19.08.2019 - Sağlık Personelinin Haber Portalı

Özel Hastaneler Yönetmenliğinde Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmenliğinde Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Mayıs 2019 tarihli ve 30790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Bu yönetmelik değişikliğiyle, Ek Madde 5’in alt bentlerinde değişiklikler yapıldı, bazıları yürürlükten kaldırıldı.

Ek Madde 5’in “Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar” başlıklı “i bendinin” yürürlükten kaldırılmasıyla, Sağlık Bakanlığı artık il dışı kurumsal sözleşmeyle hekim çalıştırılamayacağını açıkladı.

Yürürlükten kaldırılan Ek Madde 5’in i bendi;

Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5 –

……………….

i) (Ek:RG-23/9/2010-27708) (Değişik:RG-25/8/2016-29812) Hekimlerin başka bir ildeki hastanede veya tıp merkezinde hizmet vermek istemeleri halinde;

1) Hizmet verilecek hastanenin/tıp merkezinin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun olması,

2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,

3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane/tıp merkezi ile olan sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi,

zorunludur. Bu durumda hizmet sunacakları hastane/tıp merkezinin bulunduğu İldeki Müdürlükçe tabip adına ek-12’deki personel çalışma belgesi düzenlenir.

Sağlık Bakanlığı, Ek Madde 5’in e bendinin 5 numaralı alt fıkrasında, sadece hekimin bir özel hastane veya tıp merkezinde daha, yani en fazla 2 kurumda çalışmasını sınırlarken, bu maddede il dışı çalışamayacağına yönelik bir ibare yer almadı.

Sağlık kuruluşları ve birçok il sağlık müdürlüğü, haklı olarak, bu değişikliklerin ve mülga maddenin il dışı kurumsal sözleşmeyi yasaklanmadığını düşünerek işlem yapmaya devam ettiler.


Bir il sağlık müdürlüğünün, Sağlık Bakanlığına görüş yazısı üzerine, Bakanlığın cevabi yazısı aşağıda yer almaktadır. Bu yazıya göre, Sağlık Bakanlığı, yürürlükten kaldırılan “i bendine göre” hekimlerin kurumsal sözleşme ile il dışı çalışamayacağını belirtti. İl Sağlık Müdürlüklerine verilen talimat ile de 31 Mayıs 2019 sonrası yapılan sözleşmelerin iptal edilmesi talimatının yazılı olarak verildiği söyleniyor.

Değiştirilen Ek Madde 5’in e bendinin 5. alt fıkrası;

Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5 –

……………….

e) Ayrıca;

……………….

5) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Özel hastane kadrosunda çalışan tabip ve uzman tabipler, hastanedeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarakdiğer özel hastane veya tıp merkezlerinde bir özel hastane veya tıp merkezinde dahaçalıştırılabilir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması zorunludur. Sözleşme Müdürlüğe bildirilir ve ilgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi düzenlenir. Özel hastanenin kadrosunda çalışan sözleşmeye konu tabip ve uzman tabiplerin kadrodan ayrılmaları halinde sözleşme sona erer.

Sektör yetkilileri bir taraftan “mülga i bendinin” il dışı kurumsal sözleşmeyi yasaklamadığını, Ek Madde 5/e/5’e göre il dışı işlem yapmaya devam edilebileceğini belirtirken, diğer yandan ilgili maddelerin yürürlüğünün durdurulması için dava açmaya hazırlanıyor, TTB’nin ve bir zincir hastanenin de dava açtığı belirtiliyor.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ