20.03.2019 - Sağlık Personelinin Haber Portalı

Sağlık Raporu İşleyişi Değişti.

Sağlık Raporu İşleyişi Değişti.

Sağlık Raporu İşleyişi Değişti.

Sağlık Bakanlığı; sağlık kurum ve kuruluşlarınca; evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi bir çok konuda farklı amaçlarla verilen sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve tek hekim raporu) düzenlenmesinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması amacına yönelik olarak usul ve esaslar belirledi..

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23642684/ Konu: Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar …/…/2017

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve tek hekim raporu) düzenlenmesinde tereddütler hasıl olduğu anlaşılmıştır. Türkiye’de evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellilik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra kişilerin hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ile ilaç ve tıbbi malzemenin temini gibi konularda da sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.


Kişilerin belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumunun en önemli hizmetlerinden biri haline gelmiştir. Birçok konuda farklı amaçla sağlık raporu olması hekimler ve diğer sağlık çalışanları için bu raporlar ile ilgili diğer kurumların mevzuatını takip etme gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Ayrıca değişen şartlarla birlikte mer’i mevzuatın yeterince açıklığa kavuşturulmaması hizmeti talep edenler ile hizmeti sunanlar açısından sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-rapor uygulamaları ve askeri hastanelerin devri de göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde; Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın hazırlanması uygun mütalaa edilmiştir. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın onaylanarak yürürlüğe konulması hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Genel Müdür Ek: 1 Adet (CD) Uygun görüşle arz ederim.

Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ

Müsteşar Yardımcısı OLUR …/…/2017

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ MüsteşarBU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
sgk hizmet sorgulama