DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 29°C
Az Bulutlu

Hizmet kontratı feshedilen aile tabibi hakkında Danıştay kararı!

Dava konusu olayda, Antalya’da Aile Tabibi olarak vazife yapan davacının bir mukavele devri içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaştığı …

Hizmet kontratı feshedilen aile tabibi hakkında Danıştay kararı!
03.06.2021
62
A+
A-

Dava konusu olayda, Antalya’da Aile Tabibi olarak vazife yapan davacının bir mukavele devri içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği kontratının feshedilerek bir yıl müddet ile aile doktoru olamamasına karar verilmiştir.

Birinci derece mahkemesi tarafından bakılan davada; ilgili hakkında verilen 140 ihtar puanının iki kontrat periyodunu kapsadığı (2014 ve 2015), münasebetiyle davacının hizmet kontratının feshedilebilmesi için gerekli olan ihtar puanına bir yıl içerisinde ulaşılmadığı gerekçesiyle yönetim tarafından süreç iptal edilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesince temyiz sonucu bakılan davada; davacı hakkında tesis edilen ihtar puanı her ne kadar 2015 yılında verilmiş ise de; ihtar puanlarına destek teşkil eden her fiil ve hareketlerin, davacı tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ve tıpkı yıl soruşturmanın başlatıldığı, davacının 2014 yılı içinde tespit edilen fiilleri nedeniyle verilen toplam 140 (yüzkırk) ihtar puanının karşılığı olarak mukavelesinin feshedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığına hükmetmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Temel No : 2016/4315

Karar No : 2020/2738

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Antalya Valiliği

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU: Antalya 3. Yönetim mahkemesi’nce verilen 24/11/2015 günlü, E:2015/978, K:2015/1536 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle,2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. Unsuru uyarınca davalı yönetim tarafından temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; Antalya Konyaaltı 033 Nolu Aile Hekimliği ünitesinde aile Doktoru olan davacının bir kontrat periyodu içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği mukavelesinin feshedilerek bir yıl mühlet ile aile tabibi olamamasına ait Antalya Halk Sıhhati Müdürlüğü’nün 08/06/2015 günlü, 2162 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi kararının özeti : Antalya 3. Yönetim Mahkemesi’nin temyize husus kararıyla; Aile Hekimliği Ödeme ve Mukavele Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 14. hususunda . (3) Bir kontrat periyodu içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması halinde kontrat vali tarafından sona erdirilir. (4) Mukaveleleri ihtaren sona erdirilen aile doktoru ve aile sıhhati elemanları, bir yıl müddetle tekrar kontrat imzalamak üzere talepte bulunamaz. (5) Bir kontrat devri içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, mukavele devri sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan kontrat sona erdirilir.” kuralına yer verildiği; Davacının 01/05/2013 tarihinden 31/12/2014 tarihine ve 01/01/2015 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar iki farklı aile hekimliği hizmet mukavelesinin bulunduğu, yapılan incelemede toplamda ihtar puanının 140 (yüz kırk) olduğu anlaşıldığından davacının, bir kontrat periyodu içinde verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği kontratının feshedilerek bir yıl müddet ile aile doktoru olamamasına ait dava konusu sürecin tesis edildiğinin görüldüğü; 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin iki farklı hizmet kontratı bulunan davacıya 2014 yılı hizmet kontratı içinde toplamda 60 (altmış), 2015 yılı hizmet mukavelesi içinde toplamda 80 (seksen) ihtar puanı verildiği, bu nedenle, davacının hizmet kontratının feshedilebilmesi için gerekli olan ihtar puanlarının ilgili hizmet mukavelesi içinde yüz puana ulaşmadığı anlaşıldığından aile hekimliği kontratının feshedilerek bir yıl müddet ile aile tabibi olamamasına ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiştir.

Benzer Yazımız  Şuşa tekrar canlanacak

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: Davalı yönetim tarafından; her ne kadar davacı hakkında tesis edilen 11/02/2015 günlü, 302 sayılı ve 23/03/2015 günlü, 578 sayılı ihtar puanlarının 2015 yılında verilen ceza ihtar puanları üzere görülse de, ihtar puanlarına destek teşkil eden fiil ve hareketlerin davacı tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ve tıpkı yıl soruşturmasının başlatıldığı, ihtar puanı uygulaması gerektiğinin tespit edildiği tarih 2015 yılına denk geldiğinden belirtilen tarihlerde sürecin tesis edildiği, hukuka karşıtlık bulunmadığı ileri sürülmekte ve Yönetim Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması talep edilmiştir.

KARŞI TARAFI N KARŞILIĞI : Yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Seval Özkan Ülgen

FİKRİ: Temyiz isteminin kabulü ile Yönetim Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Şurasının 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen belgede, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY :

Belgenin incelenmesinden; Antalya Konyaaltı 033 Nolu Aile Hekimliği ünitesinde Aile Doktoru olan davacının, 01/05/2013 tarihinden 31/12/2014 tarihine ve 01/01/2015 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar iki başka aile Hekimliği Hizmet kontratının bulunduğu; davacının tespit edilen fiilleri nedeniyle 30/10/2014 günlü 1216 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “Soğuk Zincir” Kurallarına Uymamak’tan 20 (yirmi) ihtar puanı, 27/03/2014 günlü, 6291 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İzinsiz İşe gelmemek’ten 5 (beş) ihtar puanı, 30/04/2014 günlü, 8941 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İzinsiz İşe Gelmemek” deri 5 (beş) ihtar puanı, 14/01/2014 günlü, 751 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İzinsiz İşe Gelmemek’ ‘ten 5 (beş) ihtar puanı, 09/10/2014 günlü, 375 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İş Arkadaşları yahut Hizmet Alanlara Hakarette Bulunmak ya da Bunları Tehdit Etmek’ ‘ten 20 (yirmi) ihtar puanı, 11/02/2015 günlü, 302 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “Mesleki ve Etik Kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine Uymamak’ ‘tan 20 (yirmi) ihtar puanı ile “İş Arkadaşları yahut Hizmet alanlara Hakarette Bulunmak ya da Bunları Tehdit Etmek” cilt 20 (yirmi) ihtar puanı olmak üzere toplam 40 (kırk) ihtar puanı, 23/03/2015 günlü 578 sayılı Valilik Makamı onayı ile “Mesleki ve Etik Kurallar Bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine Uymamak’ ‘tan 20 (yirmi) ihtar puanı ile “İş Arkadaşları yahut Hizmet alanlara Hakarette Bulunmak yada Bunları Tehdit Etmek’ ‘ten 20 (yirmi) ihtar puanı olmak üzere toplam 40 (kırk) ihtar puanı ile yazılı olarak ihtar edildiğinden bahisle bir mukavele periyodu içerisinde verilen ihtar puanlarının 140 (yüz kırk) puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği mukavelesinin feshedilerek bir yıl müddet ile aile doktoru olamamasına ait Antalya Halk Sıhhati Müdürlüğü’nün 08/06/2015 günlü 2162 sayılı sürecinin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Benzer Yazımız  Yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor

İLGİLİ MEVZUAT :

30/12/2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sıhhat Bakanlığınca yürürlüğe giren Çalışana Yapılacak Ödemeler ile Kontrat Yordam ve Temelleri Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik’in ismi 16/04/2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’le Aile Hekimliği Ödeme ve Mukavele Yönetmeliği biçiminde değiştirilmiştir.) “Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 14. Unsurunun, dava konusu süreç tarihi prestijiyle yürürlükte olan halinde;

(1) Ek (2)’ de yer alan fiilleri işleyen kontratlı aile tabiplerine ve aile sıhhati elemanlarına ilgili vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık yahut Türkiye Halk Sıhhati Kurumu tarafından yapılması halinde ise Türkiye Halk Sıhhati Kurumunca, ihtar puanı gerektiren fiilin şahsa bildirimi tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle direkt yazılı ihtar yapılır. Türkiye Halk Sıhhati Kurumunca yapılan ihtarlar, süreç yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

(2) İlgili aile tabibi ve aile sıhhati elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, bildiri tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Türkiye Halk Sıhhati Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık Müsteşarına itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

(3) Bir kontrat devri içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması halinde kontrat vali tarafından sona erdirilir.

(4) Kontratları ihtaren sona erdirilen aile doktoru ve aile sıhhati elemanları, bir yıl mühletle yine mukavele imzalamak üzere talepte bulunamaz.

(5) Bir kontrat periyodu içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, mukavele devri sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan mukavele sona erdirilir.

(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli süreç başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmesi halinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” Kuralına yer verilmiştir.

Benzer Yazımız  3070 hakim ve savcının ataması yapıldı

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME

Yönetim Mahkemesi kararında; davacının 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin iki farklı hizmet mukavelesinin bulunduğu, davacıya 2014 yılı hizmet kontratı içinde toplamda 60 ( altmış), 2015 yılı hizmet mukavelesi içinde toplamda 80 (seksen) ihtar puanı verildiği, bu nedenle, davacının hizmet mukavelesinin feshedilmesi için gerekli olan ihtar puanlarının ilgili hizmet mukavelesi içinde yüz puana ulaşmadığı anlaşıldığından aile hekimliği mukavelesinin feshedilerek bir yıl mühlet ile aile doktoru olamamasına ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiş ise de; Akkuyu Aile Sıhhati Merkezinde vazifeli Ebe .’nin Konyaaltı Toplum Sıhhati Merkezi’ni arayarak davacı ile öbür aile tabibi ortasında tartışma çıktığını bildirmesi üzerine kontrole gidilerek 25/11/2014 günlü tutulan tutanak üzerine Muhakkik görevlendirmesi sonucunda düzenlenen 26/01/2015 tarihli İnceleme Raporu ile getirilen teklif doğrultusunda da davacının 40 (kırk) ihtar puanı ile ihtar edilmesine ait 23/03/2015 günlü, 578 sayılı sürecin tesis edildiği görülmüştür.

Bu durumda; davacı hakkında tesis edilen 11/02/2015 günlü 302 sayılı ve 23/03/2015 günlü, 578 sayılı ihtar puanları her ne kadar 2015 yılında verilen ceza ihtar puanları üzere görülse de, ihtar puanlarına destek teşkil eden her bir fiil ve hareketlerin, davacı tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ve birebir yıl soruşturmanın başlatıldığı anlaşıldığından, davacının 2014 yılı içinde tespit edilen fiilleri nedeniyle verilen toplam 140 ihtar puanının karşılığı olarak mukavelenin feshedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık, davacının hizmet mukavelesinin feshedilebilmesi için gerekli olan ihtar puanlarının ilgili hizmet kontratı içinde yüz puana ulaşmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptali yolundaki Yönetim Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Antalya 3. Yönetim Mahkemesi’nce veriline 24/11/2015 günlü E:2015/978, K:2015/1536 sayılı kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. hususu, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Birebir hususun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca tekrar bir karar verilmek üzere evrakın ismi geçen Yönetim Mahkeme’ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. Hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. Unsuru, 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/09/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.