22.04.2019 - Sağlık Personelinin Haber Portalı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Döner Sermaye Bütçesi ve Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANADETBÜTÇEARANILAN NİTELİKLER

NİTELİKKODU

RÖNTGEN TEKNİSYENİ3Özel BütçeSağlık Hizmetleri MYO Radyoloji BölümüÖnlisans Programı Mezunu Olmak.R1
FİZYOTERAPİST4Özel BütçeFizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BölümüLisans Mezunu Olmak.F1
LABORANT1

 

9

Özel Bütçe

Döner Sermaye
Bütçesi

Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar,  Tıbbi  Laboratuar  Teknikleri,  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.L1
SAĞLIK TEKNİKERİ8Döner SermayeBütçesiSağlık Hizmetleri MYO Anestezi veya Anestezi Teknikerliği   Bölümü    Önlisans   Programlarının Birinden Mezun Olmak.ST1
SAĞLIK TEKNİKERİ3Döner SermayeBütçesiSağlık Hizmetleri MYO Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım  Teknikerliği,  Ambulans  ve  Acil  Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans veAcil    Bakım,    İlk    ve    Acil    Yardım   Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.ST2
SAĞLIK TEKNİKERİ2Döner SermayeBütçesi–     Sağlık   Hizmetleri   MYO   Tıbbi   Görüntüleme
Teknikleri B
ölümü Mezun Olmak.

–   MR görüntülemede En Az 6 Ay Belgelenebilir
Tecr
übesi Olmak.


–   PET Görüntülemede En Az 6 Ay Belgelenebilir
Tecr
übesi Olmak.

ST3
SAĞLIK TEKNİKERİ1Döner SermayeBütçesi–   Sağlık  Hizmetleri  MYO  Patoloji  Laboratuvar
Teknikleri B
ölümü Mezunu Olmak.

–   En Az 3 Yıl Belgelenebilir Patoloji Teknikerliği
Tecr
übesine Sahip Olmak.

–   Sitopatolojide Preparat Hazırlama Tekniklerinin
T
ümüne Hakim Olmak.

–    Thinprep Panther Sistem HPV ve Tiplemesi
Sertifikas
ına Sahip Olmak ve Rutinde Aktif Olarak
Kullanabiliyor Olmak.

–   Hologic Thin Prep 2000, 5000 ve Imaging Sistem
Sertifikas
ına Sahip Olmak.

ST4
SAĞLIK TEKNİKERİ1Döner SermayeBütçesi–   Sağlık  Hizmetleri  MYO  Patoloji  Laboratuvar
Teknikleri B
ölümü Mezunu Olmak.

–   En Az 4 Yıl Belgelenebilir Patoloji Teknikerliği
Tecr
übesine Sahip Olmak ve Yine En Az 6 Ay Büyük
Ölçekli   Bir   Kamu   Hastanesinde   Belgelenebilir
Patoloji Teknikerli
ği Tecrübesine Sahip Olmak.

ST5
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ2Döner SermayeBütçesiEn Az Önlisans Programı Mezunu Olup, Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyonistlik Yetki Belgesine Sahip Olmak.D1
BİYOLOG1Döner SermayeBütçesi–  Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

–        Solid      Tümörler      ve      Hematopatolojik
Malignitelerde   FISH   Testlerinin   Yap
ımında   ve
Yorumlanmasında   En  Az  3  Yıl   Belgelenebilir
Deneyim Sahibi Olmak.

–    FISH Analizinde  Gerekli Floresan  Mikroskop
G
örüntüleme   Sistemi   ve   Dijital   Görüntüleme
Sistemi Bioview / Duet 3.5 E
ğitim Sertifikasına
Sahip Olmak.

 

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4- Başvuracak adayların 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2016 KPSS-P3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS P93 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (a)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

– Fotoğraflı Başvuru Formu

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi



BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
sgk hizmet sorgulama