DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 25°C
Az Bulutlu

Doktoraya girişte referans mektubu değerlendirmeye alınabilir mi?

ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Kısmı mezunu, yüksek lisans eğitimini de tıpkı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde …

Doktoraya girişte referans mektubu değerlendirmeye alınabilir mi?
30.05.2021
66
A+
A-

ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Kısmı mezunu, yüksek lisans eğitimini de tıpkı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamış olan davacı tarafından doktora eğitimi yapmak emeliyle yaptığı müracaatın reddi üzerine dava açılmıştır.

Birinci derece mahkemesi, davacının tarafından tercih edilen iki öğretim görevlisince imzalanmış referans mektuplarında, “davacının akademik performansının olumlu bulunmadığı” hususu dikkate alındığında davalı idarece performansı da düşük takdir edilen Referans ve Araştırma Potansiyeli puanları sonucu doktora programına kabul edilememesine yönelik süreçte hukuka terslik görmemiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından bakılan davada, normlar hiyerarşisine nazaran üniversitelerin, ülke çapında uygulama temellerini belirleyen çerçeve yönetmeliğe alışılmamış olmayan kurallar getirebileceği, lakin hukuken kabul edilemeyecek subjektif değerlendirmeler içeren referans mektuplarından hareketle yapılan değerlendirmenin çerçeve yönetmelik kararlarına alışılmamış olduğu, bu çerçevede tesis olunan dava konusu süreçte hukuka uygunluk, aksi istikametteki Mahkeme kararında ise hukuksal isabet bulunmadığına karar verilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Temel No: 2016/6057

Karar No: 2020/3711

İstemin Özeti : Ankara 10. Yönetim Mahkemesi’nin 14/10/2015 gün ve E:2015/642, K:2015/1418 Sayılı kararının hukuka alışılmamış olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun’un 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Fikri : İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Kısmı mezunu olup yüksek lisans eğitimini de birebir Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamış olan davacı tarafından, doktora eğitimi yapmak gayesiyle yaptığı müracaatın reddine ait davalı yönetim sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Yönetim Mahkemesince, davacının şahsen kendisi tarafından tercih edilen iki öğretim görevlisince kaleme alınmış olan referans mektuplarında, “davacının akademik performansının olumlu bulunmadığı” hususu dikkate alındığında davalı idarece performansı da düşük takdir edilen Referans ve Araştırma Potansiyeli puanları sonucu doktora programına kabul edilememesine yönelik dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava konusu süreç tarihi itibariyle Üniversitelerarası Konsey tarafından 01/07/1996 tarih ve 22683 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ‘Amaç ve Kapsam’ başlıklı 1. hususunun (a) fıkrasında; “2547 Sayılı Kanun’un 65. unsuru kararı yeterince Üniversitelerarası Heyet tarafından hazırlanan bu yönetmelik yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü eğitimi düzenler.” kararı, ‘Öğrenci Kabulü’ başlıklı 2. hususunun (b) fıkrasında; “Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans yahut tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl periyodik Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans yahut yüksek lisans derecesine yahut Sıhhat Bakanlığınca düzenlenen asıllara nazaran bir laboratuvar kolunda kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan çeşidinde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak şartıyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 yahut muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da kıymetlendirilir. Bu değerlendirmeye ait konular ile müracaat için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, memleketler arası standart imtihanlar gibisi öteki evraklar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Lakin doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça lisanlarından birinden merkezi yabancı lisan imtihanından en az 55 puan yahut ÖSYM İdare Heyeti tarafından eşdeğerliği kabul edilen milletlerarası yabancı lisan imtihanından bu puan muadili bir puan alınması zarurî olup, bu minimum puanların girilecek programların özelliklerine nazaran gerekirse yükseltilmesine üniversite senatolarınca karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak şartıyla ne kadar yükle değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite yahut yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e muadil kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen muadil puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Hoş Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Lakin ilgili üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.” kararı yer almıştır.

Benzer Yazımız  AYM, 7 yüksek yargı üyesini Şubat'ta yargılayacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin (dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki haliyle) ‘Lisansüstü programlara müracaat ve kabul’ başlıklı 12. unsurunda; “Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen asıllara nazaran yapılır…Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili EABD tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir…Başvuru için adayların, 1/7/1996 tarihli ve 22683 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanından az olmamak şartıyla, EABD’nin ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları gerekir…Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel müracaat şartlarının yanı sıra ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede kâfi bulunması gerekir. Bilimsel kıymetlendirme, yazılı ve/veya kelamlı imtihan ve/veya eser belgesi ve gibisi metotlarla yapılabilir…” kararı yer almıştır.

Dava belgesinin incelenmesinden; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nce İnşaat Anabilim Kolu doktora programı için yapılan ilanda, adaylar için ALES’ten en az 60 ve yabancı lisan imtihanından en az 65 puan almış olmak, referans mektupları ve niyet mektubu müracaat koşulları olarak belirlenmiş olup davacının ALES puanının 99.344, yabancı lisan imtihanı puanının 98.5, lisans not ortalamasının 2.74, yüksek lisans not ortalamasının ise 3.93 olduğu, müracaatların kıymetlendirilmesi basamağında, ALES ( 0.50 ), Referans (0.30), Araştırma Potansiyeli (0.20) puanlarının belirtilen katsayılarla çarpılması sonucunda elde edilen puanların toplanması suretiyle, adayların programa kabul edilip edilemeyeceğini belirleyen en son puanın elde edildiği, 80 ve üzeri puan alan adayların programa kabul edildiği; araştırma ve akademik potansiyelinin değerlendirilmesinde adayların yapı mekaniği alanındaki derslerde gösterdikleri muvaffakiyet, yüksek lisans tez çalışmasının kalitesi ve çalışmalarındaki başarısı ve yayınlarının dikkate alındığı ve davacıya bu puan cinsinde 40 puan verildiği; referans mektuplarında birinci %5’lik dilimde olan adaylara 100, birinci %10’luk dilimde olanlara 80, birinci %25’lik dilimde olanlara 50 ve öbür durumlarda 0 (sıfır) puan verildiği, davacının müracaatında iki referans mektubu sunduğu, davacının yüksek lisans tez heyetinde bulunan Havacılık ve Uzay Mühendisi Yrd. Doç. Dr. E. G. tarafından yazılan referans mektubunda, davacının tez sunumunun epeyce başarılı olduğu, lakin teslim edilen tez kopyasının heyete teslim edilemeyecek kadar makûs olduğu, yazımı bitirilmemiş bir tezin heyete teslim edildiği, hayatında akademik çalışmalarının önceliğinin çok yüksek olduğunu düşünmediği konularına yer verildiği; İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Y. A. tarafından yazılan öbür referans mektubunda ise, adayın performansının kendisini hayal kırıklığına uğrattığı, çalışmasının kapasitesinin altında olduğu, işine odaklanamadığı konularına yer verildiği; referans mektuplarında 6 başka kritere nazaran yapılan kıymetlendirme sonucunda davacının birinci %25’lik dilime giremediği ve bu nedenle referans puan cinsinde kendisine 0 (sıfır) puan takdir edildiği; ALES, Referans ve Araştırma Potansiyeli puanlarının üstte belirtilen katsayılarla çarpılması ile elde edilen puanların toplanması sonucunda 58 puan alarak doktora programına kabul edilmemesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Benzer Yazımız  İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi

Üstte yer verilen Üniversitelerarası Konsey tarafından lisansüstü eğitime ait ana kuralları koyan yönetmelik kararları uyarınca doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun da değerlendirileceği, bu değerlendirmeye ait konular ile müracaat için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, memleketler arası standart imtihanlar gibisi başka dokümanların ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirleneceğinin karar altına alındığı; davalı yönetim tarafından lisansüstü eğitime dair uygulanan yönetmelikte ise, adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel müracaat şartlarının yanı sıra ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede kâfi bulunması gerekeceği; bilimsel değerlendirmenin, yazılı ve/veya kelamlı imtihan ve/veya eser evrakı ve gibisi sistemlerle yapılabileceğinin karar altına alındığı görülmektedir.

Normlar hiyerarşisine nazaran üniversitelerin, ülke çapında uygulama temellerini belirleyen çerçeve yönetmeliğe muhalif olmayan kurallar getirebileceği açıktır.

Uyuşmazlıkta; Üniversitelerarası Şura tarafından yayımlanan çerçeve yönetmelik hususu uyarınca müracaat için aranılan referans mektubunun, yapılan kesin değerlendirmede de temel alındığı lakin doktora programına kabule yönelik objektif kriterler temel alınarak bir kıymetlendirme yapılması gerekirken, hukuken kabul edilemeyecek subjektif değerlendirmeler içeren referans mektuplarından hareketle yapılan değerlendirmenin çerçeve yönetmelik kararlarına karşıt olduğu anlaşıldığından, tesis olunan dava konusu süreçte hukuka uygunluk, aksi taraftaki Mahkeme kararında ise türel isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Ankara 10. Yönetim Mahkemesi’nin temyize bahis kararının bozulmasına, evrakın tekrar bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildirim tarihini izleyen 15 ( onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 22.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.