DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 26°C
Sağanak Yağışlı

Disiplin cezası verilmesine destek Kanun unsuru iptal olursa nasıl bir süreç yapılır?

Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı İzmir Belgelendirme Müdürlüğünde başaraştırmacı olarak misyon yapan davacının, Türk …

Disiplin cezası verilmesine destek Kanun unsuru iptal olursa nasıl bir süreç yapılır?
25.05.2021
59
A+
A-

Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı İzmir Belgelendirme Müdürlüğünde başaraştırmacı olarak misyon yapan davacının, Türk Standardları Enstitüsü İşçi Yönetmeliğince “kınama cezası ile cezalandırılmıştır.

Davacı hem kınama cezasına hem de destek kanun hususuna dava açmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 12/02/2019 tarih ve 30684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/12/2018 tarih ve E:2018/107, K:2018/114 sayılı kararıyla; itiraz konusu kural iptal olmuştur.

Danıştay Onikinci Dairesi de, bu iptal kararı sonucunda hem süreci hem de Yönetmeliğin ilgili hususlarını iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin üstte anılan iptal kararında sonra 7226 sayılı Kanun’un 3. unsuruyla, 132 sayılı Kanun’un 10/A hususuna eklenen karar ile Türk Standardları Enstitüsü çalışanına uygulanacak disiplin kararları istikametinden 657 sayılı Kanun’a atıf yapılmıştır.

İdari Dava Daireleri Şurası, yönetimin temyiz talebini kabul ederek daire kararını bozmuştur.

Anayasa Mahkemesince ilgiliye disiplin cezası verilmesine destek olan bir Kanun unsuru iptal edildikten sonra yasama organınca yeni bir yasal düzenleme yapılırsa, uyuşmazlık bu düzenlemeye nazaran çözümlenmesi gerekir. Aksi yaklaşım, işlenen fiillerin cezasız kalması sonucunu doğurur.

T.C. DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Şurası

Temel No:2019/2980

Karar No: 2020/1350

Temyiz Eden (Davalı) : Türk Standardları Enstitüsü Vekili : Av. .

Karşı Taraf (Davacı) : .

İstemin Konusu: Danıştay Onikinci Dairesinin 17/06/2019 tarih ve E:2017/3043, K:2019/4649 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci :

Dava Konusu İstem: Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı İzmir Belgelendirme Müdürlüğünde başaraştırmacı olarak vazife yapan davacının, Türk Standardları Enstitüsü İşçi Yönetmeliği’nin 109. unsurunun 1. fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca tesis edilen kınama cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de geçmiş çalışmalarının olumlu olması ve daha evvel disiplin cezası almamış olması nedeniyle bir alt ceza olan uyarma cezası ile cezalandırılmasına ait 16/11/2016 tarih ve 454952 sayılı süreç ile bu sürece yapılan itirazın reddine ait sürecin ve disiplin cezasına destek teşkil eden Türk Standardları Enstitüsü İşçi Yönetmeliği’nin 109. unsurunun 1. fıkrasının (A) bendinin iptali ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü İle İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’un “Personel” başlıklı 10/A hususunun 7. fıkrasında yer alan, “Enstitü çalışanının müsaade, disiplin, intibak işleri ile başka konular yönetmelikle belirlenir.” formundaki kararda geçen “disiplin” ibaresinin itiraz yolu ile iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmiştir.

Daire Kararının Özeti: Danıştay Onikinci Dairesinin 17/06/2019 tarih ve E:2017/3043, K:2019/4649 sayılı kararıyla; Dairelerinin 20/02/2018 tarih ve E:2017/3047 sayılı kararıyla; 22/11/1960 tarih ve 10661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü İle İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanun’un “Personel” başlıklı 10/A hususunun 7. fıkrasında yer alan “disiplin” ibaresinin Anayasa’nın 38 ve 128. hususlarına alışılmamış olduğundan bahisle iptali istemiyle itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verildiği, Anayasa Mahkemesinin 12/02/2019 tarih ve 30684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/12/2018 tarih ve E:2018/107, K:2018/114 sayılı kararıyla; itiraz konusu kuralın, yaptırım cinslerini ve yaptırım konusu aksiyonları belirlemediğinden ilgililerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukukî yaptırımın yahut sonucun uygulanacağını muhakkak bir açıklık ve katılıkta öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımadığı, bu nedenle kuralın, hatanın ve cezanın yasallığı unsurunun düzenlendiği Anayasa’nın 38. unsuruna muhalif olduğu gerekçesiyle “disiplin” ibaresinin oybirliğiyle iptaline karar verildiği, Anayasa’nın 153. unsuruna nazaran; yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesinin kelam konusu kararının, bu karardan evvel açılmış bulunan ve şimdi sonuçlanmamış olan tüm davalara uygulanması gerektiği, Bu durumda; davacıya verilen disiplin cezasının yasal desteği olan 132 sayılı Kanun’un 10/A hususunda yer alan “disiplin” ibaresinin Anayasa’ya ve hukuka karşıt olduğu Anayasa Mahkemesi kararı ile ortaya konulduğundan, Türk Standardları Enstitüsü İşçi Yönetmeliği’nin dava konusu edilen unsurunun de hukukî destekten mahrum kaldığının görüldüğü, Ayrıyeten; hukukî destekten mahrum kalan Yönetmeliğe dayanılarak davacıya disiplin cezası verilmesine ait süreçte de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu disiplin cezasının ve desteği Yönetmelik kararının iptaline karar verilmiştir.

Benzer Yazımız  Adalet Bakanlığı'ndan AYM'ye 'Ceren Özdemir cinayeti' görüşü

Temyiz Edenin Argümanları: Davalı yönetim tarafından, Daire tarafından verilen kararın hem davacı tarafından işlenen fiillerin cezasız kalmasına neden olacağı hem de halihazırda ilgili Yönetmelik unsuruna muhalif fiil gerçekleştiren işçi hakkında disiplin soruşturması yapılması ve ceza verilmesi ihtimalini ortadan kaldıracağı, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürütülemeyeceği, dava konusu edilen Yönetmeliğin asıl desteğinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olduğu, 132 sayılı Kanun’da disiplin kabahat ve cezaları açıkça gösterilmemiş olsa da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu Yönetmelik’te bu konuların kâfi açıklıkta düzenlendiği ve aleniyet kazandığı, Yönetmeliğin 132 sayılı Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde hazırlandığı, bu nedenle Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Bünyamin Canbolat’ın Kanısı: Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra, evrak tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İnceleme ve Münasebet:

Maddi Olay:

Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı İzmir Belgelendirme Müdürlüğünde başaraştırmacı olarak misyon yapan davacı, hakkında yapılan soruşturma sonucunda Türk Standartları Enstitüsü İşçi Yönetmeliği’nin 109. unsurunun 1. fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca tesis edilen 16/11/2016 tarih ve 454952 sayılı süreçle kınama cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de geçmiş çalışmalarının olumlu olması ve daha evvel disiplin cezası almamış olması nedeniyle birebir Yönetmeliğin 111. unsuru uyarınca bir alt ceza olan uyarma cezası ile cezalandırılmıştır.

Davacının bu cezaya yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü İle İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’un süreç tarihinde yürürlükte olan haliyle “Personel” başlıklı 10/A unsurunun 7. fıkrasında, “Enstitü işçisinin müsaade, disiplin, intibak işleri ile başka konular yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Benzer Yazımız  1201 hakim yargıya hesap veriyor

Anılan fıkra, 09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/07/2018 tarih ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Gayesiyle Birtakım Kanun Ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin 96. hususu ile yürürlükten kaldırılmış, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum Ve Kuruluşlar İle Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Türk Standardları Enstitüsünü düzenleyen 39. kısmında yer alan “Personel” başlıklı 561. unsurun 5. fıkrasında birebir haliyle yine düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun 1. fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendinde, “Verilen buyruk ve misyonların tam ve vaktinde yapılmasında, vazife mahallinde kurumlarca belirlenen yordam ve asılların yerine getirilmesinde, vazifeyle ilgili resmi doküman, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak” fiili, kınama cezasını gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiştir. Tıpkı hususun 3. fıkrasında, “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül yahut muvaffakiyet evrakı alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 14/07/2002 tarih ve 24815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Standardları Enstitüsü İşçi Yönetmeliği’nin 109. hususunun 1. fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendinde de, “Verilen buyruk ve misyonların tam ve vaktinde yapılmasında, vazife mahallinde Enstitüce belirlenen metot ve asılların yerine gerilmesinde, misyonla ilgili resmi evrak, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak” fiili, kınama cezasını gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiştir.

Tıpkı Yönetmeliğin 111. hususunda, “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan işçi için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.” kuralı yer almaktadır.

Tüzel Kıymetlendirme: Anayasa Mahkemesinin 12/02/2019 tarih ve 30684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/12/2018 tarih ve E:2018/107, K:2018/114 sayılı kararıyla; 132 sayılı Kanun’un “Personel” başlıklı 10/A hususunun mülga 7. fıkrasında geçen “disiplin” ibaresinin, Anayasa’nın 38. hususuna alışılmamış olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesinden sonra, 26/03/2020 tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. unsuru ile, 132 sayılı Kanun’un 10/A hususuna son fıkra olarak, “2/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler haricindeki Enstitü işçisine uygulanacak disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve haller konusunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci hususu uygulanır. Lakin tıpkı hususta yer alan aylıktan kesme cezası brüt fiyattan 1/30-1/8 ortasında kesinti yapılması; Devlet memurluğundan çıkarma cezası Enstitüye bir daha atanmamak üzere işten çıkarma biçiminde uygulanır. Enstitü çalışanının disiplin ile ilgili süreçlerini yürütmek üzere merkezde disiplin şurası ve yüksek disiplin konseyi kurulur. Bu işçinin disiplin süreçlerine ait başka konularda bu Kanunda yer alan kararlar dışında, Enstitünün teşkilat yapısı ve işçisinin statüsü göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının “Disiplin” başlıklı Yedinci Kısmında yer alan kararlar uygulanır.” düzenlemesi eklenmek suretiyle, Türk Standardları Enstitüsü çalışanına uygulanacak disiplin kararları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na atıf yapıldığı görülmektedir.

Benzer Yazımız  MHP Lideri Bahçeli: Maşalık görevine talip olanlar hesap verecek

Anayasa Mahkemesi bir Kanun unsurunu iptal ettikten sonra yasama organınca yeni bir yasal düzenleme yapılırsa, uyuşmazlığın bu düzenlemeye nazaran çözümlenmesi gerekmektedir. Aksi yaklaşımın, işlenen fiillerin cezasız kalması sonucunu doğuracağı açıktır.

Hakikaten uyuşmazlık özelinde de Anayasa Mahkemesinin üstte anılan iptal kararında sonra 7226 sayılı Kanun’un 3. hususuyla, 132 sayılı Kanun’un 10/A unsuruna eklenen karar ile, Türk Standardları Enstitüsü işçisine uygulanacak disiplin kararları istikametinden 657 sayılı Kanun’a atıf yapıldığından, uyuşmazlığın yeni yasal düzenlemeye nazaran çözümlenmesi gerekmektedir.

Bu durumda, Dairece, dava konusu disiplin cezası ve desteği Yönetmelik kararının, 657 sayılı Kanun’un 125. unsuruna uygun olup olmadığı, davacı tarafından işlendiği tez edilen fiillerin, sübut bulup bulmadığı ve disiplin cezasını gerektirip gerektirmeyeceği istikametlerinden işin temeline girilerek bir kıymetlendirme yapıldıktan sonra varılacak sonuca nazaran yine bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu prestijle, dava konusu süreçlerin iptali yolundaki Daire kararında türel isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu: Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu süreçlerin üstte özetlenen münasebetle iptaline ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus 17/06/2019 tarih ve E:2017/3043, K:2019/4649 sayılı kararının Bozulmasına,

3. Kullanılmayan 73,10 TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davalı yönetime iadesine,

4. Yine bir karar verilmek üzere belgenin Danıştay Onikinci Dairesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 06/07/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.