DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 33°C
Az Bulutlu
Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi
Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi

İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik

KANUN İCRA VE İFLAS KANUNU İLE KİMİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7327 Kabul Tarihi: 9/6/2021 UNSUR 1 – 9/6 …

İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik
20.06.2021
32
A+
A-

KANUN

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE KİMİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7327 Kabul Tarihi: 9/6/2021

UNSUR 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 223 üncü hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İflas yönetim memurları, uzmanlık bölge konseyleri tarafından oluşturulan iflas yönetim memurları listesinden seçilir. Bu formda seçilen iflas yönetim memurlarından birinin yeminli mali müşavir yahut özgür muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması mecburidir. Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından müsaade verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması kuraldır. Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması halinde liste dışından görevlendirme yapılır ve bu durum bölge konseyine bildirilir. Bir iflas yönetim memuru, eş vakitli olarak beşten fazla evrakta vazife alamaz. İflas yönetim memurlarının nitelikleri, kontrolü, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile bu hususun uygulanmasına ait öteki konular Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenir.”

UNSUR 2 – 2004 sayılı Kanunun 241 inci unsurunun üçüncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılır. Satışta işletmenin devamlılığı ve iktisada olan katkısı gözetilir. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi kararları uygulanır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar farklı başka satılır. Bu fıkranın uygulanmasına ait metot ve asıllar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.”

HUSUS 3 – 2004 sayılı Kanunun 295 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Şu kadar ki, rehinli malın konkordato projesine nazaran işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor yahut değeri düşecek ya da koruması masraflı olacak ise 297 nci hususun ikinci fıkrasındaki tarza nazaran satışına müsaade verilebilir. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılır.”

HUSUS 4 – 2004 sayılı Kanunun 296 ncı hususunun birinci fıkrasına “arz eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmelerin devamı temeldir. Bu” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesine “engelleyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “aşırı külfetli” ibaresi eklenmiş ve cümlede yer alan “onayıyla” ibaresi “izniyle” halinde değiştirilmiştir.

“Bu fıkra kapsamında süreksiz ve kesin mühlet mühletince devam eden kontratlar nedeniyle borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edilir.”

HUSUS 5 – 2004 sayılı Kanunun 297 nci unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Borçlu, mahkemenin müsaadesi dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için değer arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi halde yapılan süreçler kararsızdır. Mahkeme bu süreçler hakkında karar vermeden evvel komiserin görüşü ile alacaklılar heyetinin muvafakatini almak zorundadır.”

HUSUS 6 – 2004 sayılı Kanunun 308 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin kolay yahut ismi tasfiye yoluna nazaran yapılmasına ve gerektiğinde ismi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verir. Bu halde iflas yönetimine ilişkin misyon ve yetkiler komiserler tarafından kullanılır.”

UNSUR 7 – 2004 sayılı Kanunun 308/c unsurunun dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere süreksiz mühlet kararından sonra komiserin müsaadesiyle akdedilmiş borçlar, ismi konkordatoda konkordato kurallarına tabi değildir, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine mevzu edilebilir ve 206 ncı husus kapsamında rehinli alacaklardan çabucak sonra, öbür bütün alacaklardan evvel ödenir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda veya sonraki bir iflasta 248 inci unsur kapsamında masa borcu sayılır.”

Benzer Yazımız  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli 1309 personel alacak

HUSUS 8 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 17 – 223 üncü hususun altıncı fıkrası uyarınca iflas yönetim memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme metodu dikkate alınmaksızın iflas yönetim memuru görevlendirilir. Bir kişinin eş vakitli olarak beşten fazla belgede memur olarak misyon alma yasağının takibi hedefiyle, görevlendirilen iflas yönetim memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi uzmanlık bölge konseyine bildirilir.”

HUSUS 9 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun yinelenmiş 69 uncu unsurunun üçüncü fıkrasında yer alan “vergi dairesine” ibaresi husus metninden çıkarılmıştır.

UNSUR 10 – 492 sayılı Kanunun 132 nci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu süreçleri:” başlıklı kısmının 13 numaralı fıkrasının (a) bendine nazaran tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma müsaadesi harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan harçlar; biçim, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine müddetinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun kararlarına nazaran takip ve tahsil edilir. Müddetinde vergi dairesine beyan edilmeyen fiyatlar hakkında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Tarz Kanunu kararları uygulanır. Süreçten doğan harçları büsbütün almadan süreç yapan belediye işçisi ve ilgili belediyeler harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.”

HUSUS 11 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10 uncu unsurunun beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kat karşılığı temlik kontratı ve” ibaresi “kat karşılığı temlik mukavelesi veya” biçiminde değiştirilmiş, cümlede yer alan “cins değişikliği,” ibaresi unsur metninden çıkarılmış, unsurun altıncı fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Yapı kullanma müsaade dokümanı düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği süreçleri resen yapılır. Yapı kullanma müsaade dokümanını düzenlemeye yetkili yönetim tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemine yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma müsaade evrakı ile yapı aplikasyon projesine nazaran kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenir. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine ayrıca bir doküman aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilir. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat irtifakının tesciline ilişkin resmi senede ve 12 nci unsurda yazılı dokümanlara dayalı olarak ayrıca bir doküman aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilir. Bu süreçler, döner sermaye hizmet bedelinden muaftır.”

UNSUR 12 – 634 sayılı Kanunun 14 üncü hususunun üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 13 – 634 sayılı Kanunun süreksiz 1 inci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 1 – Bu hususun yürürlüğe girmesinden evvel yapı kullanma müsaade dokümanı düzenlenen tüm yapılarda, Mekansal Adres Kayıt Sistemine yüklenemeyen yapı kullanma müsaade evrakı ile yapı aplikasyon projesinin yetkili yönetim tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi halinde, 10 uncu unsurun altıncı fıkrası kararları uyarınca süreç yapılır.”

HUSUS 14 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu unsurunun sekizinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin evre ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi kıymeti ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen başka haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin dönem ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri bölüm ve ferağ sürecini, sürecin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirir.”

Benzer Yazımız  Polis alımında sınav usulsüzlüğünden 77 kişiye FETÖ gözaltısı

UNSUR 15 – 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 25 – Belediyeler, 30 uncu unsurun sekizinci fıkrasında belirtilen sistemi 1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açarlar.”

HUSUS 16 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Yinelenmiş Yedinci Kısmına aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK HUSUS 7 – Bina inşaatlarında, inşaat ruhsatı müracaatının 80 inci hususta sayılan imarla ilgili harçlara ve 97 nci unsur gereği alınan imarla ilgili fiyatlara husus süreçler ile 2560 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci unsuru kapsamında alınması gereken ilişki ve iştirak bedeli ile su ve kanalizasyon durum evrakını kapsayacak formda tek müracaatta yapılması halinde; ek 6 ncı unsurda ve 84 üncü unsurda yer alan tarifeler uyarınca tahsil edilmesi gereken harçlardan her birisi ve 97 nci husus kapsamında tahsil edilecek fiyatlar ile su ve kanalizasyon yönetiminin yılı içinde belirlediği su ve kanalizasyon durum dokümanı fiyatı ile ilişki ve iştirak bedeli hesaplanarak tek seferde tahsil edilir. Belediyesince tahsil edilen su ve kanalizasyon durum dokümanı fiyatı ile temas ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba mevzu edilmeden ilgili su ve kanalizasyon yönetimi hesabına aktarılır. Tahsil ettiği fiyatı ve bedeli üstte belirtilen mühlet içinde ilgili yönetime aktarmayan belediyelerden, bu fiyatlar 6183 sayılı Kanunun 51 inci hususuna nazaran belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

Başvuranın talebinden vazgeçmesi yahut yönetimin rastgele bir sebeple süreçleri kısmen yahut büsbütün yerine getirmemesi nedeniyle uygulama kabiliyeti kalmamış olan süreçlerin her birisi için birinci fıkra uyarınca daha evvel tahsil edilmiş olan harçlar, fiyatlar yahut bedellerden sürecin mevcut durumu göz önünde bulundurularak ilgili yönetimince gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.

Bu unsurun uygulanmasına ait metot ve asıllar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.”

UNSUR 17 – 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanuna 18 inci unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Su ve kanalizasyon durum dokümanı fiyatı ile ilişki ve iştirak bedelinin tahsili:

UNSUR 18/A – Su ve kanalizasyon durum dokümanı ile temas ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte yapılması halinde, İSKİ tarafından yılı içinde belirlenen su ve kanalizasyon durum dokümanı fiyatı ile temas ve iştirak bedeli hesaplanarak ilgili belediyesince tahsil edilir. İlgili belediyesince tahsil edilen su ve kanalizasyon durum dokümanı fiyatı ile irtibat ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba bahis edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılır. Tahsil ettiği fiyatı ve bedeli üstte belirtilen müddet içinde ilgili yönetime aktarmayan belediyelerden bu fiyatlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanunun 51 inci hususuna nazaran belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.”

UNSUR 18 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı hususunun birinci fıkrasında yer alan “Kanun” ibareleri “Kanunda” formunda değiştirilmiş, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Benzer Yazımız  Harika Lig'in gol hükümdarı Boupendza, Atalanta yolunda

“Bu tazminatlardan;

a) Paha kaybı tazminatı, aracın; piyasa kıymeti, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan modülleri ile hasar meblağı dikkate alınarak,

b) Dayanaktan mahrum kalma tazminatı, ulusal doğum ve vefat istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve mecburî mali sorumluluk sigortası genel kurallarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

c) Daima sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve vefat istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, mecburî mali sorumluluk sigortası genel kurallarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve daima sakatlık oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

hesaplanır.”

“Bu hususun uygulanmasına ait adap ve asıllar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.”

HUSUS 19 – 2918 sayılı Kanunun 92 nci unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Takviyeden mahrum kalan hak sahibinin, dayanak şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,

k) Gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti üzere dolaylı ziyanlar,

l) Hasar sebebiyle trafikten çekme yahut hurdaya çıkarılma süreci görmüş araçların bedel kaybı tazminatı talepleri,

m) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Gayret Kanunu kapsamındaki terör aksiyonlarında ve bu hareketlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör aksiyonlarında kullanıldığını yahut kullanılacağını bilerek binen bireylerin ve terör ve sabotaj hareketinde yer alan bireylerin uğradıkları ziyanlara ait talepler.”

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu kapsamında Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ait ödemelerde, 5510 sayılı Kanunun 21 inci unsuru uyarınca sigortacının Toplumsal Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa, bu sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam eder.”

UNSUR 20 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ek 3 üncü unsuruna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu karar, bildirimi dahil eksik yahut yanlışlı kamulaştırma süreçleri bulunmasına karşın yönetim ismine tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanır.”

UNSUR 21 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 16 – Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın 4/11/1983 tarihinden bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan yahut kamu faydasına ait bir gereksinime tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara yahut kaynaklara kısmen yahut büsbütün yahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin isteği olmaksızın fiili el konulması yahut tüzel el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ait davalarda verilen kararlar taşınmaz mal ile ilgili tıpkı haklara ait kararların icrasına ait kararlara nazaran yerine getirilir. Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, katılaşmamış mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri mutlaklaşmış mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.”

HUSUS 22 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 17 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun ek 3 üncü unsuruna eklenen cümle, bu cümleyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun yolu incelemesindekiler dahil görülmekte olan davalarda da uygulanır.”

UNSUR 23 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 24 – Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

18/6/2021

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.