Personel Dağılım Cetveli Nedir?

Sağlık personelini ilgilendiren bir konu olan personel dağılım cetveli nedir onu anlatacağız. Personel Dağılım Cetveli Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin tanımlar bölümü 4.maddesinin k bendinde “Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek-2’de belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını … Okumaya devam et Personel Dağılım Cetveli Nedir?