22.08.2019 - Sağlık Personelinin Haber Portalı

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ BRANŞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ BRANŞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YARGI KARARI GEREĞİ YAPILACAK OLAN
İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ BRANŞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

A- SINAVIN ADI

– Yargı kararı gereği yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı

AÇIKLAMA

– Bakanlıklarımız arasında yapılan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08 Ekim 2017 tarihinde yazılısı yapılan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği unvan değişikliği sınavında bazı soruların hatalı olduğu gerekçesiyle açılmış olan davaya, idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararına istinaden yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavı.

B- SINAV YERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zemin Kat Toplantı Salonu
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9
06800 – Çankaya / ANKARA

C- SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

– 12 Mart 2019 Salı
– Saat: 09.30 – 13.00 arası

D- SINAV KONULARI

– Sözlü sınavda yer alacak soruların konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Sıra NoKonular
1Türkçe ve Dil Bilgisi
2Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3T.C. Anayasası
4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
6Acil Sağlık Hizmetleri
7Resüsitasyon
8Hasta Güvenliği
9Anatomi
10Acil Hasta Bakımı
11Farmakoloji
12Travma
13İlk Yardım

E- SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

– Yargı kararı gereği yeniden yapılan değerlendirme sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan 26 aday için yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavında adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

F- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

G-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

– Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9, 06800 – Çankaya / ANKARA” adresine gönderilecektir. Beş (5) iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası ve adresi olmayan dilekçe ve belgegeçer ile (faks) yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Birimi

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 – 06800 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 42 – 585 17 45 Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ