DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 31°C
Parçalı Bulutlu

Hizmetine muhtaçlık kalmayan sözleşmelinin misyonuna son verilebilir mi?

Dava, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında kontratlı bayan doğum uzmanı olarak vazife yapan davacının …

Hizmetine muhtaçlık kalmayan sözleşmelinin misyonuna son verilebilir mi?
22.05.2021
69
A+
A-

Dava, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında kontratlı bayan doğum uzmanı olarak vazife yapan davacının mukavelesinin yenilenmemesine ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Yönetim münasebet olarak, ikinci bir bayan doğum uzmanına gereksinim duyulmadığı belirtilmiştir.

Birinci derece mahkemesi, yönetimin bu münasebetini ispatlayamadığından süreci iptal etmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi, İdareyi haklı bularak birinci derece mahkemesi kararını bozmuştur.

Birinci derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

İdari Dava Daireleri Konseyi ise birinci derece mahkemesi kararını aşağıdaki münasebet ile bozmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu kapsamında kontratlı bayan doğum uzmanı olarak misyon yapan davacının kontratının yenilenmemesine ait süreçte, vazife yaptığı ünitenin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, kamu faydası ve hizmet gereklerine karşıtlık bulunmamaktadır.

Davacının, yönetimde iki yıldan kısa bir mühlet vazife yaptığı, hasebiyle kontratının devamı konusunda haklı bir beklentisinden de kelam edilemez.

T.C. DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ HEYETİ

Temel No : 2020/100

Karar No : 2020/1644

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI):…

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU: Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin 11/10/2019 tarih ve E:2019/1506, K:2019/1991 sayılı ısrar kararının temyizen

incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sıhhat Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sıhhat ve Rehberlik Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu kapsamında kontratlı bayan doğum uzmanı olarak vazife yapan davacının mukavelesinin 01/01/2014 tarihinden itibaren yenilenmemesine ait 16/12/2013 tarih ve 537 sayılı sürecin iptali istenilmiştir.

BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin 10/12/2014 tarih ve E:2013/1885, K:2014/1498 sayılı kararıyla; her ne kadar dava konusu süreç münasebeti olarak ikinci bir bayan doğum uzmanına gereksinim duyulmadığı belirtilmekte ise de, davalı yönetimin savunmasında ya da eklerinde bu hususu ispat eder nitelikte hasta sayısında azalma olduğu ya da öbür nedenle davacının hizmetine muhtaçlık duyulmadığı belirtilmeksizin buna ait kanıtlayıcı bir bilgi ya da dokümanın yahut davacının misyonunu yetersiz yahut eksik yaptığı tarafında bir bilgi ya da dokümanın evraka ibraz edilmemesi karşısında davacının mukavelesinin 01/01/2014 tarihinden itibaren yenilenmemesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle sürecin iptaline karar verilmiştir.

Benzer Yazımız  Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapacak

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay Onikinci Dairesinin 13/03/2019 tarih ve E:2018/9478, K:2019/1924 sayılı kararıyla; davacının Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru kapsamında yarı vakitli kontratlı bayan doğum uzmanı olarak nazaran yaptığı, mukavelesinin 31/12/2013 tarihi prestijiyle son erdiği, davalı yönetim tarafından ikinci bir bayan hastalıkları tabibine gereksinim kalmadığından bahisle kontrat mühleti sona eren ve hizmetine gereksinim kalmayan davacının hizmet kontratının, takdir yetkisi kullanılarak, kamu faydası ve hizmet gereklerine uygun olarak sona erdirilmesinde hukuka karşıtlık bulunmadığı üzere, davacının davalı üniversite buyruğunda vazife yaptığı müddetin iki yıldan kısa bir mühlet olduğu ve yarı vakitli ikinci tabip olarak vazife yaptığı göz önüne alındığında mukavelesinin devamı konusunda haklı bir beklentiden de kelam edilemeyeceği sonucuna varılarak Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin 10/12/2014 tarih ve E:2013/1885, K:2014/1498 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ:

Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin 11/10/2019 tarih ve E:2019/1506, K:2019/1991 sayılı kararıyla; dava konusu sürecin iptali yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davalı yönetim tarafından, kontratlı işçi konumlarının mali yılla hudutlu olarak vize edildiği, münasebetiyle kontrat mühletinin makul olduğu, ilgilinin hizmet mukavelesini imzalarken başlangıç ve bitiş tarihlerini imzası ile onayladığı, kontratlı işçi çalıştırılmasına ait temellerde mukavelenin feshedilmesi ve yenilenmemesinin iki başka irade olarak ele alındığı, yönetimin işçi durumu, kurumun gereksinimleri, işçi istihdam siyasetleri üzere objektif ölçütleri dikkate alarak kontratlı işçi ile mukaveleyi yenileyip yenilemeyeceği konusunda takdir yetkisinin bulunduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI: Temyiz isteminin reddi ile Ankara 6. Yönetim Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacı ile davalı yönetim ortasında birinci kere 18/07/2012 tarihinde haftada 5 gün, günde 3 saat vazife yapmak üzere yarı vakitli hizmet kontratı imzalanmış, kontrat mühleti sonunda 01/01/2013-31/12/2013 tarihlerini kapsayacak formda mukavelesi uzatılmıştır.

Benzer Yazımız  İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza

2013 yılı mukavele mühleti sonunda mukavelesinin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sıhhat Kültür ve Spor Daire Başkanlığından görüş sorulmuş, ilgili ünite tarafından ikinci bir bayan doğum uzmanına muhtaçlık kalmadığının belirtilmesi üzerine 2014 yılında mukavelesinin yenilenmemesine karar verilerek keyfiyet 16/12/2013 tarihli dava konusu süreçle davacıya bildirilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Kamu hizmeti vazifelilerinin genel niteliklerini düzenleyen Anayasa’nın 128. unsurunda; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve öteki kamu hukukî bireylerinin genel yönetim temellerine nazaran yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve daima vazifeler, memurlar ve öbür kamu vazifelileri eliyle görülür.” kararına yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunda, kamu hizmetlerinin memurlar, kontratlı işçi, süreksiz işçi ve çalışanlar eliyle gördürüleceği belirtilmiş, hususun (A) bendinde memurlar, (B) bendinde kontratlı işçi, (mülga) (C) bendinde kontratlı işçi, (D) bendinde ise emekçi tanımlanmıştır.

Kanun’un 4/B bendinde; “Sözleşmeli işçi: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan kıymetli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için kural olan, mecburî ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına muhtaçlık gösteren süreksiz işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen temel ve yordamlar çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet İşçi Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen konumlarda, mali yılla sonlu olarak mukavele ile çalıştırılmasına karar verilen ve personel sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” halinde tanımlanmış ve bu bendin üçüncü paragrafının dava konusu süreç tarihi prestijiyle yürürlükte olan halinde “…sözleşme fesih halleri, konumların iptali, istihdamına dair konular ile kontrat temel ve tarzları Devlet İşçi Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” düzenlemesi yer almıştır.

Anayasa Mahkemesinin 10/03/2011 tarih ve E:2008/54, K:2011/45 sayılı kararında; Anayasa’nın 128. unsurunda, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve öteki kamu hükmî şahıslarının genel yönetim temellerine nazaran yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve daima misyonların, memurlar ve öbür kamu vazifelileri eliyle görüleceği, unsurda kelamı edilen “diğer kamu görevlileri” kavramının memurlar ve emekçiler dışında, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve daima vazifelerde, kamu hukuku bağlantısıyla çalışanları kapsadığı belirtilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun’un 4/B unsuru kapsamında çalışanlar, Anayasa’nın 128. hususunda belirtilen “diğer kamu görevlileri” kapsamında görülmüştür.

Benzer Yazımız  Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü

TÜZEL KIYMETLENDİRME:

Yönetimin, davacının yıllık olarak düzenlenen mukavelesini yenileyip yenilememe konusunda takdir yetkisi bulunduğu ve yargı kararlarıyla mukavelenin yenilenmesi konusunda zorlanamayacağı açık olmakla birlikte, takdir hakkını kullanırken haklı bir sebebe dayanması, başka bir tabir ile mukaveleyi yenilememe yetkisinin, kamu faydası ve hizmet gerekleri sebebiyle kullanılması gerektiği kuşkusuzdur.

Belgenin incelenmesinden; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sıhhat Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sıhhat ve Rehberlik Merkezinde 657 sayılı Kanun’un 4/B hususu kapsamında yarı vakitli kontratlı bayan doğum uzmanı olarak vazife yapan davacının, mukavele mühletinin sonunda, davalı idarece, davacının yönetimlerinde vazife yapan yarı vakitli ikinci bayan doğum uzmanı olduğu ve hizmetine gereksinim kalmadığından bahisle takdir yetkisi kullanılmak suretiyle kontratının yenilenmemesine yönelik dava konusu sürecin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Davacının vazife yaptığı ünitenin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, davalı idarece, üstte belirtilen sebeple tesis edilen dava konusu süreçte, kamu faydası ve hizmet gerekleri tarafından hukuka terslik görülmemiştir.

Öte yandan, davacının davalı yönetim buyruğunda iki yıldan kısa bir müddet misyon yaptığı, münasebetiyle kontratının devamı konusunda haklı bir beklentisinden de kelam edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu prestijle, dava konusu sürecin iptali yolundaki Yönetim Mahkemesi ısrar kararında türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı yönetimin TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

2.Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptaline ait Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin temyize mevzu 11/10/2019 tarih ve E:2019/1506, K:2019/1991 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere belgenin Ankara 6. Yönetim Mahkemesine gönderilmesine,

4.Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/09/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili belgenin incelenmesinden; Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin 11/10/2019 tarih ve E:2019/1506, K:2019/1991 sayılı ısrar kararının yöntem ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı yönetimin temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.