların, subay veya astsubay naspedilmeden önce eğitime başladıkları tarih ile ilk nasıp tarihlerine kadar olan dönemi,

Benzer Yazımız  MSÜ, sözleşmeli 200 personel alacak

k) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile ilk sözleşme süresi içinde yer alan sözleşmeli subay ve astsubayları,

l) Personel Başkanlığı: Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığını,

m) Sözleşmeli astsubay adayı: Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak eğitime alınanları,

n) Sözleşmeli subay adayı: Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak eğitime alınanları,

o) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Sahil Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenciler ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Adayları İçin Yüklenme ve Kefalet Senedinin

Düzenlenmesi, Tazminat Hesaplaması, Takip ve Tahsil Yöntemi

Öğrencilik veya ön sözleşme dönemi tahmini maliyeti hesabı, yüklenme ve kefalet senedinin düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adayları için Ek-1’de yer alan Kefalet Senedine yazılacak tutar her yıl Akademi tarafından belirlenir.

(2) Tahmini maliyet, Ek-2’de yer alan çizelgedeki gider kalemleri ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından o yılın Ocak ayında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı (%) ve eğitimin azami süresi dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplanan maliyet kefalet tutarı olarak belirlenir.

(3) Yüklenme ve Kefalet Senedi, öğrenci ve/veya kanuni temsilcilerine sözleşmeli subay ve astsubay adayı ve bunların kefillerine imzalattırılıp notere tasdik ettirilir.

(4) Bu maddeye göre hesaplanan her türlü öğrencilik ve ön sözleşme dönemi maliyetlerine ilişkin evraklar 30 yıl süreyle saklanır. Ayrıca bu evrakların onaylı suretleri öğrenci ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının şahsi dosyasında muhafaza edilir.

Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının tazminat hesaplaması ile takip ve tahsil yöntemi

MADDE 6 – (1) İlişiği kesilen öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının tazminat hesabı ve takibi Akademi tarafından yapılır. Tazminat hesaplaması, öğrenci ile sözleşmeli subay ve astsubay adayının, intibak eğitimini takip eden eğitim öğretimin başladığı tarihten ilişiğinin kesildiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. İntibak süresinde ayrılanlardan eğitim, öğrenim ve yetiştirme masrafları geri alınmaz.

(2) Disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilen öğrenci ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına gördüğü öğrenim veya eğitim süresince Devletçe yapılan masrafları, Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak şekilde hesaplanır. Devletçe yapılan masraflar asıl borçlu olarak öncelikle sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına, reşit ise öğrencilere, değilse kanuni temsilcilerine, asıl borçludan alınamaması durumunda ise kefalet sözleşmesinde yer alan kefillere, kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere müteselsilen kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödettirilir. Sözleşmeli subay ve astsubay adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların Devlete olan borçları, askerlikleri süresince ertelenir.

(3) Öğrenciler için tahakkuk eden tazminata, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen faiz oranı, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar uygulanır.

(4) Sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına, devletçe yapılan masraf, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahakkuk ettirilerek, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faiz oranı uygulanır.

(5) Tazminata ilişkin hazırlanan belgeler, öğrenciye, sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına, reşit değilse kanuni temsilcilerine, kefiller ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerine gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel İçin Maliyet Hesabı, Alınacak Senetler, Tazminat Hesaplanması,

Takip ve Tahsil Yöntemi

Maliyet hesabına dahil edilecek eğitimler

MADDE 7 – (1) Subay, astsubay ve uzman jandarma naspedildikten sonra yurt içinde ve yurt dışında yapılan eğitim maliyetlerinin hesabında;

a) Akademi, eğitim merkezlerinde ve eğitim vermekle görevlendirilen diğer birimlerde, verilen hizmet içi eğitimler,

b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yapılan lisans, lisansüstü, tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri,

c) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer eğitim kurumlarında verilen temel eğitimler,

ç) Özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda verilen eğitim, kurs, staj ve ihtisaslar,

d) Yurt dışında verilen öğrenim, staj, kurs ve ihtisaslar ile görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla yurt dışına gönderilenlere sağlanan eğitimler,

e) Başlangıç, temel veya tekamül uçuş eğitimleri,

dikkate alınır.

Eğitim maliyetleri hesabı

MADDE 8 – (1) 7 nci maddede belirtilen eğitimlere ilişkin maliyetlerin hesabında;

Benzer Yazımız  Esnafa verilecek hibe takviyesi Resmi Gazete'de

a) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akademi bünyesinde verilen kurs ve eğitimler için Ek-3’te yer alan çizelgeye göre hesaplanan kişi başı maliyeti,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer Devlet kurumları bünyesinde verilen eğitim ve kursların kendi mevzuatı doğrultusunda, mevzuatı olmaması durumunda Ek-3’te yer alan çizelgeye göre hesaplanan maliyetleri,

c) (a) ve (b) bentleri dışında verilen eğitimlerde, kurslara katılma ve eğitim gideri ödemeleri,

ç) Yurt dışı lisansüstü eğitim ve kurslar için yapılan ödemeler,

d) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca personele yapılan ödemeler,

dikkate alınır.

(2) 7 nci maddeye göre yapılacak maliyet hesabı; 4678 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli subay ve astsubaylardan muvazzaflığa geçenlerin ön sözleşme imzalama tarihinden itibaren yapılır.

(3) Statü değiştirerek subay veya astsubay naspedilen personelin, maliyet hesabı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak yapılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendinin hesabında, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılan maaş kesintileri düşülür.

(5) Birinci fıkranın (a) bendindeki kişi başı eğitimlerin maliyetleri Akademi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eğitim merkezleri ve eğitim vermekle görevlendirilen diğer birimler tarafından, her eğitim ve kurs dönemi sonunda hesaplanır.

(6) Birinci fıkra kapsamında yapılan eğitim ve kurs hesaplamalarına ait maliyet raporu Akademi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eğitim merkezleri ve eğitim vermekle görevlendirilen diğer birimler tarafından personelin özlük dosyasına veya evsaf kartına işlenmek üzere kursun kapanışına müteakip en geç üç ay içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Herhangi bir sebeple eğitimini tamamlamayan veya başarısız olan personele yapılan masraflar, eğitimden ayrıldığı tarih dikkate alınarak maliyet raporuna dahil edilir.

(7) Akademi veya eğitim merkezlerinde icra edilen eğitimler için başka birimler tarafından bir ödeme yapılması durumunda, yapılan maliyetlere ilişkin bilgiler ödeme yapan birim tarafından, Akademi veya eğitim merkezlerine bildirilir ve maliyet raporuna işlenmesi sağlanır.

(8) Akademi veya eğitim merkezleri dışındaki eğitimler için ödeme yapan birimler, ödeme evraklarının bir suretinin personelin kıta özlük dosyasına işlenmesini sağlar.

(9) Yurt dışı eğitim ve kurs ödemeleri gerçekleştiren birim tarafından, personele yapılan harcama, döviz ve TL cinsinden Personel Başkanlığına bildirilir ve ödeme evraklarının bir sureti personelin özlük dosyasına veya evsaf kartına işlenmesi sağlanır.

(10) Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitim maliyetlerine ilişkin evraklar 25 yıl süreyle ödeme yapan birimlerce saklanır.

Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilen personelden alınacak yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi

MADDE 9 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilen personelden, örneği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi alınır.

Personelin öğrencilik ve ön sözleşme dönemine ait maliyet hesabı

MADDE 10 – (1) Akademide öğrenim veya eğitim gören personelin, öğrencilik veya ön sözleşme dönemine ilişkin maliyet hesabı, Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak biçimde Akademi tarafından yapılır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına, eğitimin bir bölümünü veya tamamını Akademi haricinde gören personelin, öğrencilik ve ön sözleşme dönemine ilişkin maliyet hesabı, öncelikle eğitim veya öğrenim kurumunun kendi mevzuatına göre, olmaması durumunda Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak biçimde Akademi tarafından ilgili eğitim ve öğretim kurumundan talep edilir.

Personel tazminatının hesaplanması ile takip ve tahsil yöntemi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tahsil edilecek tazminatın hesaplaması personelin ilişiğinin kesilmesinin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

(2) Tazminat hesaplaması, 10 uncu maddeye göre hesaplanan öğrencilik veya ön sözleşme dönemi maliyeti ile 8 inci maddeye göre eğitim maliyetlerini kapsar.

(3) İlk sözleşme süresi içerisinde ilişiği kesilen sözleşmeli subay ve astsubaylar için ilk sözleşme süresi yükümlülük süresi olarak kabul edilir.

(4) Tazminat hesaplaması yapılırken mecburi hizmet süresinin eksik kalan kısmı dikkate alınır. Tazminat tutarı, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olacak şekilde hesaplanır. Noksan hizmet gün olarak hesaplanır.

Benzer Yazımız  Dr. Savaşçı: Mart sonunda vaka sayıları 20 binleri bulabilir

(5) 7 nci maddedeki faaliyetlere ilişkin harcamaların maliyet hesaplamalarında, personelin fiilen katıldığı günler esas alınır.

(6) Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan, yurt dışında bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı tutar tazminat hesaplamasına ayrıca eklenir.

(7) Altıncı fıkra hariç olmak üzere, 10 uncu maddeye göre hesaplanan öğrencilik maliyeti ile 8 inci maddeye göre hesaplanan eğitim maliyetlerinden doğan alacaklar için yıl esas alınarak, masrafların sarf tarihinden tahsil tarihine kadar, 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen faiz oranına göre tazminat hesabı yapılır ve personelden tahsil edilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin tazminata esas evrakları, toplam yükümlülük süresi ile eksik kalan yükümlülük süresi hesabı Personel Başkanlığı tarafından ilgilisine göre Mali Hizmetler Başkanlığına veya Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

(9) İlgilisine göre Mali Hizmetler Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenecek esaslar doğrultusunda;

a) Tahsil edilecek tazminat (anapara) tutarının (döviz/TL cinsinden) hesaplanması,

b) Borç tutarının ilgililere bildirilmesi,

c) Tahsil edilecek tazminat tutarının takip ve tahsil,

işlemleri yerine getirilir.

(10) Sözleşmeli subay ve astsubaylara Devletçe yapılan masraf 6183 sayılı Kanununa göre tahakkuk ettirilerek, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faiz oranı uygulanır.

(11) Tazminata ilişkin hazırlanan belgeler; tazminatı ödemekle yükümlü bulunanlara, kefiller ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenciler, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Adayları ile Personel İçin

Hesap Edilen Tazminatın Tahsilinde Taksitlendirme

Taksitlendirme ve tahsil yöntemleri

MADDE 12 – (1) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların yazılı taksitlendirme talepleri, alacağın takibinden sorumlu birim tarafından alınarak Hukuk Hizmetleri Başkanlığına uygun görüş/onay için gönderilir. Uygun görüş/onay alınmasını müteakip tazminat tutarı taksitlendirilebilir.

(2) Taksitlendirme süresi azami beş yıl olup bu süre içerisinde tazminat faiziyle birlikte tahsil edilir. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.

(3) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların yazılı taksitlendirme talebi üzerine, alacağın takibinden sorumlu birim taksitlendirme süresi, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapar. Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeyeceklerine dair borçlu ve alacağın takibinden sorumlu birim arasında sulh sözleşmesi yapılır.

(4) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların, taksitlendirme taleplerine ilişkin Hukuk Hizmetleri Başkanlığının uygun görüş/onayı alınıncaya kadar, dilekçede belirtilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak öderler. Ödenen tüm taksitler asıl borçtan mahsup edilir. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı, ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

(5) Sulh sözleşmesi hükümleri yerine getirilmediği takdirde tazminat alacağı muaccel olur. Alacak muaccel olduğu tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

(6) Taksitlendirme işlemleri ile takip ve tahsil işlemleri bir ila beşinci fıkralarda yazılı esaslar ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akademiden ilişiği kesilenlerden, tazminat takip ve tahsil işlemleri başlatılmış olanlara 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik ile 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.