DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 36°C
Sıcak

Danıştay İDDK’dan vazifeden alınan daire lideri hakkında yeni tarihli kıymetli karar!

Dava konusu olayda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında Park ve Bahçeler Dairesi Lideri olarak misyon yapan davacı, daire başkanlığı …

Danıştay İDDK’dan vazifeden alınan daire lideri hakkında yeni tarihli kıymetli karar!
12.06.2021
31
A+
A-

Dava konusu olayda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında Park ve Bahçeler Dairesi Lideri olarak misyon yapan davacı, daire başkanlığı vazifesinden alınarak birebir Daire Başkanlığı buyruğuna şube müdürü olarak atanmıştır.

Birinci derece mahkemesi, davacının yürütmüş olduğu daire başkanlığı vazifesinde başarısız yahut verimsiz olduğunun hukuken kabul edilebilir, hizmet gereklerine uygun, kamu faydasını gözeten somut ve objektif kanıtlarla ortaya konulamadığı gerekçesiyle süreci iptal etmiştir.

İstinaf sonucunda Konya Bölge Yönetim Mahkemesi Daire başkanlığınca verilen kararda özetle; belediye liderlerinin misyonlarını kamu vazifelisi olarak yürütmesine rağmen misyonlarının seçim mühleti ile sonlu bulunduğu, yürütülen misyonun devamı için seçimlerde tekrar başarılı olunmasının zarurî olduğu, bu kapsamda belediye liderlerinin, vazife yapacağı çalışanı seçme ve atama hakkı ile yetkide paralellik unsuru yeterince misyondan alma hakkı bulunduğunun kabulü gerektiğini tabir ederek süreci hukuka uygun bulmuştur.

Temyiz sonucunda ise, Danıştay İkinci Dairesi, Daire Lideri olarak vazife yapan davacının kelam konusu misyonu ile ilgili olarak hakkında hiçbir isimli ve idari soruşturma açılmadığı üzere, disiplin cezası da almadığı ve misyonunda başarısız yahut yetersiz olduğu istikametinde de somut, objektif ve hukuken kabul edilebilir bilgi ve dokümanın evrakta bulunmadığı, bu durumda, davacının misyonundan alınmasını gerektirecek, hukuken geçerli somut bilgi ve evrakın olmadığı gerekçesiyle süreci bozmuştur.

Lakin, Konya Bölge Yönetim Mahkemesi birinci kararında ısrar ettiğinden belge Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasına gitmiştir.

İlgili heyet ise, Danıştay İkinci Dairesiyle emsal münasebetlerle, davalı yönetim buyruğunda daire lideri olarak vazife yapan davacının bu misyonundan alınarak şube müdürü olarak atanmasında rastgele bir münasebet ileri sürülmediği üzere davacının misyonunda başarısızlığı ya da yetersizliği konusunda somut bir neden de ortaya konulmadığından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan süreci bozarak yeni bir karar vermek üzere belgeyi iade etmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ ŞURASI

Temel No: 2020/1069

Karar No: 2020/1661

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) :Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU: Konya Bölge yönetim Mahkemesi 1. Yönetim Dava Dairesinin 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında Park ve bahçeler Dairesi Lideri olarak misyon yapan davacının, daire başkanlığı vazifesinden alınarak tıpkı Daire Başkanlığı buyruğuna şube müdürü olarak atanmasına ait 04/07/2018 tarih ve 02/86431 sayılı sürecin iptali ile bu süreç nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen özlük ve mali hak kayıplarının yasak faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mersin 2. Yönetim mahkemesinin 08/11/2018 tarih ve E:2018/1022, K:2018/1318 sayılı kararıyla; davacının, yürütmüş olduğu daire başkanlığı vazifesinde başarısız yahut verimsiz olduğunun hukuken kabul edilebilir, hizmet gereklerine uygun, kamu faydasını gözeten somut ve objektif kanıtlarla ortaya konulamadığı, tesis edilen dava konusu atama sürecinin hukuksal bir münasebetinin olmadığı anlaşıldığından ve dava konusu 04/07/2018 tarih ve 86431 sayılı süreç ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı buyruğuna Şube Müdürü olarak atanmasından evvel de 15/05/2014 tarih ve 1410 sayılı süreç ile Kent Estetiği ve yeşil Alanlar Daire Başkanlığına mühendis olarak atandığı, anılan atama sürecinin iptali istemiyle açılan davada, Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 19/12/2014 tarih ve E:2014/822, K:2014/936 sayılı kararı ile sürecin iptaline karar verildiği, bu davanın hala temyiz kademesinde derdest olduğu hususu da dikkate alındığında, davacının daire başkanlığı misyonundan alınmasına ait dava konusu süreçte hukuka, mevzuata, hak ve nefaset prensiplerine uyarlık görülmediği; öte yandan, Anayasa’nın 125. Unsurunda; yönetimin kendi hareket ve süreçlerinden doğan ziyanı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlandığından, yapılan yargılama ile hukuka tersliği saptanan dava konusu süreç nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iade edilmesi, nakdî haklarının ise yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği gerekçesiyle, anılan sürecin iptaline, davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı özlük haklarının iadesi ve mali haklarının davanın açıldığı tarihten (27/07/2018) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminin kabulüne karar verilmiştir.

Benzer Yazımız  Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında kabahat duyurusu

BÖLGE YÖNETİM MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 04/04/2019 tarih ve E:2019/190, K:2019/546 sayılı kararıyla; Daire başkanlığı takımının da üst seviye takım olduğu, üst seviye kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve siyasetlerini saptayan, bu plan ve siyasetlerdeki maksatları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu bireylerin buyruk ve direktifleri tarafında uygulamayı yapan yahut onlara yardımcı olan şahıslar oldukları; ayrıyeten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda atama yapma ve misyondan alma konusunda yönetimlere tanınan takdir yetkisinin bu tıp takımlar için daha geniş olduğunun kabul edilmesinin, bu misyonlardan öbür misyonlara atanmaya ait süreçlerin kazanılmış hakları yahut genel olarak hukuk güvenliği prensibini ihlal ede bir istikameti bulunmadığı, üzere, belediye liderlerinin misyonlarını kamu vazifelisi olarak yürütmesine rağmen vazifelerinin seçim müddeti ile sonlu bulunduğu, yürütülen vazifenin devamı için seçimlerde tekrar başarılı olunmasının mecburî olduğu, seçilmiş kamu işçisi olan belediye liderleri, atama suretiyle vazife yapan kamu işçisinin vazifelerinin gereği üzere ve başarılı bir biçimde yürütülememesi halinde doğacak müeyyidelerin yanında, bir de seçilememek suretiyle bu vazifesinin sona ermesi sonucuyla karşılaşacağından, belediye liderlerinin, misyon yapacağı işçisi seçme ve atama hakkı ile yetkide paralellik unsuru mucibince vazifeden alma hakkı bulunduğunun kabulü gerektiği konuları birlikte değerlendirildiğinde Yönetim Mahkemesi kararında tüzel isabet görülmediği, hakikaten Danıştay Beşinci Dairesinin 08/06/2017 tarih ve E:2016/26122,K:2017/16354 sayılı kararının da bu tarafta olduğu; öbür taraftan, belirtilen sebeplerle Daire kararıyla dava konusu sürecin hukuka uygun olduğuna hükmedilmiş olduğundan, hukuka uygunluğu yargı kararıyla ortaya konulan süreçten ötürü özlük hakkı ve mali hak kaybına uğranıldığından bahsedilmeyeceğinden, davacının özlük ve mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminin de reddedilmesi gerektiğinin açık olduğu gerekçesiyle, istinaf müracaatının kabulüne, Mersin 2. Yönetim Mahkemesinin 08/11/2018 tarih ve E:2018/1022, K:2018/1318 sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ: Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2019/2053, K:2019/537 sayılı kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, davacının, davalı mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı uyuşmazlık konusu olayda, davacının, davalı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Daire Lideri olarak misyon yaparken, kelam konusu vazifesi ile ilgili olarak hakkında hiçbir isimli ve idari soruşturma açılmadığı üzere, disiplin cezası da almadığı ve misyonunda başarısız yahut yetersiz olduğu istikametinde de somut, objektif ve hukuken kabul edilebilir bilgi ve dokümanın belgede bulunmadığı, bu durumda, davacının misyonundan alınmasını gerektirecek, misyonunda yetersiz ve verimsiz olduğuna ait hukuken geçerli somut bilgi ve dokümanın davalı idarece sunulmaması karşısında, kamu faydası ve hizmet gereklerine muhalif olarak davacının daire başkanlığı, vazifesinden alınarak şube müdürü olarak atanmasına ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık, aksi istikametteki Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararında ise hukuksal isabet görülmediği gerekçesiyle Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 04/04/2019 tarih ve E:2019/190, K:2019/546 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Benzer Yazımız  ByLock kullandıkları argüman edilen 4 kuşkulu gözaltına alındı

BÖLGE YÖNETİM MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ: Konya Bölge yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı kararıyla; davanın reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ : Davacı tarafından, 20/12/1999 tarihinde Mersin Üniversitesi araştırma vazifelisi olarak vazifeye başladığı, 09/07/2001 tarihinde davalı yönetim bünyesinde teknik hizmetler sınıfında mühendis olarak çalışmaya başladığı, 14/10/2002 tarihinde yüksek mühendis, 14/04/2008 tarihinde doktorasını tamamlayarak tabip unvanını aldığı, 14/11/2012 tarihli süreçle Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Lideri olarak atandığı, 15/05/2014 tarihli süreçle mühendis olarak atanması üzerine açılan davada, Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 19/12/2014 tarih ve K:2014/936 sayılı kararı ile anılan sürecin iptaline karar verildiği, kelam konusu kararın Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/6622, K:2019/5330 sayılı kararı ile onandığı; vazife yaptığı müddet içinde hakkında rastgele bir soruşturma yapılmadığı, sicillerinin olumlu olduğu, dava konusu süreç nedeniyle özlük ve nakdî açıdan mağdur edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından, yönetimlerinin muhtaçlığı, kamu faydası ve hizmet gerekleri dikkate alınarak dava konusu sürecin takdir hak ve yetkisi çerçevesinde tesis edildiği ve istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: Özkan BULUT

NİYETİ: Temyiz isteminin reddi ile Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra, evrak tekemmül ettiğinden davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY: Davacı, 20/12/1999 tarihinde Mersin Üniversitesinde araştırma vazifelisi olarak vazifeye başlamış, 09/07/2001 tarihinde ise davalı yönetim bünyesinde teknik hizmetler sınıfında mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. 14/11/2012 tarihli süreçle Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Lideri olarak atanmış, 15/05/2014 tarihli süreçle mühendis olarak atanması üzerine açılan davada; Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 16/10/2014 tarih ve E:2014/822 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına, Adana Bölge Yönetim Mahkemesinin 25/11/2014 tarih ve YD İtiraz No:2014/1922 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine, yapılan yargılama sonucunda, 19/12/2014 tarih ve K:2014/936 sayılı karar ile anılan sürecin iptaline, bu süreç nedeniyle davacının mahrum kaldığı özlük ve nakdî haklarının davanın açıldığı 24/06/2014 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine hükmedilmiştir. Anılan kararın yürütmenin durdurulması istemli temyiz edilmesi sonucunda ise; Danıştay Beşinci Dairesinin 10/03/2015 tarih ve E:2015/776 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine, Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/6622, K:2019/5330 sayılı kararı ile de Mahkeme kararının onanmasına hükmedilmiş; yargı kararı üzerine davalı idarece davacı vazifeye başlatılmış, Daire Lideri olarak atanmasından sonra 22/04/2015 tarih ve 3789 sayılı süreçle Gülnar Uyum Şube Müdürlüğüne görevlendirilmiş, bu sürece karşı açılan davada, Mersin 1. Yönetim Mahkemesinin 14/12/2015 tarih ve E:2015/743, K:2015/1669 sayılı kararı ile görevlendirme sürecinin iptaline, anılan karara itiraz üzerine Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 03/11/2016 tarih ve E:2016/699, K:2016/263 sayılı kararı ile itirazın reddi ile Mahkeme kararının münasebet değiştirilerek onanmasına, tıpkı Dairenin 16/03/2017 tarih ve E:2017/2002, K:2017/337 sayılı kararı ile de karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiş, görevlendirme sürecinin iptali yolundaki Mahkeme kararı üzerine tekrar merkezde görevlendirilmiştir.

Benzer Yazımız  AYM, HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemesini yarın yapacak

Davacı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında Daire Lideri olarak vazife yapmakta iken 04/07/2018 tarih ve 86431 sayılı dava konusu süreçle bu misyonundan alınarak tıpkı Daire Başkanlığına Şube Müdürü olarak atanması üzerine, anılan sürecin iptali ile süreç nedeniyle mahrum kaldığı ileri sürülen özlük ve nakdî haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76 ncı unsurunun 1 inci fıkrasında; “Kurumlara misyon ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memuru bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68 inci unsurdaki asıllar çerçevesinde daha üst, kurum içinde birebir yahut öbür yerlerdeki öteki takımlara naklen atayabilirler.” kararına yer verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Personel İstihdamı” başlıklı 22 inci hususunun 1 inci fıkrasında; “Büyükşehir belediyesi çalışanı büyükşehir belediye lideri tarafından atanır. Çalışandan müdür ve üstü unvanlı olanlar birinci toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.” kararı düzenlenmiştir.

TÜREL KIYMETLENDİRME:

Üstte yer verilen kararlar ile memurların naklen atanmaları konusunda yönetime tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu faydası ve hizmet gerekleriyle sonlu olduğu ve bu açıdan yargı kontrolüne tabi tutulduğu Yönetim Hukukunun bilinen prensiplerindendir.

Buna karşılık, kelamı edilen takdir yetkisinin, fakat kamu faydası ve hizmet gerekleri göz arkası edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin neden ve gaye taraflarından hukuka karşıtlığı nedeniyle iptal gerektireceği konusunun yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir.

Maddi olay göz önüne alındığında; davalı yönetim buyruğunda daire lideri olarak misyon yapan davacının bu vazifesinden alınarak şube müdürü olarak atanmasında davalı idarece rastgele bir münasebet ileri sürülmediği üzere davacının misyonunda başarısızlığı ya da yetersizliği konusunda somut bir neden de ortaya konulmamıştır.

Bu durumda, daire lideri olarak misyon yapan davacı hakkında somut bir neden ortaya konulmaksızın salt takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen dava konusu süreçte hukuka terslik görülmemiştir.

Bu prestijle, davanın reddi yolundaki Bölge Yönetim Mahkemesi ısrar kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Yönetim mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf müracaatının üstte özetlenen münasebetle kabulü; kararın kaldırılması, davanın reddi yolundaki Konya İdari Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin temyize mevzu 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan 89,60 TL harcın istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yine bir karar verilmek üzere evrakın Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 30/09/2020 tarihinde kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin temyize mevzu 06/02/2020 tarih ve E:2019/1163, K:2020/165 sayılı ısrar kararının ONANMASI gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com habersaglikcilar.com