DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 26°C
Sağanak Yağışlı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi Yönetmeliği

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ ŞURASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Kararlar BİRİNCİ KISIM Maksat …

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi Yönetmeliği
03.06.2021
61
A+
A-

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE

TEFTİŞ ŞURASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Kararlar

BİRİNCİ KISIM

Maksat, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Gaye ve kapsam

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi, Mülkiye Teftiş Şurası ve mülkiye müfettişlerinin misyon, yetki ve sorumlulukları ile çalışma tarzlarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Mülkiye Teftiş Şurası ve mülkiye müfettişlerinin vazife, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yordamlarını kapsar.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen konular bakımından 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Nezaret Kurulu Kurulması Hakkında Kanun kararları gizlidir.

Destek

UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 7 nci unsuru ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260 ıncı unsurunun ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Bir tez, olay yahut yürütülen iş ve süreçler ile ilgili olarak memurlar ve öteki kamu vazifelileri bakımından isimli, idari, hukuksal, mali ve disiplin süreçleri yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti hedefiyle yapılan süreç ve faaliyetleri,

b) Bağlı kuruluş: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Lider: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi Liderini,

e) Başkanlık: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Şurası Başkanlığını,

f) Ünite: Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve yurt dışı teşkilatlarındaki hizmet ünitelerini, valilik ve kaymakamlıklar ile merkez hizmet ünitelerinin vilayet ve ilçe seviyesindeki teşkilatlarını; vilayet özel yönetimi, belediye, köy ve bunlara bağlı yahut bunların kurdukları birlik, kuruluş, işletme, kuruluş ve teşebbüsleri,

g) Kıymetlendirme: Müfettişlerce mülki yönetim amirleri ile öteki işçinin genel tavır ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik unsurlar ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle ortaya konulan kanaati,

ğ) Kontrol: Ünitelerin iş ve süreçlerinin kalitesini, randımanını, tesirliliğini, hukuka uygunluğunu, hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek ve hizmet standartlarının güzelleştirilmesini sağlamak, bu kapsamda işçisi işbaşında kıymetlendirmek gayesiyle haberli yahut habersiz olarak yapılan süreç ve faaliyetleri,

h) Disiplin soruşturması: İşçinin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması maksadıyla disiplin amirleri tarafından yapılan yahut yaptırılan süreç ve faaliyetleri,

ı) Elektronik evrak idaresi sistemi: Fizikî ortamda mevcut olan dokümanların elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamdaki evrakların üretilmesi ve bu dokümanların denetim edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi için yapılan programları ve uygulamaları,

i) Genel teftiş: Ünitelerin faaliyet ve süreçlerinde yanılgıların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanın ve ünitelerin gelişmesine, idare ve denetim sistemlerinin geçerli, muteber ve dengeli hale gelmesine rehberlik etmek emeliyle hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, evvelden belirlenmiş gaye ve gayelere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına nazaran tarafsız olarak tahlil etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; ispatlara dayalı olarak kıymetlendirmek suretiyle yapılan süreç ve faaliyetleri,

j) Küme lideri: Birden fazla müfettiş tarafından yürütülen teftiş ve kontrollerde kıdemli müfettişi,

k) Haksız fiil: Kişinin öbür bireylere ziyan verici nitelikteki kusurlu ve hukuka muhalif aksiyonlarını,

l) İhbar: Memurlar ve başka kamu vazifelilerinin hukuka karşıt aksiyon, tavır yahut davranışlarının, rastgele bir kişi tarafından yetkili mercilere bildirilmesini,

m) İnceleme: Bakanlığın misyon alanına giren hususların tahlil edilmesi ve Bakanlık stratejisinin tespiti ve geliştirilmesine katkıda bulunulması, Bakanlığın kuruluş emellerine uygun olarak kurumsal yapıların ve süreçlerin aktifleştirilmesi ve geliştirilmesi, teftiş ve kontrole ait ulusal ve milletlerarası gelişmelerin izlenmesi ve buna ait standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi, kurum ve kuruluşların hizmet sunum kalitesinin arttırılması, görevlilerin performanslarının güzelleştirilmesi; Bakanlığın teşkilat, materyal, takım, hizmet standartları, çalışma yerleri, bütçe, kaynak kullanımı, mevzuat ve gibisi bahislerde durum ve sıkıntılarının tespiti ve tahlil tekliflerinin ortaya konulması maksadıyla yapılan çalışmaları,

n) Kamu ziyanı: Kamu vazifelilerinin kasıt, kusur yahut ihmallerinden kaynaklanan mevzuata karşıt karar, süreç yahut hareketleri sonucunda kamu kaynağında artışa mani yahut eksilmeye neden olunmasından doğan ziyanı,

o) Bireylerden alacaklar hesabı: Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri ile mahalli yönetimlerin muhasebelerinin hesap planlarında yer alıp, bu yönetimlerin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve tekrar bu yönetimlerce tespit edilen kamu ziyanından doğan alacaklar ile başka alacakların izlenmesi için kullanılan hesabı,

ö) Şura: Mülkiye Teftiş Heyetini,

p) Kurum ve kuruluşlar: Bakanlığın merkez üniteleri, bağlı kuruluşları ve bunların yurt dışı teşkilatı, vilayet ve ilçeler ile mahalli yönetimleri ve yatırım izleme ve uyum başkanlıkları, bunlara bağlı ve bunların kurdukları yahut özel kanunlarla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, kurum ve teşebbüsleri, eğitim ve öğretim kurumlarını,

r) Mahalli yönetim: Vilayet özel yönetimi, belediye ve köyler ile bunlara bağlı yahut bunların kurdukları ya da üye oldukları birlik ve yönetimleri,

s) Mevzuat: Kanun, kanun kararında kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmelik, yönerge ve öteki düzenleyici idari süreçleri,

ş) Müfettiş: Mülkiye Müfettişini, Mülkiye Başmüfettişini ve Vali-Mülkiye Başmüfettişini,

t) Mülki yönetim amiri: Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfındaki memurları,

u) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Öbür Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, tıpkı Kanun kapsamındaki hatalar bakımından yetkili idari merci tarafından işçi hakkında ittihaz edilecek soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi kararına destek teşkil etmek hedefiyle müfettişler tarafından 4483 sayılı Kanun ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa nazaran yapılan süreç ve faaliyetleri,

ü) Özel teftiş: Ünitelerin muhakkak mevzulardaki faaliyet ve süreçlerinin teftiş edilmesini,

v) İşçi: Kamusal faaliyetin yürütülmesine seçilme yoluyla katılan şahıslar hariç olmak üzere kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her statüdeki kamu hizmeti görevlilerini,

y) Sebepsiz zenginleşme: Bir kimsenin haklı bir neden olmaksızın bir oburunun mal varlığından yahut emeğinden zenginleşmesini,

z) Soruşturma: 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Uğraş Kanununun 18 inci hususunun üçüncü fıkrası, 19 uncu unsurunun ikinci fıkrası ve 20 nci unsuru uyarınca memurlar ve başka kamu vazifelilerinin birebir Kanun kapsamındaki hatalar bakımından sorumluluklarının saptanmasına yönelik olarak müfettişlerce yapılan süreç ve faaliyetleri,

aa) Şikayet: Memurlar ve başka kamu vazifelilerinin hukuka ters hareket, tavır yahut davranışlarının, bunlardan ziyan gören yahut mağdur olanlar ya da bunların yasal temsilcileri yahut ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları tarafından, yetkili mercilere bildirilmesini,

bb) Teftiş: Genel teftişi ve özel teftişi,

cc) Yatırım izleme uyum başkanlıkları: Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu vilayetlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin aktif olarak yapılması, izlenmesi ve uyumu, acil davet, afet ve acil yardım hizmetlerinin uyumu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi yönetimin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, merasim, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, vilayetteki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olan kamu hukuksal kişiliğini haiz ve özel bütçeli kuruluşları,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Misyonlar ve Yetkiler

BİRİNCİ KISIM

Şuranın Kuruluşu, Bağlılığı, Vazife ve Yetkileri

Kuruluş

UNSUR 4 – (1) Konsey; lider ve müfettişlerden oluşur.

(2) Konseyin idari ve mali işleri şube müdürlükleri ve ofislerce yürütülür.

Bağlılık ve yetki

HUSUS 5 – (1) Heyet, direkt Bakana bağlıdır.

(2) Müfettişler, vazifelerini Bakan ismine yaparlar.

(3) Müfettişlere; Cumhurbaşkanı, Bakan ve Lider dışında hiçbir makam yahut merci buyruk ve talimat veremez.

Konseyin misyonları

UNSUR 6 – (1) Konsey, Bakanın buyruğu yahut onayı üzerine aşağıdaki misyonları yerine getirir:

a) Kurum ve kuruluşların iş, süreç ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek.

b) Kurum ve kuruluşların çalışanı ile mahalli yönetimlerin organları ve öbür kamu vazifelileri hakkında işledikleri tez edilen kabahatlerle ilgili olarak araştırma, ön inceleme, soruşturma ve/veya disiplin soruşturması yapmak.

c) Çeşitli hususlarda inceleme yapmak.

ç) Mahalli yönetimlerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları yahut özel kanunlarla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, kurum ve teşebbüslerce yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sıhhati, huzur ve iyiliği ile kamu tertibi ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi halinde, aksamanın giderilmesi emeliyle Bakana tekliflerde bulunmak.

d) Mevzuatla öngörülen hallerde mahalli yönetimlerin meclisleri ile mahalli yönetimler tarafından kurulan birlik meclislerinin feshi, mahalli yönetimlerin seçilmiş üyelerinin vazifeden uzaklaştırılması ile ilgili süreçleri teklif ve takip etmek.

e) Bakanlığın vazife alanı kapsamında, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili idari uygulamaları incelemek ve teftiş etmek.

f) Kurum ve kuruluşların iş ve süreçlerinin hukuka uygun yürütülmesine, verimlilik, tesirlilik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak, kurum ve kuruluşların yıllık genel hizmet içi eğitim programlarına ve bunların uygulanmasına ait olarak görüş bildirmek.

g) İdare sistemlerinin, kurumsal yapıların ve süreçlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve teklifler geliştirmek.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik ünitelerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemek.

ı) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Milletlerarası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna nazaran kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kar maksadı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci unsuruna nazaran verilen her türlü müsaade ve faaliyetin kontrolünü yapmak.

i) Teftiş ve kontrole ait standartları belirlemek ve geliştirmek.

j) Mahalli yönetimler ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların kontrol ve soruşturma ünitelerinin düzenlemeleri hakkında görüş vermek.

k) Mevzuatla verilen başka misyonları yapmak.

(2) Heyetin misyon ve yetki alanı, kurum ve kuruluşların yurt dışı teşkilatını da kapsar.

Liderin vazife ve yetkileri

UNSUR 7 – (1) Lider, müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup, vazife ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Şurası yönetmek.

b) Müfettişliğe atanacaklarla ilgili süreçleri yürütmek.

c) Teftiş ve kontrol standartlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine ait çalışmalar yaptırmak.

ç) Teftiş rehberlerini hazırlatmak.

d) Başkanlığın ve müfettişlerin yıllık çalışma, teftiş ve kontrol programlarını hazırlamak.

e) Bakanlık merkez üniteleri ve bağlı kuruluşlarının kontrol ünitelerinin teftiş ve kontrol programları ortasında uyumu sağlamak.

f) Başkanlık tarafından resen alınması uygun görülen misyon onaylarını hazırlamak ve Bakana sunmak.

g) Bakanın teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması onayı üzerine, müfettişleri görevlendirmek, vazifelerin istikrarlı ve adil olarak dağıtılmasını sağlamak ve buyrukların uygulanışını izlemek.

ğ) Bakanın gerekli gördüğü hallerde, şahsen teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

h) Müfettiş raporlarını incelemek ve pahalandırmak, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

ı) Raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

i) Kurum ve kuruluşların iş ve süreçlerinin hukuka uygun, verimli, tesirli ve tavırlı olarak yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetlerinin verilmesine katkıda bulunmak.

j) Bakanlığın maksatlarını daha uygun gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek hedefiyle gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

k) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanununun 41 inci hususu kararı uyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.

l) İnceleme yapmak ve meslek bilgilerini geliştirmek maksadıyla dış ülkelere gönderilecek müfettişleri bu Yönetmelikteki asıllara nazaran belirlemek.

m) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

n) Misyonları sebebiyle haklarında ceza ve/veya hukuk davaları açılan müfettişlere, savunma haklarını kullanmalarında ve davalarının takibinde yardımcı olmak.

o) Talepleri halinde Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve mahalli yönetimlerin işçisinin yetiştirilmelerine katkıda bulunmak.

ö) Heyetin ve müfettişlerin masraflarını incelemek ve tertip altında tutmak, bütçe teklifini hazırlamak.

p) Ofis hizmetlerinin sistemli yürütülmesini sağlamak.

r) Bakan tarafından verilen başka vazifeleri yapmak.

Lider yardımcılığı

HUSUS 8 – (1) Fiilen en az beş yıl müfettişlik vazifesi yapmış olanlar ortasından Bakan onayıyla yeteri kadar lider yardımcısı görevlendirilir.

Benzer Yazımız  İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı

Lider yardımcılarının misyonları

HUSUS 9 – (1) Lider yardımcıları;

a) Rapor ve layihalarda, mevzuat kararlarına, Heyetin yerleşik görüşlerine karşıt tenkitler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması, müfettişin bu mevzuda aydınlatılması ve Konseyde görüş birliğinin sağlanması,

b) Rapor ve layihaların yerlerine gönderilmesi,

c) İnceleme raporlarına ait Başkanlık görüşünün belirlenmesi,

ç) Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması,

işlerinde ve Lider tarafından verilecek öbür misyonlarda Lidere yardımcı olarak çalışırlar.

(2) Lider yardımcıları müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup, gereken hallerde kendilerine teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması misyonları verilebilir.

Çalışma merkezleri

HUSUS 10 – (1) Heyetin merkezi Ankara’dır.

(2) Bakanın onayıyla, Şura merkezinin bulunduğu Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı ofisler kurulabilir. Çalışma merkezleri tıpkı tarzla kaldırılabilir. Bu çalışma merkezlerindeki başmüfettişlerden biri; çalışma merkezinde Başkanlıkça verilen buyrukların yerine getirilmesi, ofis hizmetlerinin yürütülmesi ve müfettişlerin ofisle alakalarının düzenlenmesi emeliyle çalışma merkezi sorumlusu olarak Bakan onayı ile görevlendirilir.

(3) Müfettişlerin çalışacakları merkezler, Bakanın onayıyla belirlenir.

Lidere vekalet

HUSUS 11 – (1) Liderin müsaade, hastalık üzere süreksiz sebeplerle misyonunun başında bulunamadığı durumlarda lider yardımcılarından biri; rastgele bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde ise atama yapılıncaya kadar, lider yardımcılarından biri yahut bir başmüfettiş Bakan tarafından Lider vekili olarak görevlendirilir.

İKİNCİ KISIM

Müfettişlerin Misyon ve Yetkileri

Vazife ve yetkiler

HUSUS 12 – (1) Müfettişlerin misyon ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Kurum ve kuruluşların iş, süreç ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek.

b) Mahalli yönetimlerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları yahut özel kanunlarla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, kurum ve teşebbüslerce yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sıhhati, huzur ve iyiliği ile kamu tertibi ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi halinde, durumu raporla Başkanlığa bildirmek.

c) Kurum ve kuruluşların işçisi ile mahalli yönetimlerin organları ve başka kamu vazifelileri hakkında işledikleri argüman edilen cürümlerle ilgili olarak araştırma, ön inceleme, soruşturma ve/veya disiplin soruşturması yapmak.

ç) Mahalli yönetimlerin meclisleri ile mahalli yönetimler tarafından kurulan birlik meclislerinin feshini gerektiren hallere ait araştırma yapmak.

d) Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik ünitelerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemek.

e) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı Kanuna nazaran kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kar maksadı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci unsuruna nazaran verilen her türlü müsaade ve faaliyetin kontrolünü yapmak.

f) Teftiş ve kontrole ait standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi maksadıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

g) Bakanlığın idare sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin aktifleştirilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve süreçlerinin hukuka uygun, verimli, tesirli ve tavırlı yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu gayeyle yürütülen çalışmalara katılmak.

ı) Şuranın hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

i) Mesleksel hususlarda yurt içinde ve dışında incelemeler yapmak.

j) Genel durum raporları düzenlemek.

k) Mülki yönetim amirleri, kurum ve kuruluşlarda yöneticilik sıfatını haiz olanlar ve gerekli hallerde öteki işçi hakkında kıymetlendirme dokümanı düzenlemek.

l) Refakatlerinde görevlendirilen işçinin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağlamak.

m) Liderin hizmetle ilgili olarak vereceği öbür vazifeleri yapmak.

n) Mevzuatla verilen başka misyonları yapmak.

(2) Müfettişler, Bakanın uygun görmesi üzerine, kurum ve kuruluşların yurt dışı teşkilatında da teftiş, kontrol, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması yapabilirler. Bu teşkilatlar üç yıllık periyodlar halinde yahut Bakanın uygun göreceği vakitlerde teftiş edilirler.

Müfettişlerin misyondan uzaklaştırma yetkisi ve süreçleri

HUSUS 13 – (1) Müfettişler teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturmasının her evresinde süreksiz bir tedbir niteliğinde olmak üzere, haklarında misyondan uzaklaştırma süreci uygulanabilecek vazifelileri;

a) Her türlü kayıt, evrak ve defterler ile mal ve eşyayı göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınmaları,

b) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturmasını engelleyecek, güçleştirecek yahut yanlış taraflara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

c) Açıkça ortaya konulması kaidesiyle kamu hizmeti gerekleri istikametinden vazife başında kalmalarının sakıncalı olması,

hallerinde vazifeden uzaklaştırabilirler.

(2) Müfettişler, ayrıyeten, haklarında vazifeden uzaklaştırma süreci uygulanabilecek vazifelileri;

a) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren aksiyon ve süreçleri yaptıkları,

b) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yaptıkları,

c) Ceza ve/veya disiplin soruşturmasını gerektirir, misyonla ilgili, diğer değerli yolsuzluklarda bulundukları,

ç) Azap yaptıkları yahut berbat muamelede bulundukları,

d) Terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatlı oldukları,

tarafında kanıt yahut emare bulunması hallerinde de misyondan uzaklaştırabilirler.

(3) Müfettişler; 4483 sayılı Kanuna nazaran yapılan ön inceleme yahut 3628 sayılı Kanuna nazaran yapılan soruşturma nedeniyle mahalli yönetim organlarının yahut bu organların üyelerinin misyondan uzaklaştırılmalarını Bakanlığa teklif edebilirler.

(4) Müfettişler;

a) Vazifeden uzaklaştırma süreç, talep ve tekliflerini münasebetini açıkça belirterek yaparlar.

b) Vazifeden uzaklaştırma sürecini, gerekçesiyle birlikte derhal vazifeden uzaklaştırılana, Bakanlığa, kurumuna, ilgili valiliğe yahut kaymakamlığa bildirirler.

c) Vazifeden uzaklaştırmaya ait kararlarının misyondan uzaklaştırılana bildirimini, merkezde ilgili kurum ve kuruluşların amirlerinden, taşrada vali yahut kaymakamlardan talep edebilirler. İlgili kurum ve kuruluşların amirleri ile vali ve kaymakamlar tarafından kelam konusu talep derhal yerine getirilir.

(5) Misyondan uzaklaştırma önlemi uygulanmasını gerektiren araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması çalışmaları öncelikle tamamlanır.

Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik teminatı

HUSUS 14 – (1) Müfettişler; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1700 sayılı Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve öteki mevzuatla verilen vazifeleri eksiksiz yerine getirmekle ve yetkileri tam olarak kullanmakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, mesleksel yetersizlikleri yahut meslekle bağdaşmayacak tavır ve davranışlarda bulundukları en az iki müfettiş tarafından yapılacak araştırma sonucunda düzenlenecek raporla saptanmadıkça misyonlarından alınamazlar ve kendi istekleri dışında diğer vazifelere atanamazlar.

(3) Müfettişler, istekleri üzerine yahut ikinci fıkradaki başka şartların gerçekleşmesi durumunda 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğine nazaran; müfettişlikte geçirdikleri müddetler ayrıldıkları küme hizmeti üzerine ek edilerek yükselmeleri gereken küme hizmetindeki vazifelere atanırlar.

Misyon buyrukları

UNSUR 15 – (1) Müfettişler, misyon buyruklarını Liderden alırlar. Misyonlu bulundukları yerlerde, direkt Bakan tarafından verilen buyrukların gereğini yapar ve durumu derhal Başkanlığa bildirirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müfettişlerin Seçilmeleri, Atanmaları, Yetiştirilmeleri ve Kıdemleri

BİRİNCİ KISIM

Müfettişlerin Seçilmesi, Atanması ve Yetiştirilmesi

Müfettiş alınması

UNSUR 16 – (1) Heyete, gerekli görüldüğünde, takım ve gereksinim durumuna nazaran kâfi sayıda müfettiş alınır.

(2) Müfettiş alınmasına ait süreçlere Bakanın talimatı ile başlanır.

Müfettişlik imtihanına müracaat şartları

HUSUS 17 – (1) Müfettişlik imtihanına başvurabilmek için;

a) Kaymakam sıfatını kazandıktan sonra Bakanlığın merkez üniteleri ve/veya taşra kuruluşlarında fiilen en az altı yıl çalışmış ve altıncı sınıf ilçe hizmetini bitirmiş olmak,

b) Yarış imtihanının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk dört yaşından gün almamış olmak,

gerekir.

İnceleme, kıymetlendirme ve müsabaka imtihanına çağırma

HUSUS 18 – (1) 17 nci unsurda belirtilen nitelikleri haiz mülki yönetim amirlerinin; varsa sicil raporları ve müfettişler tarafından düzenlenen saklı sicil raporları, müfettişlerce düzenlenmiş kıymetlendirme dokümanları, valilerce düzenlenmiş mülki yönetim amirliği kıymetlendirme dokümanları, varsa takdirname ve/veya muvaffakiyet dokümanları ile cezaları, yabancı lisan bilgileri ve Liderin şahsen yapacağı yahut müfettişlere yaptıracağı kıymetlendirme çalışması ile tespit edilecek çalışma ve muvaffakiyet dereceleri kıymetlendirilir.

(2) İnceleme ve kıymetlendirme, ilgililerin mülki yönetim amirliği hizmeti sınıfında misyona başladıkları tarihten inceleme ve kıymetlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(3) İnceleme ve kıymetlendirme iş ve süreçleri, Lider ve lider yardımcıları tarafından birlikte yapılır.

(4) İnceleme ve kıymetlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde faydalı olabileceği anlaşılanlar Bakan onayıyla yarış imtihanına çağrılırlar.

Yarış imtihanı yeri ve tarihi

UNSUR 19 – (1) Yarış imtihanı Bakanlıkta yapılır.

(2) Yarış imtihanının tarihi ile başlama ve bitiş saatleri Başkanlıkça belirlenir.

Yarış imtihanı, sonuçların kıymetlendirilmesi ve atanma

HUSUS 20 – (1) Yarış imtihanı, mesleksel bahislerde mülakat biçiminde yapılır.

(2) Mülakat, Liderin başkanlığında, İşçi Genel Müdürü ile Liderin görevlendireceği bir müfettişten oluşan komite tarafından yapılır.

(3) Mülakat sonucunda başarılı bulunanlar Cumhurbaşkanının onayıyla müfettişliğe atanırlar.

Yetişme ve deneme

UNSUR 21 – (1) Yetişme ve deneme mühleti altı aydır.

(2) Müfettişlerin yetiştirilmesinde; meslek bilgilerini arttırma, müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırma, teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sistemleri ile rapor yazma sistemlerini öğrenmelerini sağlama, bu mevzularda bilgi ve maharetlerini geliştirme hedefleri güdülür.

(3) Yetişmede ferdî gayret ve çalışma temeldir. Bu hususlarda Başkanlıkça ve müfettişlerce alınan önlemler yardımcı ve özendirici niteliktedir.

Rapor düzenlenmesi

HUSUS 22 – (1) Yetişme ve deneme mühletini tamamlayan müfettişler hakkında, yanlarına verildikleri her müfettiş tarafından birer rapor düzenlenir.

(2) Başkanlığa verilen bu raporlarda; müfettişlerin bilgi dereceleri, inceleme ve araştırma, yazılı ve kelamlı anlatım yetenekleri, ahlaki durumları, alışkanlıkları ve yaptıkları çalışmalar açıklanır.

(3) Raporların sonuç kısmında; yetişme ve deneme müddetlerini tamamlayan müfettişlerin mesleksel bilgileri, yetenekleri, tavır ve davranışları ile çalışmaları bakımından kâfi olup olmadıkları belirtilir.

Yeterliğin kıymetlendirilmesi

UNSUR 23 – (1) Yetişme ve deneme müddetini tamamlayan müfettişlerin kâfi olup olmadıklarını belirlemek için Lider ve görevlendireceği iki müfettişten oluşan kurul tarafından mülakat yapılır.

(2) Mülakat; Başkanlıkça belirlenen tarihte Bakanlıkta yapılır.

(3) Mülakat sonucunda kâfi görülenlerin müfettişlikleri Bakan tarafından onaylanır.

(4) Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmede kâfi görülmeyenler, Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği kararları çerçevesinde ve atanmasındaki yönteme nazaran, müfettişlikten evvelki vazifelerine yahut muadil vazifelere atanırlar.

(5) Mülakat sonuçları, katılanlara yazı ile duyurulur.

Mülakat kurullarının çalışma asılları

HUSUS 24 – (1) Mülakat komiteleri Liderin daveti üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Başmüfettişliğe atanma

HUSUS 25 – (1) Heyette üç yıl vazife yapmış, birinci sınıf mülki yönetim amirliği statüsünü kazanmış, mesleksel yetenekleri istikametinden üstün, iş bağlarında ve iş birliğindeki tavır ve davranışlarında yapan ve uyumlu görülen müfettişler, kıdem sırasına nazaran Cumhurbaşkanının onayıyla başmüfettişliğe atanırlar.

Müfettişliğe tekrar atanma

HUSUS 26 – (1) Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı sayılarak müfettişliği tasdik edilenlerden, emeklilik, çekilme ya da öbür kamu vazifelerine atanmak suretiyle ayrılanlar, istekleri halinde durumlarına uyan müfettiş takımlarına, yarış imtihanı ve yeterlik değerlendirmesi ile yetiştirilme ve deneme periyoduna tabi tutulmaksızın direkt atanabilirler.

Yurt dışına gönderilme

UNSUR 27 – (1) Müsabaka imtihanı, yetiştirme ve deneme devri ile yeterlik değerlendirmesi kademelerinden geçerek müfettişliğe atanmış olanlar; mesleksel bilgi ve görgülerini arttırmak ve incelemeler yapmak gayesiyle bir çalışma programı dahilinde, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Maksadıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe nazaran daima yahut aralıklı olarak en fazla bir yıl mühlet ile yurt dışına gönderilebilirler. Gönderilecek müfettişler kıdem tablosu temel alınmak suretiyle belirlenir.

(2) Bakanlık, yurt dışına gönderilen müfettişlere, gönderildikleri ülkede gerekli yardımın ve kolaylığın sağlanması, çalışma programlarının uygulanması bakımından ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurarak gereken önlemleri alır.

(3) Müfettişler, yurt dışındaki çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri inceleme raporlarını yurda dönüşlerinden itibaren üç ay içinde Başkanlığa verirler.

İKİNCİ KISIM

Müfettişlerin Kıdemi

Kıdem

HUSUS 28 – (1) Kıdem tablosunun belirlenmesinde öncelik, sırasıyla müfettişlerin atandıkları kararnamelerin tarihi, tıpkı kararnameyle atananların Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçen hizmet mühletleri, bunun eşitliği halindeyse müfettişliğe girişte yapılan yarış imtihanındaki muvaffakiyet derecesi temel alınır.

(2) Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçen hizmet mühleti, ilgilinin bu sınıf içinde fiilen ifa ettiği vazife müddetidir. Bu sınıftayken askerlikte ya da öbür kurum ve kuruluşlarda yahut ünitelerde geçirilmiş olan mühletler Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş mühlet olarak alınmaz. Lakin, anılan sınıfta vazifedeyken;

Benzer Yazımız  Bakan Pekcan: Yatırım için hakikat adres, kardeşlerimizin adresi

a) Yıllık ve mazeret izinlerinde,

b) Sıhhat izinlerinde yahut tedavi kurumlarında raporlu olarak bulunulduğu sırada,

c) Bakanlıkça müsaade verilmiş olmak kuralıyla yurt içi yahut yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarında,

ç) Bakanlıkça görevlendirilmek suretiyle bilgi ve görgü arttırmak hedefiyle yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde,

geçen müddetler Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş sayılır.

(3) Başmüfettiş unvanını haiz olanlar müfettiş unvanını haiz olanlara nazaran her halükarda kıdemli sayılırlar.

(4) Kıdem bakımından;

a) 29 uncu unsur kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere müfettişlikten ayrılarak Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların takımlarında yahut diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp mesleğe geri dönenlerin bu misyonlarda yahut kurumlarda geçirdikleri hizmet müddetleri de müfettişlik kıdeminden sayılır. Lakin, bunlar periyotlarının sonuna alınır.

b) Emeklilik ya da çekilme sonrasında tekrar müfettişliğe atananlar da periyotlarının sonuna alınır. Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler bu unsur ve 29 uncu unsurda düzenlenen kıdem sıralamalarının en başında yer alırlar. Bu durumda olan birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıyeten kendi ortalarındaki kıdem temel alınır.

(5) Müfettişlerin toplumsal hak ve imkanlardan yararlanmaları, kıdem tablosu temel alınarak sağlanır.

(6) Kıdem tablosu, her yıl Ocak ayı içinde müfettişlere duyurulur.

Vali-mülkiye başmüfettişlerinin kıdemi

HUSUS 29 – (1) Vali-mülkiye başmüfettişliği takımlarına atananlar için farklı bir kıdem tablosu düzenlenir.

(2) Kıdem sırasının belirlenmesinde; valilik takımına birinci atandıkları kararnamelerin tarihi, birebir kararnameyle atananların Mülki Yönetim Amirliği Sınıfında geçen hizmet müddetleri (28 inci unsurun ikinci fıkrasına nazaran belirlenmiş), bunun eşitliği halinde ise yaş büyüklüğü temel alınır.

(3) 28 inci husus ve bu unsurun uygulanması bakımından, vilayet valiliği takımında geçmiş mühletler, müfettişlik takımında geçmiş sayılır.

(4) Bu husus kapsamındaki müfettişlerin;

a) İnceleme misyonlarında istihdam edilmeleri ve birden fazla müfettişle yürütülmesi gereken işlerde ikinci fıkraya nazaran düzenlenen kıdem tablosundaki müfettişlerle çalışmaları temeldir.

b) 28 inci husus kapsamındaki müfettişlerle bir ortada çalışmaları gerektiği takdirde, müfettişlik takımında geçmiş yahut geçmiş sayılan müddete nazaran kıdemli olan müfettiş çalışmaları düzenler ve kıdemli müfettişe verilmiş öteki misyon ve sorumlulukları yerine getirir. Kıdemin eşitliği halinde yaşca büyük olan kıdemli sayılır.

(5) Toplumsal haklar ve imkanlardan yararlanmada Vali-mülkiye başmüfettişleri, Bakanlığın merkez ünitelerinde Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan öbür takımlarda bulunanlar ile birebir asıllara tabidirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Şuranın Çalışma Yordam ve Asılları

BİRİNCİ KISIM

Yazışma Tarzı, Çalışma Kümeleri, Müfettişlerin Genel Yetkileri ile Misyon Esnasında Uyacakları Kurallar ve Müfettişlere Yardım Yükümlülüğü

Yazışma adabı

UNSUR 30 – (1) Müfettişler, vazifeleriyle ilgili mevzularda, resmi ve özel tüm kurum, kuruluş ve bireylerle direkt yazışma yapabilirler.

(2) İçişleri Bakanlığı merkez kuruluş ve üniteleriyle yazışmalar Başkanlık; öbür bakanlıklarla yazışmalar ise Bakanlık aracılığıyla yapılır.

(3) Müfettişin vazifesinin direkt merkez kuruluş ve üniteleriyle ilgili olması halinde birinci fıkra kararı uygulanır.

İşe orta vermeden bitirme

UNSUR 31 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri, orta vermeden, şahsen, yapıp bitirmekle yükümlüdürler; geri bırakma zaruriliği doğarsa yahut işlerin sonuçlandırılması öbür yerlerde de çalışma yapılmasını gerektirirse, durumu, Başkanlığa bildirerek alacakları emre nazaran hareket ederler.

Birden çok müfettişin birlikte çalışması

HUSUS 32 – (1) Misyonun niteliğine nazaran bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler, işlerin müddetinde bitirilmesini sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Düzenlenecek rapor çeşidine ve içeriğine ait olarak, müfettişler ortasında görüş ayrılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli müfettişin tercihine uyulur. Alışılmamış görüş ve tekliflere raporda yer verilir.

(3) Mülkiye müfettişlerince; merkez üniteleri ve bağlı kuruluşların müfettiş yahut öbür kontrol elemanları ile ortaklaşa yürütülen vazifelerde bu Yönetmelikteki yordam ve temeller uygulanır. Ortaklaşa yürütülen vazifelerde mülkiye müfettişi; birden fazla mülkiye müfettişi görevlendirilmiş ise bunlardan kıdemli olanı çalışmaları düzenler ve işlerin müddetinde bitirilmesini sağlayacak tedbirleri alır.

Çalışma kümeleri

HUSUS 33 – (1) Müfettişler;

a) Genel ve özel teftiş vazifelerini yürütmek üzere Teftiş Kümesinde,

b) İnceleme vazifelerini yürütmek üzere İnceleme Kümesinde,

c) Araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması vazifelerini yürütmek üzere Soruşturma Kümesinde,

görevlendirilir.

(2) Görevlendirme, her yıl Lider tarafından yapılır ve müfettişlere duyurulur.

(3) Lider, hizmet gerekleri yahut mazeret nedeniyle müfettişlerin çalışma kümelerini değiştirebilir.

Müfettişlerin genel yetkileri ve müfettişe yardım yükümlülüğü

UNSUR 34 – (1) Müfettişlerin talep etmesi halinde kurum ve kuruluşlar; her türlü zımnilik derecesini haiz olanlar dahil, bütün doküman, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para kararındaki evrakı ve ayniyatı, kasa, depo ve ambarları göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Müfettişler kasa, depo, ambar, oda, dolap ve gibisi yerleri ve eşyayı mühürleyerek koruma altına alabilirler.

(2) Müfettişler, birinci fıkrada belirtilenler dışında kalan öteki resmi daire, kurum ve kuruluşlar ile kamuya faydalı derneklerle, gerçek ve hükmî şahıslardan de gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve dokümanları istemeye yetkilidir. Kanunlarda bilakis açık bir karar olmadıkça, kelam konusu isteğin yerine getirilmesi mecburidir.

(3) Müfettişler, kurum ve kuruluşlarda kamu hizmetine tahsis edilmiş bilgisayarları, bilgisayar programlarını ve kütüklerini ve başka dijital malzemeler ile kamuya açık alanlardaki sistemlerini ve kurum ve kuruluşlara ilişkin bina ve tesislerdeki kamera kayıtlarını koruma altına alabilirler; bunlar üzerinde inceleme ve kopyalama yapabilirler.

(4) Müfettişler kurum ve kuruluşların elektronik evrak idare sistemlerine erişebilir, inceleme ve kopyalama yapabilirler. Müfettişlerin gerek görmesi halinde, kendilerine ilgili ünite tarafından kurumsal ve hizmet bilgi tabanına erişim için yetki ve şifre verilir.

(5) Müfettişler, vazifeleri ile ilgili hususlarda uzmanlığı, özel yahut teknik bilgiyi gerektiren hallerde kamu kurum ve kuruluşlarından kâfi sayıda işçi görevlendirilmesini talep edebilirler. Bu talep, vali ve kaymakamlar ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

(6) Müfettişlerin, vazifeleriyle ilgili mevzularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit süreçleri öncelikli olarak sonuçlandırılır.

(7) Asılları alınan dokümanların, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri, belgesinde saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(8) Kurum ve kuruluşların amirleri, müfettişlerin 5 inci unsurun ikinci fıkrasında belirtilen pozisyonlarına ve hizmet gereklerine uygun olarak; çalışma yeri, işçi ve hizmetle ilgili her türlü araç, gereç ve sair imkanları sağlamak, protokol işleriyle ilgili önlemleri ve öteki tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(9) Müfettişlerin misyon yürüttükleri kurum ve kuruluşların amirleri ile gerekli görülen öteki görevlilerin yıllık müsaadelerinin kullanılması müfettişin istemi üzerine ertelenebilir. Müsaadesini kullanmaya başlamış olan misyonlu, müfettişin istemesi halinde geri çağrılır.

(10) Müfettişlere başka mevzuatla verilen yetkiler gizlidir.

Vazifeleri esnasında müfettişlerin uyacakları kurallar

HUSUS 35 – (1) Müfettişler;

a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve inanç hissini sarsacak nitelikte davranışta bulunamazlar.

b) Misyonun yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını temel alırlar.

c) Vazife yerlerinde kurumların, idare ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.

ç) Evrak ve kayıtlar üzerinde, misyona ait tarih, imza ve işaret koymak suretiyle yapılan açıklamalar dışında düzeltme ve ek yapamazlar.

d) Misyonları nedeniyle öğrendikleri kapalı bilgi ve dokümanlar ile kapalı kalması gereken bilgi kaynağını açıklayamazlar ve zımnilik dereceli yazılarını diğerlerine yazdıramazlar.

e) Vazifeye ait kanaatlerini evvelden ilgililere ve üçüncü bireylere açıklayamazlar.

f) Şahısların özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğuracak, kendilerinin ve ilgililerin güvenliğini tehlikeye düşürecek, vazifenin yürütülmesini güçleştirecek bilgi ve evrakları diğerlerine veremezler.

g) Misyonları sebebiyle, beşeri ve toplumsal bağlantıların gerektirdiği durumlar dışında, vazifeleri ile ilgili bireylere konuk olamazlar, ikram ve armağanlarını kabul edemezler, alışveriş yapamazlar ve borç münasebetine giremezler.

ğ) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Vazifelileri Etik Davranış Unsurları ile Müracaat Metot ve Asılları Hakkında Yönetmelik ve 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontrol Vazifelilerinin Uyacakları Mesleksel Etik Davranış Prensipleri Hakkında Yönetmelik kararlarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, boşanmış olsalar dahi eşleri yahut ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olan işçi hakkında rastgele bir misyon yapamazlar. Kendilerine bu türlü bir vazife verilen müfettişler durumu derhal Başkanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Tez durumlar

UNSUR 36 – (1) Müfettişler misyonları sırasında, derhal önlem alınmaması halinde;

a) Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek yahut temel hak ve hürriyetlerin ihlaline sebebiyet verecek ya da kamu nizamının önemli biçimde bozulmasına yol açacak,

b) Zamanaşımı yahut hak düşürücü mühletlere ait kararlardan dolayı yönetimin ziyanına sebebiyet verecek,

nitelikte bir durum tespit ettikleri takdirde, misyonun sonunu beklemeksizin, bu durumu bir araştırma raporu ile yetkili makama ve her halükarda vali ve kaymakamlara bildirirler ve bu hususu vazifeleri ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

İKİNCİ KISIM

Vazife Onayları

Vazife onayları

HUSUS 37 – (1) Bakanlık merkez ünitelerinin gerekli gördükleri inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması talepleri, Bakanın onayını müteakip Başkanlığa iletilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve öteki gerçek ve hukuksal bireyler tarafından Bakanlığa yahut direkt Heyete yapılan inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması talepleri, kıymetlendirilmek üzere ilgili ünitelere gönderilir. Yapılan kıymetlendirme sonucunda, mülkiye müfettişleri tarafından yerine getirilmesi uygun görülen talepler için Bakandan onay alınır ve bu onaylar Başkanlığa iletilir.

(3) Müfettişler inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması taleplerini Başkanlığa bildirirler. Bu talepler üzerine Başkanlıkça Bakandan onay isteminde bulunulur.

(4) Teftiş ve kontrole ait Bakan onayları direkt Başkanlıkça alınır.

(5) Kıymetli görülen yahut ivedi müfettiş gönderilmesi ya da bâtın tutulması gereken bahislerde, üstteki birinci ve ikinci fıkralara bağlı olmaksızın Başkanlık direkt onay alabilir.

Öbür bakanlık müfettişleriyle birlikte yürütülecek vazifeler

HUSUS 38 – (1) Başka bakanlık ve kuruluşların, mülkiye müfettişlerinin kendi müfettişleriyle birlikte teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması yapmalarına ait taleplerinin Bakan tarafından uygun görülmesi halinde Başkanlıkça görevlendirme yapılır.

BEŞİNCİ KISIM

Vazife ve Raporlama

BİRİNCİ KISIM

Genel ve Özel Teftiş ile Kontrol ve Rehberlik Misyonları ve Raporları

Genel teftiş

HUSUS 39 – (1) Genel teftiş; kurum ve kuruluşların faaliyet ve süreçlerinde yanılgıların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, idare ve denetim sistemlerinin geçerli, emniyetli ve dengeli hale gelmesine rehberlik etmek emeliyle hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, evvelden belirlenmiş hedef ve gayelere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına nazaran tarafsız olarak tahlil etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, delillere dayalı olarak kıymetlendirmek ve elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak suretiyle yapılır.

(2) Rehberlik; kuruluşların ve çalışanların iş ve süreçlerinde idare ve denetim sistemlerinin geçerli ve dengeli hale gelmesine, hizmetin sunumunda en uygun seçeneğin tercih edilmesine, ayrıyeten mevzuatın yanlışsız uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve deneyim transferinde bulunulmasıdır.

Genel teftişin uygulanması

HUSUS 40 – (1) Genel teftiş programları, yıllık olarak düzenlenir ve genel olarak ilgili kurum ve kuruluşların üç yılda bir teftişi temel alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu müddet değiştirilebilir. Kurum ve kuruluşların teftiş dönemiyle ilgili olarak özel kararlar gizlidir.

(2) Programlar Bakanın onayına sunulur ve onayı müteakip müfettişler ile teftişe tabi ünitelere bildirilir.

(3) Vilayet ve ilçelerin teftişinde vazife alacak müfettişler Başkanlıkça, vilayet merkezindeki teftişe tabi kurum ve kuruluşların teftişinde misyon alacak müfettişler ise küme liderince belirlenir. Gerek görülmesi halinde bu görevlendirmelerin tamamı direkt Başkanlık tarafından yapılabilir.

(4) Çalışma merkezlerinin bulunduğu vilayetlerde yapılacak teftişlerde, kurum ve kuruluşları hangi müfettişlerin teftiş edecekleri Başkanlıkça belirlenir. Bu kurum ve kuruluş ünitelerinin teftişinde, vazife dağılımı küme liderince yapılır.

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ünitelerinin teftişinde de bu unsurdaki yol izlenir.

Benzer Yazımız  Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak

Özel teftiş

UNSUR 41 – (1) Özel teftişler, 42 nci unsurun birinci fıkrasının (b) bendi gizli kalmak kaydıyla, Başkanlığın önerisi üzerine yahut direkt Bakan buyruğuyla yapılır.

(2) Bakanlık merkez üniteleri, bağlı kuruluş amirleri, valiler ve müfettişler özel teftiş taleplerini Başkanlığa bildirirler.

(3) Özel teftiş kapsamında yer alan vilayet ve ilçelerin yahut kurum ve kuruluşların teftişinde misyon alacak müfettişler Başkanlıkça belirlenir. Müfettişler ortasındaki iş kısmı kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

Özel teftişin gayesi

HUSUS 42 – (1) Özel teftiş aşağıdaki hedeflerle yapılır:

a) Kurum ve kuruluşlar ile görevlilerin belirli hususlardaki faaliyet, hesap ve süreçlerini teftiş etmek.

b) Vilayet özel yönetimleri ve belediyelerin mali idare ve denetim sisteminin zaafa uğraması, yolsuzluk yahut kamu ziyanına yönelik emarelerin ortaya çıkması halinde; Bakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı üzerine, ilgili mahalli yönetimlerin tüm mali idare ve denetim sistemlerinin, mali karar ve süreçlerinin mevzuata uygunluğunu tespit etmek.

c) Vilayet özel yönetimi ve belediye hizmetlerinin önemli biçimde aksadığının ve durumun halkın sıhhat, huzur ve iyiliğini hayati derecede olumsuz etkileyip etkilemediğini tespit etmek.

(2) Birinci fıkranın (c) bendindeki haller, inceleme yahut araştırma yapılarak da tespit edilebilir.

Evvelki teftiş sonuçlarının araştırılması

HUSUS 43 – (1) Müfettişler;

a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve belgelerini incelemek suretiyle, bir evvelki teftişte tenkit konusu yapılan ve ilgili ünitelerce yerine getirilmesi istenen konuların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler.

b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen konuların tespiti halinde, sorumlular hakkında gerekli yasal süreçleri yaparlar.

Teftişin yürütülmesinde genel prensip

HUSUS 44 – (1) Genel ve özel teftişler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla vazifeli memurun huzuruyla yapılır.

(2) Genel ve özel teftişler, eğitim ve rehberlik temel alınarak yürütülür.

Toplantı düzenlenerek bilgi alınması

UNSUR 45 – (1) Müfettişler, genel ve özel teftişlerin başlangıcında, devamında ve/veya hitamında gerekli görmeleri halinde ilgililerle toplantı düzenlemek suretiyle de bilgi alabilirler.

Teftiş raporları

UNSUR 46 – (1) Teftiş sonunda;

a) Her ünite için farklı bir teftiş raporu düzenlenmesi temeldir. Fakat teftiş vazife buyruğunda belirtilen hallerde birden çok ünitesi kapsayan tek rapor yahut ünitelerin alt seviyedeki teşkilatları için başka rapor düzenlenebilir.

b) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi temeldir.

Teftiş raporlarının kapsamı

HUSUS 47 – (1) Raporlar, temel prestijiyle hizmetin hukuka uygunluk ile verimli, tesirli ve tutumluluk içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, kıymetlendirilmesi ve teklifte bulunulmasını kapsayacak biçimde düzenlenir.

(2) Kıymetli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere kelamlı açıklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiğinde teftiş sırasında bunların giderilmesi sağlanır. Bunlar raporda genel olarak belirtilir.

(3) Teftiş sırasında araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konusu yapılan konular raporlarda ayrıyeten belirtilir.

Teftiş raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması

UNSUR 48 – (1) Müfettişler tarafından;

a) Genel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardan; Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşların merkez ünitelerine ait olanlar Başkanlığa, vilayet ve ilçelerdeki üniteler için düzenlenmiş olanlar ilgili kurum ve kuruluşa gönderilmek üzere valilik ve kaymakamlıklara teslim edilir, ayrıyeten Başkanlığa da verilir.

b) Özel teftiş raporları Başkanlığa verilir.

(2) İlgili kurum ve kuruluşlar, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen buyruk ve yazıları özel bir evrakta saklarlar. Bunların saklanmasından, evre ve tesliminden, kurum ve kuruluşun amirleri ve ilgili memurları birlikte sorumludurlar.

Genel teftiş raporlarının yanıtlandırılması

HUSUS 49 – (1) Genel teftiş raporlarında tenkit ve teklif konusu yapılan konular, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin de görüşleri alınmak suretiyle, ilgisine nazaran kaymakam ve vali tarafından cevaplandırılarak, Valilik tarafından Bakanlığa bildirilir.

(2) Bakanlık merkez üniteleri ile bağlı kuruluşların merkez ünitelerinin genel teftişi sonucunda düzenlenen raporlarda tenkit ve teklif konusu yapılan konular, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili ünite yahut kuruluşun amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.

Kontrol

HUSUS 50 – (1) Kontrol, kurum ve kuruluşların;

a) Günlük faaliyetleri içindeki hizmetlerinin kalitesini yahut hizmetlerindeki eksiklikleri tespit etmek,

b) Sorumluluklarındaki hizmetlerin standartlarının güzelleştirilmesini sağlamak,

c) Yöneticilerini işbaşında kıymetlendirmek ve bunların astlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve maharetlerini, astları üzerindeki otoritelerini ölçmek,

hedefleriyle yapılır.

Kontrolün uygulanması

UNSUR 51 – (1) Müfettişler kontrolleri sırasında;

a) Kurum ve ünitelerdeki iş akışını, hizmet anındaki aksaklıkları ve tıkanıklıkları, kırtasiyeciliğe yol açan uygulamaları belirlerler; hiyerarşik bağlardaki aksaklıkları tespit ederler; işçinin moral, motivasyon ve ahengini araştırırlar.

b) Hizmetlerin ve misyonların yürütülmesini olağan işleyişleri içinde izler ve değerlendirirler.

c) Gerekirse çalışana vazifeleriyle ilgili uygulama yaptırırlar.

ç) Mülakat ve başka kontrol tekniklerinden yararlanırlar.

(2) Kontrol, haberli yahut habersiz olarak yapılabilir.

Kontrol raporları

HUSUS 52 – (1) Kontrol sonunda; her ünite için farklı bir kontrol raporu düzenlenir. Fakat gereken hallerde tıpkı ünite için birden fazla rapor yahut bütün üniteler için tek rapor düzenlenebilir. Düzenlenen raporlar Başkanlığa verilir.

Kontrol raporlarının kapsamı

UNSUR 53 – (1) Raporlar, kurum ve kuruluşların faaliyet ve hizmetlerinin iş akışı sırasında kıymetlendirilmesi yapılmak suretiyle, denetlenen hizmetlerin kalitesini etkileyen yanılgı, ihmal ve eksiklikleri açıkça gösterecek ve hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik görüş ve teklifleri kapsayacak biçimde düzenlenir.

(2) Kontrol sırasında araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması konusu yapılan konular raporlarda ayrıyeten belirtilir.

Cüzi ölçüdeki nakdî noksanlıklar

HUSUS 54 – (1) Misyon sırasında nakdî mevzularda tespit edilen eksiklikler hakkında isimli, idari ve tazmini süreç yapılması asıl olmakla birlikte, cüzi ölçüdeki noksanlıklar ilgililerin istekleri tahtında tamamlattırılabilir.

Teftiş ve kontrol raporlarının başkanlıkça kıymetlendirilmesi

UNSUR 55 – (1) Genel ve özel teftiş ile kontrol raporları Başkanlık tarafından incelenir.

(2) Raporlarda yer alan tenkit ve tekliflerden uygun görülmeyenler münasebeti ile birlikte ilgili müfettişe yazılı olarak bildirilir. Ayrıyeten yazının bir örneği, teftiş raporuna eklenmek üzere Bakanlığın ilgili ünitesine gönderilir.

Teftiş ve kontrol raporlarının ilgili ünitelerce kıymetlendirilmesi

UNSUR 56 – (1) Raporlar, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların merkez üniteleri tarafından, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde incelenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen üniteler incelemeyi müteakip;

a) Raporlarda yer alan tenkit ve tekliflere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin yapılması için en geç on beş gün içinde teftiş edilen kurum ve kuruluşlara intikal ettirirler.

b) Raporlarda yer alan tenkit ve teklife katılmadıkları takdirde durumu, tıpkı mühlet içinde gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirirler.

(3) Raporlarda tenkit ve teklif konusu yapılan konularda, Bakanlık merkez üniteleri ve bağlı kuruluşlar ile Başkanlık ortasında görüş ayrılığı ortaya çıkması halinde uygulanacak süreç Bakan tarafından belirlenir. Bakan görüşüne temel yazışma, Başkanlıkça yapılır.

(4) Bakanlık merkez üniteleri ve bağlı kuruluşları tarafından, teftiş edilen kurum ve kuruluşlara bildirilen tenkit ve tekliflerin, ilgili kurum ve kuruluşların amirleri tarafından yerine getirilmesi sağlanır. Bakanlık merkez üniteleri ve bağlı kuruluşları ile valiler ve kaymakamlar, katılaşmış raporların gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

İtiraz

UNSUR 57 – (1) İsmine rapor düzenlenen mülki yönetim amirleri, ünite ve kuruluş amirleri ile kumandanlar ve öteki vazifeliler; raporlardaki tenkit yahut tekliflere katılmadıkları takdirde gerekçesiyle birlikte buna ait itirazlarını, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde, raporların takibinden sorumlu Bakanlık merkez üniteleri ve bağlı kuruluşlara bildirirler.

(2) Raporlara yapılan itiraz, Bakanlık merkez üniteleri ve bağlı kuruluşlarınca uygun bulunduğu takdirde Başkanlığa bildirilir. İtiraz uygun bulunmadığı takdirde müfettişin tenkit yahut teklifinin yerine getirilmesi ilgili üniteden istenir. İlgili üniteler itirazlarında ısrar ederlerse durum Başkanlığa bildirilir.

(3) Bakanlık merkez üniteleri ve bağlı kuruluşlar, kendileri hakkında düzenlenen teftiş raporlarındaki tenkit yahut teklife katılmadıkları takdirde bu duruma ait itirazlarını Başkanlığa bildirirler.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara nazaran yapılan itirazlara Başkanlık katılırsa bunu Müfettişe duyurur, katılmazsa hangi görüşün uygulanacağını Bakanlık Makamı belirler.

(5) İtiraz sonucunda mutlaklaşan raporların uygulanması hakkında 56 ncı hususun dördüncü fıkrası kararı uygulanır.

Teftiş defteri

UNSUR 58 – (1) Kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili ünite amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri raporun tarih ve sayısını, teftiş edilenin misyonunu, ismini ve soyadını deftere yazmak suretiyle imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen buyruk ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel kısmına yazılarak imzalanır.

İKİNCİ KISIM

İnceleme Vazifesi ve Raporu

İnceleme

UNSUR 59 – (1) İnceleme aşağıdaki gayeleri gerçekleştirmek için yapılır:

a) Bakanlığın misyon alanına giren mevzularda incelemeler ve tahliller gerçekleştirmek suretiyle Bakana danışmanlık yapmak ve Bakanlığın stratejilerinin tespitine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Bakanlığın kuruluş hedeflerine uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin aktifleştirilmesi ve geliştirilmesi ile gerekli türel ve idari düzenlemeler hususlarında çalışmalar yapmak yahut yapılan çalışmalara katılmak.

c) Teftiş ve kontrole ait ulusal ve milletlerarası gelişmeleri izlemek, teftiş ve kontrole ait standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi emeliyle çalışmalar yapmak.

ç) Kurum ve kuruluşların hizmet kalitesinin arttırılması ile görevlilerin performanslarının güzelleştirilmesine temel olacak bilgi ve dataları toplamak, tahlil etmek ve yorumlamak suretiyle performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

d) Kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat ile başka bilgi ve dataları toplamak, tahlil etmek ve yorumlamak suretiyle hukuka uygunluk kontrolünü geliştirmek.

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak yahut yapılan çalışmalara katılmak.

f) Teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörleri incelemek ve pahalandırmak.

g) Bilgi teknolojilerinde ve idare bilgi sistemlerinde teftiş hizmetine katkı sağlayacak gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini kıymetlendirmek.

ğ) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak.

ı) Kurum ve kuruluşlar ile müfettiş ya da müfettişlerin kendi ortalarında mevzuatın uygulanmasına ait olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak.

i) Müfettiş raporlarını incelemek ve pahalandırmak, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak, ihbar ve şikayete sebep olan husus ve uygulamaların tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik gereken önlem ve teklifler geliştirilmesi gayesiyle tahliller yapmak.

j) Başka kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen mevzuat çalışmalarına ait Konsey görüşünü oluşturmak.

k) Konsey ile ilgili yönetmelik, yönerge ve başka düzenleyici idari süreçlerin hazırlanması çalışmalarını yapmak.

l) Teftiş rehberlerini hazırlamak.

m) Müfettişler tarafından düzenlenecek rapor ve öteki dokümanların biçim ve standartlarını belirlemek.

(2) Bakan tarafından istenen öbür hususlarda da inceleme yapılır.

(3) Müfettişler tarafından da, misyon sırasında gerekli görülmesi halinde birinci fıkrada belirtilen hususlarda inceleme yapılması talebinde bulunulabilir.

İnceleme raporu

UNSUR 60 – (1) İncelemeler sonunda inceleme raporları düzenlenir. Bu raporlar Başkanlığa verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Araştırma, Ön İnceleme, Soruşturma ve Disiplin Soruşturması Vazifeleri ve Raporları

Araştırma

HUSUS 61 – (1) Araştırma; bir sav, olay yahut yürütülen iş ve süreçler ile ilgili olarak memurlar ve öbür kamu vazifelileri bakımından isimli, idari, tüzel, mali ve disiplin süreçleri yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti gayesiyle yapılır.

(2) Müfettişler, kurum ve kuruluşların memurları ve başka kamu vazifelileri hakkında işledikleri argüman edilen hatalar nedeniyle; Bakanlıkça buyruk verilmesi, teftiş ve kontrol sırasında öğrenilmesi, ihbar yahut şikayet üzerine araştırma yaparlar.

Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar

HUSUS 62 – (1) Yapılan araştırma sonucunda;

a) Rastgele bir süreç yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Başkanlığa verilmek üzere araştırma raporu,

b) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatlerle ilgili olmakla birlikte Bakan, Bakanlığa bağlı kuruluşların en üst idari amirleri, valiler ve kaymakamlar dışındaki mercilerin soruşturma müsaadesi vermeye yetkili oldukları memurlar ve öteki kamu vazifelileri hakkında ön inceleme yapılmasını sağlamak üzere yetkili mercilere intikal ettirilmesini teminen Başkanlığa verilmek üzere tevdi raporu,

c) Haksız fiil yahut sebepsiz zenginleşme ya da kamu ziyanı sebebiyle ta

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.