DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Milli Savunma Bakanlığından: MİLLİ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/9/2013 …

Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
28.03.2021
267
A+
A-

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan milli savunma uzman yardımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, giriş ve yeterlik sınavları ile bu sınavlara ilişkin komisyonların oluşumunu, milli savunma uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esasları, milli savunma uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “maddesine” ibaresi, “maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350 nci maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

ç) Bakan Yardımcısı: Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

d) Birim: Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinde sayılan Bakanlık hizmet birimleri (diğer komutanlıklar hariç),

e) Birim amiri: Genel Müdür ve Müstakil Daire Başkanını,

f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Giriş sınavı: Uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya sadece sözlü sınavını,

ğ) Giriş sınavı komisyonu: Giriş sınavı sürecini yürüten komisyonu,

h) Komisyon: Uzman yardımcılarının uzmanlık tezlerini değerlendiren, yeterlik sınavı sürecini yürüten Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonunu,

ı) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Uzman: Milli savunma uzmanını,

k) Uzman yardımcısı: Milli savunma uzman yardımcısını,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) Yeterlik sınavı: Uzmanlık için yapılan yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “zamanlar ve” ibaresi “zamanda ve 6 ncı maddede belirtilen” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yapılır” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yaptırılır” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS taban puanı ve türü/türleri, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, atama yapılacak kadro sayısı, derecesi, yazılı sınav yapılması halinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, eczacılık, veterinerlik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden,

mezun olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Resmi makamlardan alınmış Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı tıpkıçekimi.”

“ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya tıpkıçekimi.”

“f) Güvenlik Soruşturması Formu.

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Bakanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “internet erişimi” ibaresi “Bakanlığın kurumsal internet sitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavına hazırlık çalışmaları”

“(1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Müdürlük, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması durumunda yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “yapılır” ibaresi “yapılır veya yürütülür” şeklinde, aynı maddenin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Giriş Sınavı Komisyonu; Bakan Yardımcısı veya Personel Genel Müdürü başkanlığında, genel müdürler, müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından Bakan tarafından belirlenen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Bakan Yardımcısının Giriş Sınavı Komisyonu başkanı olması halinde, Personel Genel Müdürü Giriş Sınavı Komisyonunun doğal üyesidir. Ayrıca aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Giriş Sınavı Komisyonu üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.”

“(5) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

(6) Giriş Sınavı Komisyonunun Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c), (ğ) ve (h) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Sınav soruları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

b) Giriş Sınavı Komisyonunca yazılı sınav uygulama esasları belirlenir.”

“d) Yazılı sınav sonuçları Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

“f) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve sınava giren bütün adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

g) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları Bakanlığın görev alanına giren temel konular ile aşağıdaki konular arasından belirlenir:

a) İktisat Grubu;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) İşletme iktisadı,

4) Uluslararası iktisat,

5) Türkiye Ekonomisi.

b) Maliye Grubu;

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamaları ve bütçe,

3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe,

2) Maliyet muhasebesi.

d) Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi.

Benzer Yazımız  Kapatılan bölümde görevli öğretim üyelerinin kadrolarının aktarılmasında idarenin takdir hakkı!

(2) Sınav sorularının % 70’i yukarıda yer verilen mesleki alan bilgisi konularından, % 20’si Bakanlığın görev alanına ait temel bilgilerden ve % 10’u da genel kültür genel yetenek konularından hazırlanır.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için alan bilgisi konuları; Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatları ve birinci fıkrada belirlenen sınav konuları olarak kabul edilir ve ikinci fıkra hükümleri bu şekilde uygulanır.

(4) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesi ile savunma ve güvenlik politikalarına ilişkin sorulara da yer verilebilir.

(5) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.

(6) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(7) Yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir ve sözlü sınav, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Komisyon;” ibaresi “Giriş Sınavı Komisyonu;” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “Komisyon” ibaresi “Giriş Sınavı Komisyonu” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “komisyon” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri tutanakla belirlenir ve sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Personel Genel Müdürünün onayı ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a), (b) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacakların, Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde aşağıda sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekir:”

“f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

“(6) Atamaya esas belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler, üçüncü fıkra kapsamında yer alanlar ile dördüncü fıkrada sayılanların yerine, Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “eğitim ve staja” ibaresi “eğitime” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için, Genel Müdürlükçe ilgili birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle en az üç yıllık bir süreyi kapsayan temel ve hazırlayıcı eğitimin de yer aldığı bir yetiştirme programı hazırlanır ve bu program Bakan Yardımcısı tarafından onaylanır.

(2) Bu program;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, analiz ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,

f) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,

g) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,

kapsar.

(3) Yetiştirme programı içerisinde uzman yardımcıları Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda çalıştırılmak üzere, yönetim birimlerinde bir uzman gözetiminde görevlendirilebilir.

(4) Uzman yardımcıları, Bakanlık birimlerinde eğitime gönderilebilirler.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Tez konusu ve tez danışmanının belirlenmesi” şeklinde, birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Uzman yardımcıları, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar.”

“(4) Geçerli mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu belirlemeyenler için Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Bakan Yardımcısının onayı ile tez konusu ve tez danışmanı re’sen belirlenir.”

“(5) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dahil Bakanlıkta iki yıllık fiili hizmet süresinin tamamlanmasına en geç bir ay kala, öncelikli olarak Bakanlığın tez havuzundan ya da bu havuzdan bağımsız olarak, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu ve tez danışmanlarına ilişkin teklifini birimine bildirir. Birim, tekliflere ilişkin görüşü ile birlikte teklifleri Genel Müdürlüğe gönderir.

(6) Tez konuları ve danışman önerileri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, Bakan Yardımcısının onayına sunulur. Bakan Yardımcısının onayı ile tez konusu ve tez danışmanı kesinleşir. Tez konularının ve/veya tez danışmanının uygun bulunmaması halinde, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Bakan Yardımcısının onayı ile yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı re’sen belirlenir.

(7) Tez danışmanı; birim amirleri, uzmanlar, üniversite öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli konusunda uzman personel arasından belirlenir.

(8) Kesinleşen tez konusu ve tez danışmanı uzman yardımcısına tebliğ edilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi esastır. Tezler, Bakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.

(2) Uzman yardımcısı, tez konusu ve tez danışmanının belirlendiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde tezin planına yönelik bilgileri içeren tez çalışma planını hazırlar. Tez danışmanı, tez çalışma planını görüşleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük tez çalışma planını, tez danışmanının görüşü ile birlikte tez savunmasında değerlendirilmek üzere Komisyona teslim eder.

Benzer Yazımız  FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 42 gözaltı

(3) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla görev yaptığı birim tarafından gereken imkan ve kolaylıklar sağlanır.

(4) Tez hazırlanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun uzman yardımcısına tebliğini takip eden bir yıl içinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.

(2) Tez danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihi takip eden bir ay içerisinde tez hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Müdürlüğe sunarlar. Genel Müdürlük tarafından bu raporlar tez savunmasında değerlendirilmek üzere Komisyona teslim edilir.

(3) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere, komisyon tarafından ek süre verilir. Verilen ilave süre içinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 30 uncu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tezin kabulü

MADDE 22/A – (1) Komisyon; uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezleri, teslim aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, tez danışmanlarının raporları ile birlikte bilimsel esaslara uygunluk bakımından inceler.

(2) Bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanan tezler Komisyonca kabul edilir.

(3) Komisyon tarafından, tezi yetersiz görülen Uzman Yardımcısına tezini düzeltmesi veya tezini yeniden hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(4) Tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tez jürisi tarafından başarılı” ibaresi “Komisyon tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu

MADDE 25/A – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, yeterlik sınavının yapılması ve sonuçlarının açıklanması, itirazların incelenerek karara bağlanması işlemleri Komisyon tarafından yürütülür.

(2) Komisyonun oluşturulmasına ve sekretaryasına ilişkin 10 uncu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Yeterlik sınav konuları en az altı ay önceden uzman yardımcılarına duyurulur. Yeterlik sınav tarihi ise en az bir ay önceden uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir.

(2) Yeterlik sınavı, Komisyon tarafından yazılı ve sözlü veya sadece sözlü şekilde yapılır.

(3) Uzman yardımcısı yeterlik sözlü sınavında, yeterlik sınavı için belirlenen konular ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(4) Yazılı sınav, Komisyon tarafından yapılabileceği gibi 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(5) Yeterlik yazılı sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Yeterlik yazılı sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6) Yeterlik sözlü sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara ikinci kez sınav hakkı verilir. Yeterlik sözlü sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

(7) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının yapılması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır.

(8) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

(9) Tezin kabul edilmesinden sonra tezden faydalanılması maksadıyla tez ve tezin elektronik ortamdaki kopyası Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir.

(10) Tezler Bakanlığın kurum içi elektronik ortamında erişime açılabilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 26/A – (1) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavlar, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav için Komisyon başkan ve üyeleri tarafından yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Komisyon, sınav sonuçlarını en geç on beş iş günü içinde değerlendirir. Komisyon tarafından, bu sürenin yeterli olmaması halinde Bakanlık makamından on beş iş günü aşmamak üzere ek süre talep edilebilir. Sınav sonuçları, sınava ilişkin tutanaklar, değerlendirme sonucu, Komisyonda görevli her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav sonuç tutanağı tanzim edilerek değerlendirme süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük Bakanlığın kurumsal internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını ilan eder.

(2) Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, Genel Müdürlükçe yedi iş günü içerisinde Komisyona iletilir ve Komisyon tarafından en fazla yedi iş günü içinde karara bağlanır. İtiraz sonucu uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,

şartları aranır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, 26 ncı maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Benzer Yazımız  FETÖ yine yapılanıyor, sıfırdan başlıyor

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimine göre Daire Başkanı veya üstü yöneticiye bağlı olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

b) Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak.

c) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek ve geliştirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalarda Bakanlığı temsil etmek ve Bakanlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunmak.

d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak ve ihtiyaç halinde bunların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak.

e) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, görevlendirilmeleri halinde tez danışmanlığı görevini yürütmek.

f) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

g) Bakanlığın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

(2) Uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda görevli bulundukları hizmet birimine göre Daire Başkanına veya üstü yöneticiye bağlı olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmak.

b) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek ve istenmesi halinde analiz ve incelemelerini yaparak rapor hazırlamak.

c) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.

ç) Görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası toplantılar ile inceleme programlarına katılmak.

d) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı, bağlı oldukları sıralı amirlerine ve Bakanlığa karşı sorumludur.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakan tarafından görevlendirilmeleri halinde; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda inceleme, araştırma ve analiz yapabilirler.

(5) Uzman ve uzman yardımcıları, çalıştıkları birimin görev alanı kapsamında yerinde inceleme yaparak, rapor hazırlayabilirler.

(6) Birim amirleri, uzman ve uzman yardımcılarını merkez teşkilatında uygun görülen yönetim birimlerinde görevlendirebilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Çalışma usulleri

MADDE 31/A – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, gerekli hallerde birim amirlikleri veya daire başkanlıkları altında çalışma grupları oluşturulmak suretiyle çalıştırılabilir. Oluşturulan her grup için birim amirinin veya daire başkanının onayı ile grup içindeki bir uzman, bulunmaması halinde uzman yardımcısı, koordinatör olarak görevlendirilebilir.

(2) Koordinatör olarak görevlendirilen uzman veya uzman yardımcısı; grup üyeleri arasında iş bölümü ve iş birliği sağlayarak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, birim amiri veya daire başkanınca gruba ya da grup üyelerinden bazılarına verilen görevlerin belirli bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meslek içi eğitim ve yabancı dil eğitimi

MADDE 32 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlığın amaçları doğrultusunda, meslek içi eğitime tabi tutulabilirler. Meslek içi eğitimin ne şekilde yapılacağına ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlık içinde veya Bakanlık dışında kurs, seminer, kongre, konferans ve sertifika programı niteliğindeki eğitimler ile Bakanlıkça hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitimlerinden yararlandırılabilir.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, verilecek yabancı dil eğitiminde; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların bünyesindeki Lisan Okullarından ve anlaşmalı diğer kurumlardan sağlanacak dil eğitimlerinden faydalanabilir.

(4) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcılarına, yüksek lisans ve doktora yapma imkanı için gerekli kolaylığı sağlar.

(5) Uzman ve uzman yardımcılarına Bakanlık ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, saha incelemesi, literatür taraması, makale ve benzeri konularda grup çalışması yaptırılabilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı “Yurt dışı eğitim ve yurt dışı görevlendirme” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Uzmanlar” ibaresi “Uzman” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Milli Savunma Bakanlığı tarafından yurt dışında icra edilen faaliyetler kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman görevlendirilebilir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe sunar.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir. Sınav belgeleri ise resmi belge saklama usul ve esaslarına göre muhafaza edilir.

(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında Komisyonun değerlendirme sonucu ile yeterlik sınavı sonucundaki belgeleri özlük dosyalarında saklanır.

(3) Giriş sınav komisyonu ile Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Milli savunma uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması şartıyla milli savunma uzmanlığına atanabilirler.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe 35/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Protokol münasebetleri

MADDE 35/B – (1) Uzman ve uzman yardımcıları ile askeri personel arasındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde uzman ve uzman yardımcılarının atandıkları kadro derecesinin karşılığı subay rütbeleri esas alınır. Buna göre uzman ve uzman yardımcıları, atandıkları kadro derecelerinin eşiti rütbedeki subaylar gibi değerlendirilir. Bu çerçevede uzman/uzman yardımcıları için;

a) 9. ve 8. dereceli kadrolarda teğmen,

b) 7. dereceli kadroda üsteğmen,

c) 6. dereceli kadroda yüzbaşı,

ç) 5. ve 4. dereceli kadrolarda binbaşı,

d) 3. ve 2. dereceli kadrolarda yarbay,

e) 1. dereceli kadroda albay,

rütbeleri esas alınır.

(2) Uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirildikleri kadro derecesinin karşılığı subay rütbeleri; kendi aralarında astlık üstlük ilişkisine yol açmadığı gibi askeri personel ve askeri öğrenciler ile aralarında da astlık üstlük ilişkisine yol açmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35/C – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.